1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Telewerk, na de crisis: vrouwen meest positief

Een op drie Belgen wil minimum één keer per week thuiswerken – Bij vrouwen ligt dit hoger

Vanaf 9 juni mag je eens per week een dagje terug naar de werkvloer, op voorwaarde dat dit beperkt blijft tot een vijfde van alle werknemers (in grote bedrijven) of tot de helft in kmo’s van tien medewerkers. Organisaties zullen in juni nog een rem moeten zetten op de terugkeer naar kantoor. Wat blijkt: meer dan vier op tien werknemers (45,3%) zijn alvast niet van plan om van thuis uit te werken. Vanaf 1 juli zou het verplicht telewerk een einde kennen. Uit recent onderzoek van SD Worx blijkt dat één op drie Belgen minstens 1 keer per week van thuis willen blijven werken. Bij vrouwen ligt dit hoger. Maar ook regio, organisatiegrootte, type job, arbeidsregime en leeftijd bepalen mee de voorkeur. Flexibiliteit is mee doorslaggevend bij minimum één derde van de Belgen bij de keuze voor een nieuwe werkgever.

Een op vijf vrouwen wil paar keer per week van thuis werken

 • Hoe staan de Belgen zelf tegenover het telewerk, na de crisis?
  Eén derde van de Belgen zal op wekelijkse basis (minimum 1 keer per week) blijven thuiswerken: minder dan 5% zal continu thuiswerken; 18,9% een paar keer per week; 10,0% één keer per week. Voor de crisis was dit 16,9%; de bereidheid is dus bijna verdubbeld. In UK en NL is de bereidheid nog hoger.
  Grafiek
  • Bij vrouwen is het percentage voorstanders hoger: het gaat om vier op de tien vrouwen (39,8%) die op regelmatige basis willen blijven thuiswerken. Het grootste deel (een vijfde 21,0%) wil een paar keer per week thuiswerken. Maar in het algemeen is dit percentage hoger voor voltijdse tewerkstelling (24,6%; bij één op vier vrouwen) en lager voor wie deeltijds werkt (slechts 12,2%). Zes procent van de Belgische vrouwen wil dagelijks van thuis uit werken; dit percentage stijgt met de leeftijd en is ook afhankelijk van het statuut: een kwart van de zelfstandigen zonder personeel plant elke dag te blijven thuiswerken. Bij mannen gaat het om iets meer dan een kwart (27,7%) die op wekelijkse basis gaat thuiswerken: één op zes (16,8%) wil een paar keer per week thuiswerken. Ook leeftijd speelt, maar het zijn vooral voor de jongsten (-24 jaar) die het meest positief zijn.
  • Het percentage dat nooit thuiswerkt, daalt in België van 68% voor de crisis tot ongeveer 45% na de crisis in België. Bij mannen gaat het om bijna de helft (48%), bij vrouwen is 42% nooit van plan thuis te werken.

  Helft van wie in Brussel werkt, wil min. 1 keer per week thuiswerken

  Er zijn ook regionale verschillen: bijna de helft (46%) van wie werkt in Brussel is van plan om minstens 1 keer per week van thuis uit te werken. Dit is het hoogste percentage. De top vijf wordt aangevuld met de medewerkers in bedrijven in Vlaams-Brabant (44%), Oost-Vlaanderen (36%) en Limburg (35%), waar min. telkens een op drie die op wekelijkse basis wil telewerken. De laagste bereidheid om één keer per week thuis te werken, treffen we aan in West-Vlaanderen (23%) en Luxemburg (19%).

   Grafiek

   Katleen Jacobs, consultant bij SD Worx: “Deze cijfers bevestigen dat er geen ‘one-size fits all’ aanpak bestaat. We verwachten in juni zeker nog geen stormloop op het kantoor, aangezien er nog wat voorzichtigheid heerst, onder andere omdat nog niet iedereen gevaccineerd zal zijn. Ook juli en augustus worden overgangsmaanden, mede door vakantieplannen. Bedrijven zoeken eenvoud in hun ‘terug naar kantoor’-beleid, maar willen wel rekening houden met voorkeuren en bezorgdheden van hun medewerkers. Vanaf september evolueren we hopelijk naar een nieuw structureel evenwicht. Wie het thuiswerkbeleid duidelijk uitwerkt, kan dit ook benutten in het aantrekken van nieuw talent: bij minstens één op drie Belgen staat het in de top drie van bepalende factoren om te kiezen voor een nieuwe werkgever. Bedrijven staan voor een evenwichtsoefening waarbij een ‘terug naar kantoor’ beleid hand in hand gaat met een ‘thuiswerkbeleid’.”

   Flexibiliteit bij één op drie Belgen doorslaggevend bij nieuwe werkgever

   Op basis van het meest recente onderzoek bij 1000 Belgische werknemers en zelfstandigen in april 2021 zijn de volgende elementen bepalend bij de keuze voor een nieuwe werkgever:

   1. salaris : staat bij 50% van de Belgen in de top drie
   2. werkinhoud: staat bij 41% van de Belgen in de top drie
   3. jobzekerheid: staat bij 36% van de Belgen in de top drie
   4. flexibiliteit: staat bij 31% van de Belgen in de top drie
   5. bereikbaarheid: staat bij 30% van de Belgen in de top drie

   Overtuigd van de productiviteit

   “Iets meer dan de helft (52,8%) is overtuigd van de positieve tot zeer positieve impact van thuiswerk op productiviteit. Eén op drie is neutraal en minder dan één op zes (14%) ziet een negatief effect. Daar verschillen mannen en vrouwen niet in. Afhankelijk van de aard van het werk, zijn er wel lichte verschillen. Het valt op dat wie in een job met veel denkwerk zit, meest voordeel qua productiviteit ziet. Het positief effect wordt meer ervaren, als je zelfstandig kan werken; maar ook regio speelt opnieuw mee: 62% van wie in Brussel werkt, ziet een (zeer) positief effect op de productiveit. Daarnaast spelen ook routine en sociale interactie mee: wie weinig routine werk kent, vindt de thuiswerk omgeving ideaal. Wie veel routine kent, vindt thuiswerken minder ideaal, tenzij de thuiswerker veel sociale interacties heeft”, weet de adviseur van SD Worx.

   Over de studie

   HR- en payrollspecialist SD Worx doet sinds 2002 al onderzoek naar medewerkerstevredenheid. In 2009 werd het onderzoek inhoudelijk aangepast met een focus op employee engagement. Vanaf 2021 richtte het onderzoek zich op de werkcyclus van een werknemer en kreeg het de sprekende titel "A Worker's Journey", waarbij de totale werkbeleving in kaart werd gebracht vanaf het eerste contact met de organisatie tot het punt van uitdiensttreding. Het onderzoek werd eveneens uitgevoerd bij een bredere doelgroep; naast reguliere medewerkers namen ook zelfstandigen, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten deel. Het onderzoek dateert van april 2021 en vond plaats in de volgende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Aan het onderzoek namen zowel kleinere als grotere ondernemingen deel, in verschillende sectoren. In totaal werden gegevens van 5000 werknemers verzameld.