1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Zes op tien kmo’s slagen erin alle vakantie voor 31.12 toe te kennen

Iedereen vakantie ? Inhaalbeweging wettelijke vakantie bij kmo’s volop bezig
Vorsicht Ferienjob! Was Arbeitgeber zu beachten haben

Zes op tien kmo’s slagen erin de achterstand in vakantieopname in te halen. Eén op drie kmo’s staan een piek toe in december en tijdens de kerstvakantie. Toch heeft minstens een op de vijf kmo's problemen om alle vakantie toe te kennen voor eind december. De trend loopt gelijk voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dit zijn nieuwe inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 731 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in december.

De Covid-19 crisis strooit dit jaar ook nog eens roet in onze vakantieplanning. Tussen maart en juni namen we met zijn allen minder (wettelijke) vakantie op.  Betekent de start van de kerstvakantie nu vakantie voor bijna iedereen? 

Minstens één op vijf kmo's heeft problemen 

Zes op tien kmo-bedrijfsleiders verwachten dat medewerkers dit jaar hun wettelijke vakantiedagen tijdig kunnen opnemen. Vier op tien kmo’s hebben problemen of zijn nog niet zeker of het lukt. Ongeveer een op de vijf (21,6%) stelt dat medewerkers niet tijdig alle vakantie willen of kunnen nemen. Dit is een stijging t.o.v. de inschatting in juni.

In juni voorzag 15% van onze kmo’s problemen in opname van vakantie door corona. Bij kmo’s met meer dan 5 werknemers liep dit op tot meer dan 20% of één op vijf kmo’s. Nog eens een vijfde (20%) wist het in juni niet. 65% procent voorzag toen geen problemen.

  Zes op tien kmo’s slagen erin alle vakantie voor 31.12 toe te kennen

  Eén op drie vindt oplossing dankzij vakantiepiek in december

  De helft van de Belgische kmo’s (51,2%) geeft aan dat ze de opname van de vakantiedagen hebben kunnen spreiden. Bij één op drie (31,5%) zullen alle vakantiedagen dit jaar worden opgenomen, ook al geeft dit een piek in december/kerstvakantie.

  Bijna een vijfde (18,9%) geeft toe dat het aantal niet-opgenomen vakantiedagen aanzienlijk hoger ligt door de coronacrisis. Zes procent gaat een aantal wettelijke dagen uitbetalen aan de bedienden. Eén op de tien (ruim 10%) zegt echter een beperkt aantal wettelijke vakantiedagen toch over te dragen. 

   Zes op tien kmo’s slagen erin alle vakantie voor 31.12 toe te kennen

   Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx: “Ook in de kerstvakantie verwachten we nog een piek in de opname van wettelijke vakantie. Eén op drie zegt er zo in te slagen alle wettelijke vakantie te laten opnemen. Een op de vijf kmo’s voorziet problemen; bij kmo’s met meer dan 20 werknemers stijgt dit naar meer dan één op de drie kmo’s. Eén op tien zegt zelfs dagen over te dragen naar volgend jaar.” Dit is geen wettelijk scenario: “Het overdragen van wettelijke vakantiedagen naar volgend jaar is juridisch nooit toegestaan.  Enkel voor de zorgsector heeft minister Dermagne een uitzonderlijke tolerantie toegestaan. Bovendien kondigt de RVA controle aan op onterecht genoten tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Mogelijk moet een dag tijdelijke werkloosheid een vakantiedag worden.“

   Inhaalbeweging kent al een spurt in november 

   Uit de laatste Employment Tracker van SD Worx (link) leren we dat de inhaalbeweging, die ingezet werd in september (maar onderbroken werd in oktober) een spurt neemt in november, met een niveau dat 60% boven dat van vorig jaar ligt. De maand november kent een hoog aandeel wettelijke vakantie dagen (10,3%), en stijgt met 43% ten opzichte van oktober. Dat grote verschil met vorig jaar heeft onder meer te maken met de timing van de schoolvakantie (uitsluitend in november lag en verlengd werd). De herfstvakantie werd in ieder geval benut om openstaande vakantiedagen op te nemen. Dit belooft voor de kerstvakantie. 
    

   Vakantieplanning 2021: wat met de andere verlofdagen?

   Andere vakantiedagen kan je soms wel overhevelen naar volgend jaar. Zo zijn er bijvoorbeeld vaak extra vakantiedagen omwille van arbeidsduurvermindering, ADV-dagen. Of ook extralegale vakantiedagen, voor anciënniteit bijvoorbeeld.

   “De mogelijkheden om die over te dragen, zijn afhankelijk van de rechtsbron die ze toekent.  Wat zegt de collectieve arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of zelfs het gebruik?  Zo laten sommige organisaties een overdracht toe naar bijvoorbeeld het eerste kwartaal van 2021,” preciseert Annelies Rottiers van SD Worx.