1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Onze internationale tewerkstelling steeg in 2020

Onze internationale tewerkstelling steeg in 2020

Belgische werkgevers bleven ook in 2020 een groot aantal werknemers tewerkstellen in een internationale functie. Op basis van gegevens binnen SD Worx België merken we zelfs een stijging van dit aantal werknemers. In totaal gaat het om een kwart meer internationaal actieve werknemers. Ondanks de wereldwijde gezondheidscrisis bleven Belgische bedrijven internationaal actief om buitenlandse markten te benaderen. Belgische bedrijven deden hiervoor beroep op Belgische werknemers maar ze schakelen ook werknemers met een andere nationaliteit in om volledig of gedeeltelijk in een ander land te werken.

Greet Joos, Regio Manager bij SD Worx België, ziet volgende trend: “Zelfs in een jaar waarin de coronacrisis hard toesloeg, zien we een stijging van de internationale tewerkstelling bij Belgische werkgevers: er zijn meer Belgische werknemers internationaal actief (+16%) en ook meer werknemers met buitenlandse nationaliteit aan het werk (+34%) voor onze Belgische bedrijven. In de top vijf van werknemers met buitenlandse nationaliteit merken we naast Franse, Nederlanderse, Italiaanse en Indische werknemers nu ook veel Japanse werknemers aan de slag bij onze Belgische bedrijven. Veel internationale tewerkstelling gebeurde in 2020 via telewerk. Hierdoor konden veel buitenlandse en Belgische werknemers in hun thuisland aan de slag blijven in het kader van hun internationale tewerkstelling voor Belgische ondernemingen. De overheden in België alsook deze in onze buurlanden deden veel moeite om de belastbaarheid en onderwerping aan sociale zekerheid niet te wijzigen, via tijdelijke akkoorden die snel werden geregeld en voorlopig nog verder worden verlengd. Veel van de bestaande internationale business kon hierdoor vlot blijven doorgaan, ook al lag de internationale mobiliteit zeker in het begin van de pandemie tijdelijk stil.” De specialist van SD Worx vervolgt: “Bij het begin van de lockdown zagen we wat verlammingsverschijnselen of een stilstand voor het opstarten van nieuwe internationale dossiers. Die stilstand hebben we zien wegebben. We merken vooral veel vragen van Belgische kmo’s voor nieuwe internationale tewerkstellingen. Onze cijfers over 2020 duiden op een stijging van het aantal werkgevers met internationale tewerkstelling (27%) waarin kmo’s een prominente plaats innemen. Internationale tewerkstelling is -naast de interimsector- een goede barometer van de economie en deze cijfers stemme ons voorzichtig positief dat we uit de coronacrisis klauteren!”

34% meer buitenlandse werknemers internationaal actief voor Belgische werkgevers

In 2020 zijn de meeste werknemers met buitenlandse nationaliteit in ons land (55%) tewerkgesteld als zogenaamde “expat” waarvoor het bijzonder fiscaal statuut van buitenlands kaderlid wordt toegepast. Maar ook andere situaties zoals detachering en feitelijke tewerkstelling in meerdere landen tegelijk zijn mogelijk. Jaar na jaar nemen beide vormen van internationale tewerkstelling toe.

  Grafiek

  Japanners voor eerst in TOP 5 buitenlandse nationaliteiten

  De buitenlandse werknemers die voor Belgische werkgevers werken, komen vooral uit Frankrijk en Nederland; samen zijn ze goed voor bijna één derde (29,21%) van de buitenlandse tewerkstelling verricht in opdracht van Belgische bedrijven. De werknemers met Franse nationaliteit blijven op nummer één gevolgd door de werknemers met Nederlandse nationaliteit.
   

  Top 5 buitenlandse nationaliteiten in 2020 via detachering of expat-statuut (aandeel qua internationale tewerkstelling bij Belgische werkgevers, zonder de Belgen)

   TOP5
   Bron: SD Worx

   Het aandeel van Japanners in de internationale tewerkstelling toont de meest opvallende groei: ze maken voor het eerst deel uit van de top drie bij de buitenlandse nationaliteiten van onze Belgische klanten.

   In 2020 zakt het aandeel van de Britten verder: ze verdwijnen voor het eerst uit de top vijf, ook al neemt hun aantal nog steeds toe (met 16%). Naast Japanners kennen de Portugezen de grootste stijging in 2020. Amerikanen zetten hun opmars verder door, maar geraken net niet in de Top 10. Ook de Italiaanse, Poolse en Duitse werknemers kennen een grotere toename dan de Nederlanders.

   Het aandeel Europeanen daalt tot 69% (in 2018 was dit nog meer dan driekwart 76%); een vijfde of 19% komt in 2020 uit Azië. Hieronder vindt u de top 10 van buitenlandse nationaliteiten actief in België. Deze top 10 is samen goed voor driekwart (76%) van de buitenlandse tewerkstelling in België in 2020.

   Top 10 buitenlandse nationaliteiten – internationale tewerkstelling 2020

    top10
    Bron: SD Worx

    16% meer Belgen die internationaal werken

    Als een Belgische werknemer tijdelijk wordt uitgestuurd naar een andere Europese lidstaat, gebeurt dit meestal onder de vorm van ‘detachering’. Werknemers kunnen ook ‘gelijktijdig’ in twee of meerdere landen werken, bijvoorbeeld twee dagen per week in Frankrijk en drie dagen in België, waardoor een salary-split of gesplitste taxatie ontstaat. Greet Joos: “Dit alles brengt de nodige complexiteit mee: de loonadministratie moet doorgaans worden aangepast aangezien een internationale tewerkstelling meestal gevolgen heeft op het vlak van fiscaal-, arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. Bovendien moeten in het buitenland vaak specifieke formaliteiten worden vervuld wanneer werkgevers een tewerkstelling starten zonder te beschikken over een juridische entiteit in het buitenland. Deze lokale tewerkstellingsformaliteiten niet naleven, kan leiden tot hoge boetes. Internationale ambities brengen nieuwe uitdagingen met zich mee.”