1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Eerste jaarhelft: kmo-tewerkstelling in privésector opnieuw in stijgende lijn

Omslagpunt bereikt in Vlaanderen: deze zomer opnieuw tewerkstellingsniveau van voor de crisis

De laatste maanden constateert SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een positieve trend in de structurele tewerkstelling bij kmo’s in de privé-sector. SD Worx berekende dat onze bestaande kmo’s opnieuw het tewerkstellingsniveau bereiken van voor de crisis. Qua aanwervingen doen onze Belgische kmo’s het in juni 2021 beter dan in vergelijking met de twee voorbije jaren. Slechts één op tien kmo’s kreeg in juni nog te maken met contractbeëindigingen. Dit zijn de nieuwe inzichten uit de longitudinale analyse van SD Worx van de loongegevens van meer dan 21.000 kmo-ondernemers met meer dan 320.000 werknemers over de laatste 2 jaar in de privé in België:

 • De structurele tewerkstelling bij bestaande kmo-werkgevers in de privésector vertoont een duidelijk opwaartse trend;
 • Eind juni noteert SD Worx een stijging van 1,2% in het arbeidsvolume (in aantal arbeidsplaatsen) ten opzichte van eind december; en dit in alle sectoren, met uitzondering van transport en opslag, onderwijs, zorgsector en bouw (waar we een licht negatieve of eerder stabiele situatie waarnemen). In de al zwaar getroffen horeca gaat het om een inhaalbeweging.
 • Er zijn in juni 2021 opnieuw meer werkgevers die rekruteren dan in juni 2020; we zitten zelfs beter dan het (normale) niveau van 2019. In combinatie met een laag percentage van bestaande werkgevers die te maken krijgen met contractbeëindigingen; komen we op een positieve evolutie in het arbeidsvolume (in aantal koppen);
 • Voor België zitten we nu terug op het niveau van tewerkstelling van vóór de crisis, met name op niveau van februari 2020, en voor Vlaanderen zitten we al al beter dan in november 2019. Door het aantal jobs te volgen van meer dan 21.000 werkgevers in de laatste 2 jaar kan SD Worx de vinger leggen op de laatste trends.

  Evolutie van het arbeidsvolume (aantal koppen) bij Belgische kmo-bedrijven sinds januari 2019 met december 2018 als basismaand

  Evolutie van het arbeidvolume

  Bron: SD Worx 2021

  “De trend bij kmo’s van het laatste half jaar in de privésector is positief. Er zijn terug meer kmo’s die aanwerven dan kmo’s die te maken krijgen met ontslag. Wij verwachten deze zomer in het ganse land opnieuw het tewerkstellingsniveau van voor de crisis, indien de pandemie niet verergert. Ondertussen staan ondernemingen uit de zwaar getroffen gebieden opnieuw voor uitdagingen; zij zullen erg snel willen heropstarten. Voor Vlaanderen zitten we nu al terug boven het niveau van voor de crisis. Het omslagpunt is bereikt. Kleine schommelingen per maand, zoals deze in mei, hoeven ons nog niet te verontrusten. De laatste zes maanden zijn de drie sterkhouders qua sectoren: kmo’s in sectoren ‘Informatie en communicatie’ (+2,95%), ‘financiële diensten en verzekeringen’ (+ 2,80%) en ‘vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten’ (+2,29%): daar spreken we van een aangroei qua jobs; in de andere sectoren is de situatie eerder stabiel, of gaat het om een noodzakelijke inhaalbeweging. De grootste groei zien we bij bediendenfuncties. Indien we geen beperkende maatregelen krijgen, kan de relance nu echt starten. De evolutie is positief in de drie gewesten, al zijn er regionale verschillen. De kleinste vooruitgang doet zich voor in Vlaams-Brabant (+0,37%), Waals-Brabant (+0,50%) en Luik (+0,90%), maar dat is nog steeds beter dan de grote ondernemingen in Brussel“, stelt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo’s van SD Worx. “Ook in sectoren die het goed doen, blijven werkgevers investeren in jobs of mensen; zo toont de evolutie per sector van de laatste twee jaar.”

   Structurele tewerkstelling: evolutie in arbeidsvolume (in aantal koppen) sinds 2019 bij bestaande kmo- werkgevers

   Evolutie in het arbeidsvolume
    arbeidsvolume

    Bron: SD Worx 2021

     Contractbeëindigingen dalen: slechts één op tien kmo’s heeft ermee te maken

     Het percentage kmo’s dat te maken krijgt met ontslagen daalt opnieuw tot één op tien kmo’s, waarmee we op hetzelfde niveau zitten als in 2020, en lager dan in 2019.

      Maandelijks percentage kmo-bedrijven dat werknemers heeft ontslagen sinds 2019 (LD: lockdown; VS: versoepeling)

      Arbeidsvolume

      Bron: SD Worx 2021

      Aanwervingen boven normale niveau

      Een op zeven kmo’s (14,58%) heeft in juni minstens een medewerker aangeworven.

       maandelijkse percentages

       Bron: SD Worx 2021

       Evolutie in aantal jobs bij bestaande werkgevers in de eerste helft van 2021:

        Evolutie in het aantal jobs

        Bron: SD Worx 2021

        Over het onderzoek

        De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loonsgegevens van SD Worx, de grootste loonberekenaar van België. De resultaten zijn bijzonder betrouwbaar door de omvang van de steekproef en de databron: ze zijn gebaseerd op werkelijke gegevens van de loonadministratie. De waarden zijn niet gewogen proporties, maar het onderzoek is representatief op vlak van basisparameters zoals geslacht, leeftijd, regio, bedrijfsgrootte. We onderzoeken de structurele tewerkstelling: dit houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. We werken met een uitzondelijk grote steekproef van dezelfde werkgevers met tewerkstelling sinds eind 2018 en volgen hun tewerkstellingsevolutie gedurende de laatste 2 jaar. Uiteindelijk gaat het om meer dan 21.000 kmo-bedrijven met meer dan 320.000 werknemers. Dankzij deze panel-methodologie is SD Worx in staat de veranderingen qua arbeidsvolume in de tijd te volgen.Voor de daling en stijging van het aantal aanwervingen en ontslagen werd gekeken naar het arbeidsvolume, uitgedrukt in aantal koppen en niet in voltijds equivalenten. De statistische analyse formuleert inzichten op groepsniveau en zijn in lijn met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We focussen op de tewerkstelling bij bestaande werkgevers en brengen niet de startups en faillissementen in kaart.