1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Voor vier op de tien Belgen is het weekend heilig

Dag van de Arbeid: ‘leve onze job’ maar niet in het weekend, of als we in vakantie zijn

Nu de Dag van de Arbeid op een zaterdag valt, onderzoekt SD Worx de betrokkenheid ten aanzien van het werk op basis van een bevraging bij 2500 Belgen. Onderwerpen die aan bod kwamen, zijn onder andere hoe we staan ten opzichte van overwerken in het weekend. Vier op tien Belgen (39,8%) doet ‘zo goed als nooit’ iets voor het werk in het weekend. Veertien procent (13,6%) zegt dit ‘best vaak’ te doen. Ten opzichte van overwerken in de week stellen wij ons als Belgen iets soepeler op, al is één op drie (33%) hiertoe ook zo goed als nooit bereid. Meer dan 15% geeft toe dat ‘best vaak’ te doen. Enkel vakantie is ons nog meer heilig, met de helft van de Belgen (48%) die werk gedurende vakantie helemaal uitsluiten. Minder dan 10% of één op tien durft ook op vakantie de telefoon of laptop boven te halen.

Overwerken?

Belgen scoren in dezelfde lijn als werknemers in onze buurlanden: enkel Nederlanders en Britten zijn (met meer dan 16%) meer geneigd ook in het weekend te werken. De Britten scoren ook hoger op overwerk in de week (22,5%) en zelfs in hun vakanties: 12,2% van de Britten zal ‘best vaak’ gedurende de vakantieperiode werken.

    Grafiek-cijfers

    “Leve onze job” of hoe zit het met onze betrokkenheid?

    De betrokkenheid met, of de band met de organisatie, zit voor bijna zeven op de tien Belgische werknemers (68%) wel goed: zij geven aan om evenveel betrokkenheid te kennen als voor corona. Bij een kwart van de werknemers is dit evenwel minder. Enkel de Britten scoren opvallend slechter, met vier op de tien die minder betrokkenheid ervaren dan voor corona. Nederlanders scoren lichtjes beter aangezien ‘slechts’ één op vijf (21,8%) een lagere betrokkenheid kennen.

    David Schoonens, expert van SD Worx, aan het woord: “Het is belangrijk dat de pendel niet in de ene of andere richting overhelt. Als jouw organisatie de vrijheid geeft om het werk naar eigen invulling te presteren, dan bewaak je ook best waar de grens ligt van ‘overwerk’. Teveel is nooit goed.” De specialist in HR verduidelijkt: “Daarom zien wij bij steeds meer bedrijven heldere richtlijnen komen naar grensbewaking: geen mails meer na 20u, geen mailverkeer in weekends, maar bijvoorbeeld ook een vergadervrije dag per maand of week. In het kader van een performant welzijn beleid, is het ook de taak van de werkgever -en tegelijk de opdracht van HR om te waken over grenzen en normen. Binnen zo een kader voelt elke werknemer zich meer aangesproken om de grens ‘werk-privé’ beter te beheren. En dan is er nog de noodzaak van dialoog tussen de leidinggevende en medewerker. Een goeie dialoog en sterk geconnecteerde relatie laat een open discussie toe over grensbewaking. Dus samengevat: de organisatie biedt een breder kader, het team bepaalt daarin de specifieke teamnoden en het individu geeft te kennen wat al dan niet haalbaar is en gaat daarbij in dialoog met zijn verantwoordelijke. Op die manier realiseren we samen: Vrijheid, blijheid!