1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Drie kwart van de Belgen zijn tevreden over ontwikkelingskansen bij hun werkgever

Belgische en Nederlandse werknemers zijn het meest tevreden - één op de vier Belgische werknemers is niet tevreden

In België zegt 75% van de werknemers tevreden te zijn met de ontwikkelingsmogelijkheden in hun bedrijf. Daarmee behoort België tot de betere helft van de klas. Dit cijfer is opvallend in vergelijking het Europese gemiddelde, waar 70% tevreden is en 30% van de werknemers van mening is dat hun werkgever niet genoeg ontwikkelingskansen biedt. Slechts iets meer dan de helft (53,4%) van de Europese werknemers geeft aan dat ze zelf kunnen beslissen welke opleidingen ze mogen/kunnen volgen. Dat blijkt uit onderzoek door payroll en HR-dienstenverlener SD Worx in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De mogelijkheid om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen het bedrijf is een belangrijke factor voor employee engagement. Toch bieden nog heel wat werkgevers hun medewerkers onvoldoende kansen om hun talenten verder te ontwikkelen. Gemiddeld geeft 29,7 procent van de Europese ondervraagden aan dat ze zich onvoldoende kunnen ontwikkelen in hun huidige jobcontext.

Bij Belgische bedrijven gaat het om één medewerker op vier (26,3%) en in Nederland om minder dan één op vijf (18,6%). In Duitsland (37,9%) en het Verenigd Koninkrijk (34,6%) gaat het zelfs om meer dan één werknemer op drie. Ook in Frankrijk (31,1%) ligt het cijfer (net) boven het gemiddelde. “Werkgevers onderschatten vaak hoe belangrijk het is om hun medewerkers perspectief te bieden op doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf”, zegt Cathy Geerts, Chief HR Officer van SD Worx. “Niemand wil het gevoel hebben dat hij of zij is vastgeroest in een bepaalde job. Om voor meer employee engagement te zorgen, is het cruciaal om je werknemers de kans te bieden om zich voortdurend verder te ontwikkelen en zich bij te scholen.”

Ongeveer de helft kiest zelf opleidingen

Daarnaast bracht het onderzoek ook naar boven dat een flink gedeelte van de werknemers geen zeg heeft in wat voor opleidingen ze kunnen volgen. Op Europees niveau zegt gemiddeld 53,4 procent dat het die keuzes mee kan bepalen. Wat inhoudt dat bijna de helft niet het gevoel heeft dat het mee beslist over de opleidingen die ze kunnen volgen. In Frankrijk (48,5%) en het Verenigd Koninkrijk (49,9%) geeft zelfs minder dan de helft van de werknemers aan dat ze mee kunnen sturen waarin ze zich verder ontwikkelen. In België (53,6%) en Duitsland (54,1%) gaat het om net iets meer dan de helft. In Nederland mogen zes op tien medewerkers mee richting geven aan de opleidingen die ze willen volgen.  

Deze cijfers staan voor een groot stuk haaks op de inspanningen die de werknemers willen leveren om zich blijvend verder te ontwikkelen. 71,6 procent van de Europese werknemers probeert zich continu verder op te leiden en te specialiseren. In alle landen willen minstens twee medewerkers op drie de vaardigheden om hun werk beter en efficiënter te doen nog verbeteren. De helft (49,2%) peilt ook meerdere keren per jaar naar de mogelijkheden die er zijn om trainingen te volgen. “Dit geeft aan dat het gros van de werknemers op zoek is naar manieren om nog beter te worden in hun job. Werkgevers kunnen daar dus maar best rekening mee houden en hun medewerkers mogelijkheden bieden om stappen te zetten in hun ontwikkeling”, zegt Cathy Geerts. 

Meeste bedrijven zetten er wel op in

Gelukkig maakt een groot deel hier ook werk van. Drie op vijf Belgische kmo’s hebben al opleidingsprojecten voor hun medewerkers lopen of plannen om er op te starten. Bij middelgrote en grote bedrijven met meer dan 250 werknemers, is bijna 90 procent er al mee bezig. Alleen blijkt dus dat de werknemers het nog vaak als onvoldoende beschouwen of er weinig inbreng in hebben. Veel ondernemingen kunnen hierin nog stappen zetten. 

“Door medewerkers de vaardigheden die ze intern en extern opdoen met mekaar te laten delen en als manager het goede voorbeeld te geven, en ruimte voor uitwisseling en kennisdeling te creëren, kan je een leercultuur op de werkvloer introduceren”, zegt Cathy Geerts. “86 procent van de medewerkers vindt het belangrijk dat hun manager een rol als mentor op zich neemt en hen assisteert bij hun persoonlijke ontwikkeling. Geef hen feedback en leer hen feedback te geven en te aanvaarden. Het zal hun engagement alleen vergroten. Een goed talent management systeem kan hierbij een ondersteunende rol spelen omdat het niet alleen de vaardigheden van een team in kaart brengt, ook de medewerkers krijgen een overzicht op welke vlakken en met welke opleidingen ze zich verder kunnen ontwikkelen.” Een talent management systeem om leerprojecten digitaal te beheren en te promoten, gebruikt de meerderheid van de Europese ondernemingen vandaag nog niet. Slechts zeven procent van Belgische kmo’s blijkt hierover te beschikken; dat is de helft van het Europese gemiddeld (14%). Middelgrote tot grote ondernemingen hebben in 19 procent van de gevallen een talent management systeem; het Europees gemiddelde ligt op 28 procent