1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Klim uit dal bij kmo’s in tweede kwartaal gestopt

Ontslagintenties en tijdelijke werkloosheid gedaald – aanwervingsintenties nog niet op peil

Wat tewerkstelling betreft, zet de klim uit het dal zich niet verder door bij onze kmo’s (tot 250 werknemers)

 • Aanwervingsintenties zijn bijna identiek met vorig kwartaal – er is geen verdere stijging: een kwart denkt in april tot juni aan te werven;
 • Ontslagintenties zijn wel gedaald: van 17,4% vorig kwartaal naar één op tien (11,4%) van onze kmo’s nu. Slechts 1 op de vijf is van plan de ontslagen werknemer ook te vervangen;
 • Een op drie kmo’s denkt nog steeds beroep te moeten doen op ‘tijdelijke werkloosheid omwille van corona’. Dit is beter dan vorig kwartaal, toen vier op de tien de steunmaatregel nodig achtten (39,8%). Minder dan 10% (9,2 %) weet het nu nog niet, terwijl dit in december nog 14,1% was. De onzekerheid omtrent corona leek in maart licht te zijn afgenomen; al zullen de nieuwe maatregelen dit cijfer terug doen stijgen;
 • Positief is dat één op drie kmo’s (30,5%) een stijging van het werkvolume verwacht; dit is beter dan vorig kwartaal, toen dit nog een kwart was (24,7%).

Dit zijn meest recente inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 673 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het tweede kwartaal 2021.

Ontslagintentie verminderd, aanwervingsintenties stabiel

In de eerste helft van maart geeft één op de tien kmo’s aan iemand te moeten ontslaan in het tweede kwartaal: dit is een duidelijke verbetering t.o.v. december toen 17,4% van de kmo-ondernemers aan ontslag dacht. Wel daalt de vervangingsintentie verder: slechts een op vijf kmo’s (22,0%) die plannen personeel te ontslaan, is van plan om dit personeelslid ook te vervangen. Dit percentage ligt lager dan vorig kwartaal (30,1%); zit nog ver verwijderd van het niveau van vorig jaar maart 2020 (53,6%).

De aanwervingsintenties zijn niet verder gestegen:

  Grafiek
  Bron: SD Worx maart 2021

  een kwart (24,9%) denkt aan te werven; de stijgende lijn (27,2% van december) zet zich niet door. Het niveau van voor de crisis (met ongeveer een op drie of 33%) ligt nog niet binnen bereik (visual achteraan).
   

  Minder kmo’s denken steun in te roepen, of toch niet?

  Minder dan één op drie kmo’s (30,6%) zegt in maart nog gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid in april-juni 2021(dit is lager dan de vorige meting van 39,8%). Minder dan 10% (9,2%) weet het nog niet. Dit is beter dan vorig kwartaal (14,1% in december).

  In Brussel is het cijfer het laagst, maar het percentage kmo’s dat 100% werkloosheid moet inroepen, is er het hoogst (10,4%), op de kmo’s in de provincie Limburg te na gesproken (14,5%).

  De kleinste kmo’s (<5 werknemers) denken er het minst aan om steun in te roepen (63%): 28,7% wil tijdelijke steun, maar het aandeel dat 100% moet inroepen is het hoogst (7,1% van alle kmo’s van die grootte).

   Grafiek-cijfers
    Grafiek-cijfers

    Bijna één op drie (30,5%) van de bevraagde kmo’s verwacht in het komende kwartaal een toename van de hoeveelheid werk dat gepresteerd zal moeten worden. Dit ligt significant hoger dan in december (24,7%). In het algemeen geldt, hoe groter de kmo, hoe beter de verwachtingen. Bij kmo’s met minder dan 5 werknemers is dit het laagst met 25,5%. Deze kleinste kmo’s kennen ook het hoogste percentage dat een afname verwacht (21,1%).

    De bevraging dateert van nét voor de nieuwe maatregelen:

    Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx duidt de cijfers: “De klim uit het dal is duidelijk even gestopt. In maart zagen we al dat de aanwervingsintenties van kmo’s niet verder stijgen. Slechts een kwart van onze kmo’s plande een aanwerving in het tweede kwartaal. Daarmee zitten we nog niet op het niveau van voor de crisis. Al waren er – net voor de nieuwe maatregelen- wel een paar lichtpuntjes: 1. minder kmo’s overwogen een ontslag 2. minder kmo’s wilden tijdelijke werkloosheid inroepen 3. meer kmo’s keken positief naar de hoeveelheid werk voor het komende kwartaal.” De specialist maakt meteen een nuance: “De kleinste kmo’s (van minder dan 5 werknemers) zijn het minst optimistisch qua hoeveelheid werk; toch plannen ze het minst tijdelijke werkloosheid in te roepen. Tegelijk zijn zij het die vaker de 100% tijdelijke werkloosheid moeten inroepen. Het is een klap dat de kappers en schoonheidszorgen opnieuw dicht moeten. De komende weken zullen uitwijzen in welke mate ook de (niet-essentiële) handelszaken volledig of deels tijdelijke werkloosheid moeten inroepen. Voorlopig merken we dat velen alles op alles zetten om maximaal open te blijven, maar misschien is het niet haalbaar om al het personeel aan het werk te houden, bij werken op afspraak.

     Grafiek-cijfers

     Over het onderzoek

     In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 44e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 673 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 3 en 14 maart. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,0% (betrouwbaarheidsinterval van 95%). De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau DataD, onderdeel van de CityD-WES.