1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Tijdelijke werkloosheid in mei met 40% gedaald

De sectoren in moeilijkheden zoals luchtvaart, horeca en kappers, kenden in mei een opmerkelijke daling van de tijdelijke werkloosheid

In de maand mei stelt SD Worx een daling van de tijdelijke werkloosheid vast in alle sectoren, regio's en zowel bij arbeiders als bedienden. We gaan de goede richting uit, ook al zijn we nog niet uit de crisis. Dat bijkt uit de Employment Tracker van SD Worx, die maandelijks de loongegeven van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in België.

De tijdelijke werkloosheid was (sinds het begin van deze crisis) nog nooit zo laag als in mei 2021. Tussen april en mei is het percentage verloren dagen met bijna 40% gedaald. Dat is goed nieuws voor alle leeftijdscategorieën, maar vooral voor wie jonger is dan 25 jaar, want daar is de daling van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid het grootst. Dit betekent bijna 50% minder tijdelijke werkloosheid voor de jongste leeftijdsgroep. Dit is een positief signaal; het was de meest getroffen leeftijdscategorie.

Jean-Luc Vannieuwenhuyse, Expert bij SD Worx: "We zijn zelden zo optimistisch geweest over de analyse van de Employment Tracker in het afgelopen jaar. Deze cijfers stemmen ons positief. De maand mei toonde een verbetering in alle sectoren, in alle regio's, voor alle leeftijdsgroepen en voor alle statuten. Rekening houdend met de maatregelen die de regering tijdens het laatste Overlegcomité heeft aangekondigd, zal die tendens in juni nog sterker worden. De tijdelijke werkloosheid is in België gedaald tot 2,27%, het laagste cijfer sinds het begin van deze crisis. Dit is een aanzienlijke verbetering voor heel België. Op basis van onze eigen cijfers schatten we dat er voor heel België een daling was van meer dan 100.000 tijdelijke werklozen en 1.250.000 dagen tijdelijke werkloosheid in mei."

  Grafiek

  Bron: SD Worx Employment Tracker
  Op 100 te werken dagen zijn er in de maand mei 2,3 dagen niet gewerkt omwille van tijdelijke werkloosheid door corona.

  De luchtvaartsector is klaar om op te stijgen: halvering dagen tijdelijke werkloosheid

  De luchtvaartsector is een van de sectoren die het meest te lijden had onder de crisis met de reisbeperkingen. Sinds enkele weken neemt het vliegverkeer opnieuw toe en worden de beperkingen verder versoepeld. Nu ook niet-essentiële reizen toegelaten zijn (al zijn rode zones nog steeds te vermijden ), kon de luchtvaartsector in mei meer passagiers vervoeren. SD Worx ziet een daling van meer dan 30% tijdelijke werkloosheid (in maart) naar 18% in mei. Dit is bijna een halvering. Deze positieve trend zal zich doorzetten in de zomervakantie.
  Ook de horecasector kende in mei een daling van de tijdelijke werkloosheid. Dankzij de opening van de terrassen, daalde de tijdelijke werkloosheid sterk: van de helft van de dagen (50%) naar ongeveer één op drie 35%) van de dagen die verloren gaan. Ook de heropening binnen (sinds biedt goede vooruitzichten. Vorig jaar zagen we de tijdelijke werkloosheid in de zomer terugvallen tot 25%.

  Jean-Luc Vannieuwenhuyse gaat verder: "De kappers en de wellness-sector blijven nu alleen achter op de anderen. Er is een lichte verbetering, maar hier gaan nog steeds meer dan de helft van de dagen (nl. 55%) verloren door tijdelijke werkloosheid. Dit staat in contrast met halvering in de luchtvaart en de daling in de horeca tot één op de drie dagen. We zijn er vrij optimistisch over dat dit cijfer de komende maanden zal dalen.”

   Grafiek

   Bron: SD Worx Employment Tracker

   Vlaams- en Waals-Brabant volgen verschillend ritme

   De tijdelijke werkloosheid blijft hoger in Wallonië dan in Vlaanderen, zo een 1,45 keer hoger om precies te zijn. Een opvallend voorbeeld is het tempoverschil tussen de beide Brabantse provincies. Vlaams-Brabant is de vierde provincie met de minste tijdelijke werkloosheid (na Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg), met slechts 2,10% en kent -door een opmerkelijke daling van 46%- de grootste terugval van alle provincies. Waals-Brabant doet het daarentegen minder positief, want daar verliest men meer dan dubbel zoveel namelijk 4,46% van de te werken dagen aan tijdelijke werkloosheid. We merken wel op dat Waals-Brabant tussen april en mei een mooie daling van 32% registreerde.

   Jean-Luc Vannieuwenhuyse besluit: "Er zijn een aantal factoren die het verschil tussen beide regio's verklaren. Eén daarvan is dat er meer arbeiders zijn in Wallonië dan in Vlaanderen, wat de cijfers daar omhoogduwt. Bij de bedienden is er nog maar 1,49% tijdelijke werkloosheid, bij de arbeiders nog altijd 4,03%. Bij deze laatsten was de daling aanzienlijk, want in vergelijking met april is dat meer dan een derde minder tijdelijke werkloosheid. De versoepeling van de regeringsmaatregelen zal helpen om het evenwicht stilaan te herstellen."

    Grafiek
     Grafiek

     Bron: SD Worx Employment Tracker

     Over het onderzoek

     Hr-dienstenleverancier SD Worx ontwikkelde de Employment Tracker om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt in België. De tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen. Op die manier schetst SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een relevant beeld van de meest getroffen en de meest actieve sectoren en regio’s. Dat gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. De resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector.