1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Vier op tien kmo’s rekenen op tijdelijke werkloosheid in eerste kwartaal 2021

Sterke stijging in regio Brussel en in sector ‘industrie en bouw’

In het eerste kwartaal van 2021 wil gemiddeld vier op de tien kmo’s tot 250 werknemers (39,9%) de steunmaatregel ‘tijdelijke werkloosheid omwille van corona’ inzetten; dit is een stijging ten opzichte van september (35,0%). In de sector ‘industrie en bouw’ stijgt het aandeel nu naar meer dan zes op tien kmo’s. De hoofdredenen zijn minder werk en sluiting. Minder dan een kwart geeft quarantaine van de medewerkers aan als reden. Een op tien kmo’s ziet in de sluiting van school of opvang kinderen een geldige reden. Dit zijn nieuwe inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 731 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het eerste kwartaal 2021.

Zes op tien kmo’s in ‘industrie en bouw’ denkt steun in te roepen

De stijging situeert zich vooral bij de kmo’s werkzaam in ‘industrie en bouw’: in september dacht minder dan vier op tien tijdelijke werkloosheid (38,0%) te moeten inroepen in oktober en november; in december schatten bijna dubbel zoveel kmo’s (64,3%) nood te hebben aan tijdelijke werkloosheid in het eerste kwartaal. Maar ook in dienstensectoren – die zich ook kunnen beroepen op telewerk- is dit gemiddeld 35,1%, wat vergelijkbaar is met de situatie in september (33,1%).

Ten opzichte van september zit de stijging vooral in de verdubbeling van het aandeel kmo’s dat tijdelijke werkloosheid voor meer dan 50% en voor 100% zal moeten inroepen: samen nu goed voor bijna 18% (in plaats van 10% in september) : bijna 12% (11,5%) zelfs voor 100% van de dagen en 6,6% voor meer dan 50%.

  Grafiek
   Statistieken grafiek

   Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx duidt de cijfers: “De stijging is het grootst in de regio Brussel, met bijna een verdubbeling. In september leek Brussel zich nochtans het snelst te herpakken.” Ze vervolgt: “Meer dan zes op de tien kmo’s in ‘industrie en bouw’ blijven in 2021 op tijdelijke werkloosheid rekenen. Niet de financiële situatie eind 2020 is doorslaggevend. Iets meer dan de helft (53,8%) is er financieel op achteruitgegaan (t.o.v. 36,6% stabiel, 9,7% is erop vooruitgegaan). Wel zien we een duidelijk verband met de verwachte hoeveelheid werk: er is bij kmo’s in ‘industrie en bouw’ een groter aandeel dat een afname verwacht (36,1% i.p.v. 26,5% gemiddeld) en een kleiner aandeel kmo’s dat een status-quo of een toename verwacht.”

   Quarantaine medewerkers niet de hoofdreden

   Hoofdreden voor de kmo om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid in het eerste kwartaal is de vermindering in hoeveelheid werk (69,1%) gevolgd door verplichte sluiting (37,8%). Bijna een kwart (23,8%) van de kmo’s geeft aan gebruik te zullen maken van tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van medewerkers. Slechts één op de tien (10,8%) denkt aan tijdelijke werkloosheid omwille van sluiting school/opvang kinderen. Er zijn weinig verschillen tussen regio en sector. Vermindering van werk is reden nummer 1 in de ‘industrie en bouw’; verplichte sluiting speelt daar veel minder (slechts 10%) dan in de dienstensector.

   De reden ‘quarantaine van medewerkers’ wordt meer aangehaald door grote bedrijven. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans ook dat er medewerkers zijn die in quarantaine moeten.