1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Een op zes Belgen vindt werk via familie of kennissen

De meeste aanwervingen en onboardingsprocessen verliepen vorig jaar toch face to face

We vinden meestal een job via een familielid of vriend. Dat blijkt uit onderzoek van hr- en payrollspecialist SD Worx bij 1000 werkende Belgen. Meer dan 16% van de werknemers in België vond een job bij zijn huidige werkgever dankzij een persoonlijke kennis. Nog eens één op zes (16%) vond werk via een jobsite. Opvallend is dat kanalen zoals LinkedIn (3%), Facebook (1%) en Twitter (3%) helemaal onderaan de lijst staan. Bedrijven hebben er alle belang bij om hun imago als werkgever te versterken om het talent te vinden dat ze nodig hebben, zeker nu dat de economie zich stilaan herstelt.

  Grafiek

  Bron: SD Worx 2021

  Binnenkort zullen heel wat jongeren afstuderen. De kans is groot dat ze via een persoonlijke kennis een job vinden: bijna één op vijf (16%) vond een job via familie, vrienden, kennissen, buren en eenzelfde aantal (16%) via jobsites. Op de derde plaats (11%) komt de jobpagina van de website van de werkgever. Een op tien (10%) werd persoonlijk aangesproken door de werkgever. 7% verliep via een rekruterings- en selectiebureau, 9% via een uitzendbureau of een tewerkstellingsdienst van de overheid."In België zijn jobsites (16%) en het persoonlijke netwerk (16%) de meest gebruikte kanalen. In vergelijking met andere landen valt op dat in Duitsland bijna één op vier (24%) werk heeft gevonden via persoonlijke contacten. In Frankrijk (20%) zijn jobsites de meest gebruikte kanalen. De Britten vinden hun baan het vaakst op de site van hun werkgever: in 17% van de gevallen", vertelt Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx.

  Social media hebben een grote progressiemarge

  Opvallend is dat sociale media en e-mail de minst efficiënte manieren zijn om werk te vinden. Slechts 4% van de Belgen zegt via LinkedIn in contact te zijn gekomen met de huidige werkgever; 4% noemt Facebook. Slechts 3% zegt ook rechtstreeks online of via e-mail benaderd te zijn. Dit resutlaat kan mogelijks mee verklaard worden door het feit dat een deel van de ondervraagde werknemers hun huidige baan al meer dan 20 jaar beoefenen, en in die tijd was er nog geen sprake van sociale media.

   Grafiek

   Bron: SD Worx 2021

   "Werknemers doen een uitspraak over hoe ze bij hun huidige werkgever zijn terechtgekomen: de lage cijfers van social media moeten ook in die context gezien worden. Bij jongeren en werknemers met lage ancienniteit zie je dat die percentages wel hoger liggen (richting 10%). De war for talent woedt nog altijd hevig en bedrijven hebben er alle belang bij om in die kanalen te investeren om de juiste profielen te vinden. Investeren in employer branding helpt bedrijven om potentiële kandidaten aan te trekken. Communiceer over je bedrijfscultuur en waarden, je rol als werkgever in de maatschappij, de voordelen die je je werknemers kunt bieden, zoals flexibiliteit, doorgroeimogelijkheden en nog veel meer", zegt Cathy Geerts.

   8 op 10 Belgische werknemers tevreden over rekruteringsproces

   De werknemers geven een goede score aan het rekruteringsproces: 80% ervaarde dit als positief tot zeer positief, 16% is hier eerder neutraal over en slechts 4% heeft een negatief gevoel.

   België is dus een zeer goede leerling, ook al scoort Nederland het best: 89% van de Nederlandse respondenten haalt een positieve tot zeer positieve ervaring aan. Franse werknemers zijn het minst tevreden over het selectieproces en de communicatie voor en na een gesprek. Dat kan te maken hebben met het feit dat vorig jaar een kwart van de selectietesten en bijna een vijfde van de sollicitatiegesprekken digitaal werden afgenomen. De pandemie speelt daarin uiteraard een grote rol.

   "In veel bedrijven zijn sollicitatiegesprekken en -testen een routine geworden en dat is niet altijd een positieve trend", zegt Cathy Geerts. "Het is altijd interessant om delen van het rekruteringsproces regelmatig te evalueren en up-to-date te houden. Hoe meer je kandidaten je sollicitatieproces waarderen, hoe gemakkelijker het voor je bedrijf is om een potentiële kandidaat aan te trekken. Kandidaten zijn net als klanten: als ze een slechte ervaring hebben, zullen ze niet aarzelen om er binnen of buiten hun kenniskring over te praten. Bovendien mag bij een sollicitatie niet enkel de nadruk gelegd worden op iemands werkervaring of vaardigheden. Je neemt best ook voldoende tijd om na te gaan of iemands motivatie, waarden en persoonlijkheid overeenstemmen met jouw organisatie.”

   Slechts 1 op 20 Belgische werknemers heeft een slechte ervaring met het onboardingsproces

   Na de aanwerving is de volgende stap het onboardingsproces. Bijna 8 op de 10 Belgische werknemers ervaarden het onboardingsproces bij hun nieuwe werkgever als positief tot zeer positief. 15% had hier een eerder neutraal gevoel bij, terwijl ongeveer 1 op 20 zich slecht begeleid voelde door de nieuwe werkgever.

