1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Enkel kmo’s uit Vlaams-Brabant terug op niveau van voor de crisis qua aanwervingsplannen

Meest optimistisch over verwachte werkvolume: vier op tien kmo’s verwachten een toename

Vilvoorde, 14 mei 2021 –De cijfers qua tewerkstelling bij kmo’s (tot 250 werknemers) voor het tweede kwartaal 2021 zijn het meest rooskleurig in de provincie Vlaams-Brabant, zeker wat de aanwervingsintenties betreft. Dat leren we uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 673 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het tweede kwartaal 2021:

  • Bijna vier op tien kmo’s (36,4%) in Vlaams-Brabant gaven in maart aan terug personeel te willen aanwerven voor juni 2021. Dit is opnieuw een stijging t.o.v. vorig kwartaal (dec ’20: 26,6%). Hiermee is Vlaams-Brabant de enige regio waar de aanwervingsintenties van kmo’s terug op hetzelfde niveau liggen als voor de crisis (34,0% in maart 20); terwijl dit bijna alle andere Vlaamse provincies op een kwart van de kmo’s (25%) blijft steken. Enkel Antwerpen scoort ook hoger, nl. 29,2% kmo’s die plannen te rekruteren. In Vlaams-Brabant daalde dit percentage tot minder dan 10 % op het dieptepunt van de crisis (in april ’20). 
  • In zes op de tien gevallen in Vlaams-Brabant gaat het om uitbreidingen van personeel;
  • Het gaat iets vaker om lang openstaande vacatures (nl. in een kwart van alle kmo’s of 27%); dat is meer dan elders, al betreft het merendeel recente vacatures (72%).
  • Mogelijke verklaring: bijna vier op tien kmo’s (37,9%) verwachten een stijging van het werkvolume. Dit is het hoogste percentage van alle provincies. Het is een verbetering t.o.v. vorig kwartaal. Ook in december 2020 waren de kmo’s uit Vlaams-Brabant het meest optimistisch (met 29,0% die een toename verwachtten).
  • Kmo’s in Vlaams-Brabant plannen ook het minst gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid: bijna zeven op de tien plannen het niet toe te passen (67,7%). Enkel in Brussel is het nog lichtjes hoger (72,7%). Een vijfde van de kmo’s zal het voor minder dan 50% van de werkdagen inroepen.  Ook dit vooruitzicht betekent een verbetering, aangezien in december 2020 58,3% tijdelijke werkloosheid uitsloot.
  • Qua onslagen voorzien minder dan één op acht (12,7%) van de kmo’s in Vlaams-Brabant  een ontslag in de komende 2 maanden (tot eind juni); slechts 16% zal de ontslagen werknemer ook vervangen. Daarmee zijn ze niet de allerbeste van de klas, maar toch bijna. Enkel in Oost- en West-Vlaanderen is het percentage lager, nl. 10,8% en 12,4%. Bij kmo’s in Brussel en Wallonie is de intentie tot ontslag nog lager nl. 9,6% en 8,8%. Vorig kwartaal dacht een vijfde van alle kmo’s aan ontslag (19,1%). 

Minder kmo’s denken steun in te roepen, of toch niet?

Olivier Guédon, kantoordirecteur in Vlaams-Brabant bij SD Worx duidt de cijfers: “In Vlaams-Brabant lijkt een positieve evolutie ingezet. In maart zagen we de aanwervingsintenties van kmo’s verder stijgen. We zijn de enige regio, waar bij de ambities terug op hetzelfde niveau liggen als voor de crisis. Andere aanwijzingen voor herstel: 1. meer kmo’s keken positief naar de hoeveelheid werk voor het komende kwartaal; 2. minder kmo’s wilden tijdelijke werkloosheid inroepen; 3. minder kmo’s overwogen een ontslag.” De specialist maakt meteen een nuance: “De bevraging dateert van nét voor de nieuwe maatregelen. De kleinste kmo’s (van minder dan 5 werknemers) zijn het minst optimistisch qua hoeveelheid werk; toch plannen ze het minst tijdelijke werkloosheid in te roepen. Tegelijk zijn zij het die vaker de 100% tijdelijke werkloosheid moeten inroepen, denk maar aan de getroffen horeca, kappers en schoonheidszorgen, organisaties gespecialiseerd in evenementen.”