1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Eén op de tien kmo’s wil zeker coronapremie geven

Vier op de tien kmo’s geven de premie niet en bijna de helft weet het nog niet. Eén op drie kmo’s is wel overtuigd van het positief effect.

Eén op de tien Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) heeft al beslist om dit jaar de nieuwe coronapremie van maximum 500 euro te geven. Ongeveer vier op de tien kmo’s (43,4%) zullen dit niet toekennen, ofwel omdat er geen financiële ruimte is (22%), ofwel omdat ze al andere extra’s geven (21%). Een op drie kmo’s weet het nog niet; één op zeven (of 15%) wacht af wat de sector gaat doen. Toch is een derde van de Vlaamse kmo’s overtuigd dat dit redelijk tot (erg) veel bijdraagt tot het aantrekken en behoud van personeel. Dit zijn recente inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 615 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het derde kwartaal 2021. Met een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutenmarge voor de totale populatie beperkt tot 3,9%.

  Eén op tien kmo’s is (al) overtuigd van de corona-premie

  SD Worx_Corona nettopremie

  Bron: SD Worx juni 2021

   Regionale verschillen

   Heel grote verschillen tussen de drie regio’s zijn er niet, wat het aandeel betreft dat de beslissing al genomen heeft. Het is wel lager bij Brusselse kmo’s (8,3%) in vergelijking met de Waalse kmo’s ( 11%).  Ook lijken Brusselse kmo’s meer af te wachten van wat de sector beslist en geven meer Waalse kmo’s aan dat de resultaten niet goed genoeg zijn. Bijna een kwart van de Vlaamse en Brusselse kmo’s geven aan al andere extra’s te geven. Dit is minder het geval in Wallonië.

    SD Worx Bent u van plan om gbruik te maken van de mogelijkheid om maximaal 500 euro netto toe

    Bron: SD Worx juni 2021

     Eén op drie Vlaamse kmo’s overtuigd van positief effect

     Toch is een derde van de Vlaamse kmo’s overtuigd dat dit redelijk tot (erg) veel bijdraagt tot het aantrekken en behoud van personeel: volgens 21,6% draagt dit redelijk bij; voor 10,9% draagt het (heel erg) veel bij. De Waalse kmo’s lijken het minst overtuigd met een meerderheid van 54,2% die stelt dat dit niks bijdraagt. Al zijn ook daar de meningen verdeeld met 28,2% Waalse kmo’s die aangeven dat dit redelijk tot (erg) veel bijdraagt tot personeelsbehoud. Brusselse kmo’s zijn het minst enthousiast met 21,5% kmo’s die aangeven dat dit redelijk tot (erg) veel bijdraagt tot personeelsbehoud.

      SD Worx De mate waarin de maatregel bijdraagt tot het aantrekken en behouden van medewerkers
      Bron: SD Worx juni 2021

      Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx duidt de plannen: “Vanaf 1 augustus is het mogelijk maximaal €500 netto toe te kennen als een coronapremie, of het is te zeggen in de vorm van consumptiecheques en dit tot eind december. De coronapremie lijkt alvast een goede oplossing voor minstens één op tien kmo’s om hun medewerkers extra te belonen. Het zijn vooral kmo’s in de dienstensector die dit al beslist hebben; in de industrie en bouw wacht men nog af. Maar ongeveer de helft weet het eigenlijk nog niet. Een deel (15%) wacht af omdat ze de sector gaan volgen.” De specialist vervolgt: “Dit is logisch: de toekenning gebeurt in principe via een collectieve arbeidsovereenkomst, ofwel in de sector of het bedrijf afgesloten, of minstens via een individuele schriftelijke overeenkomst. Dus een bedrijf kan in principe nu al de beslissing nemen om op ondernemingsniveau deze coronapremie toe te kennen. Maar de sectoren zijn nu ook aan zet om zich hier op sectorniveau over te buigen tijdens de sectorale onderhandelingen. We raden dus aan om te wachten met de toekenning op bedrijfsvlak want de sectorale onderhandelingen zijn nog niet begonnen. In september weten we hopelijk meer. Een derde van de Vlaamse kmo’s lijkt overtuigd dat deze maatregel redelijk tot veel bijdraagt tot het aantrekken en behoud van personeel.

      Over het onderzoek

      In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 45e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 615  bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 1 en 15 juni. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegroottein functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s,. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,9% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).