   Ondanks de pandemie is in 3 op 4 gevallen het onthaal van nieuwe werknemers vorig jaar nog fysiek verlopen. De verdere verwelkoming en onboarding verliepen in 2 op 3 gevallen ook face to face. Voor iets meer dan de helft van de werknemers (58%) zorgde een collega voor de begeleiding. In 4 op 10 gevallen heeft de werkgever of supervisor die taak ook gedeeltelijk op zich genomen. 16% kreeg een mentor of buddy toegewezen, 12% moest het alleen doen en kreeg geen begeleiding tijdens de eerste werkweken.

   België behoort nog steeds tot de goede leerlingen. In Nederland krijgen 2 op 3 werknemers steun van een collega. In de helft van de gevallen nemen Britse werkgevers of supervisors een deel van de onboardingsprocessen op zich. In Frankrijk (17%) en het Verenigd Koninkrijk (15%) moeten nieuwe werknemers het de eerste weken meestal alleen doen.

   "Niet alle bedrijven besteden voldoende tijd en energie aan het onboardingsproces van hun nieuwe werknemers", legt Cathy Geerts uit. “Toch is het een belangrijk aspect om nieuwkomers zich zo snel mogelijk op hun gemak te laten voelen in het team en zich vlot te integreren. Dat is zowel voordelig voor de medewerkers als voor het bedrijf. Een goede integratie begint bij voorkeur voordat de kandidaat zijn eerste werkdag aanvat."

   Over het onderzoek

   Om een beter zicht te krijgen op de volledige workers journey en de beleving van de werknemer op Europees niveau, heeft hr- en payrollspecialist SD Worx een onderzoek laten uitvoeren. Dat betrof regelmatige werknemers, zelfstandigen, gedetacheerde medewerkers en tijdelijke werknemers. De bevraging peilde naar het volledige rekruteringsproces vanuit het standpunt van de werknemer bij 5.000 werkgevers uit vijf landen. Dat gaat van het aantrekken van nieuwe werknemers tot de eigenlijke aanwerving, via onboarding, uitvoering van het werk, ontwikkeling en vooruitgang, verloning en offboarding. Het onderzoek dateert van april 2021 en vond plaats in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Aan het onderzoek namen zowel kleine als grote bedrijven uit verschillende sectoren deel.

   • SD Worx (2021). A Worker’s Journey. De volledige werkcyclus en worker experience van reguliere medewerkers, zelfstandigen en uitzendkrachten in kaart gebracht. Onderzoek uitgevoerd door SD Worx, datacollectie door IPSOS in 5 Europese landen: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Voor België werden 1000 werkende Belgen bevraagd, zodat we representatieve uitspraken kunnen doen voor de Belgische beroepsbevolking wat betreft geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, organisatiegrootte, regio, verhouding zelfstandige/werknemer en deeltijds/voltijds (met een standaardafwijking van ongeveer 1,6% en een betrouwbaarheidsniveau van 95%).
    HR- en payrollspecialist SD Worx doet sinds 2002 onderzoek naar medewerkerstevredenheid. In 2009 werd het onderzoek inhoudelijk aangepast met een focus op employee engagement. Vanaf 2021 richtte het onderzoek zich op de werkcyclus van werknemers en kreeg het de sprekende titel "A Worker's Journey", waarbij de totale werkbeleving in kaart werd gebracht vanaf het eerste contact met de organisatie tot het punt van uitdiensttreding. Het onderzoek werd uitgevoerd bij een bredere doelgroep; naast reguliere medewerkers namen ook zelfstandigen, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten deel.
   • De afnameperiode was april 2021
   • Kwaliteitsborging van de gegevensverzameling: Voor de datacollectie werd IPSOS ingeschakeld. IPSOS is het grootste marktonderzoeksbureau in België met een uitgebreide ervaring. Voor de datacollectie werden hun residentiële online panels gebruikt. IPSOS garandeert gegevens van hoge kwaliteit door ervoor te zorgen dat de deelnemers echt en uniek zijn, niet over-gesampled, en geëngageerd en aandachtig zijn tijdens het enquêteproces. IPSOS maakt gebruik van geavanceerde validatiesystemen, detectie van afwijkend enquêtedrag en verdachte respondenten, en maandelijkse zuivering van deelnemers die op de zwarte lijst zijn geplaatst. IPSOS staat ook garant voor de gegevensbescherming in lijn met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (GDPR). Porter, Outlaw, and Gale (2019) vonden in een review van 804 studies die zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld via een online panel, dat het gebruik van een online panel een volkomen legitieme aanpak is om representatieve gegevens te verzamelen.
   • Vertaling. De enquête werd in verschillende talen vertaald door een professionele vertaaldienst en gereviseerd door SD Worx medewerkers die de respectievelijke talen spraken om de nauwkeurigheid te garanderen.
   • Representativiteit. De steekproef is representatief voor de Belgische beroepsbevolking wat betreft geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, organisatiegrootte, regio, verhouding zelfstandige/werknemer en deeltijds/voltijds. We gebruiken vaak aangepaste kans wegingen om de verhoudingen te corrigeren op representativiteit. In deze enquête vonden we echter in alle gevallen aangepaste kans wegingen van bijna 1 - wat erop wijst dat de gegevens representatief zijn voor de Belgische beroepsbevolking voor de bovenvermelde hulpvariabelen. Uit onze analyse blijkt dat, in de veronderstelling dat er in België ongeveer 4.8 miljoen werknemers of zelfstandigen zijn, een steekproefgrootte van 1000 ons in staat stelt om nauwkeurig de verhoudingen weer te geven met een standaardafwijking van ongeveer 1,6% (met een betrouwbaarheidsniveau van 95%).
   • Data design en verwerking. De enquête werd ontworpen door specialisten in het ontwerpen en uitvoeren van enquêtes in de HR-context en gevalideerd door een Master in Statistiek.