1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Aanwervingsintenties bij kmo’s stijgen (maar nog niet op hetzelfde niveau)

Na dieptepunt in april wil één op de vijf kmo’s aanwerven, maar pessimisme is het hoogst in 10 jaar
Improving morale_ tips on empowering your employee experience

Nieuwe tekenen van herstel zijn merkbaar bij kmo’s, zowel in de aanwervingsintenties als in werkvolume komend kwartaal (tot eind september). De aanwervingsintenties bij kmo’s stijgen terug, nadat ze in april met de helft terugvielen. Niettemin blijft de ontslagintentie bij kmo’s dubbel zo hoog vergeleken met maart. Het aandeel van bedrijven dat een afname in tewerkstelling verwacht tegen eind december was in 10 jaar tijd nog nooit zo hoog. Dit zijn nieuwe inzichten uit de 41ste tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 1.011 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.

Eén op de vijf wil opnieuw aanwerven voor eind september

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx, duidt de cijfers: “Na het dieptepunt in april, zien we in juni een significante stijging: één op de vijf kmo’s wil opnieuw aanwerven. Dat is een verdubbeling sinds april (11%), maar we zitten nog steeds niet op niveau van voor de crisis in maart (34%). De aanwervingen evolueren sterk richting meer vervanging, minder uitbreiding, meer deeltijdse jobs en minder vaste aanwervingen.”

De trend loopt gelijk voor Vlaanderen, Wallonië en de provincies. Enkel de Brusselse kmo’s zijn  significant meer optimistisch. 

Grotere kmo’s plannen meer aan te werven komend kwartaal: maar liefst 65% van de kmo’s met 50-249 werknemers, in vergelijking met 12 % van de kmo met minder dan 5 werknemers en 28% van de kmo’s met 5-19 werknemers.

Ook eerste tekenen van herstel qua werkvolume

“Ook qua werkvolume zijn er de eerste voorzichtige tekenen van herstel te merken t.o.v. april, maar ook hier zitten we nog ver van het niveau van maart. Een kwart van de kmo’s (24%) verwacht een toename (tegenover 20% in april en 34% in maart),” als één van de verklaringen, aldus Annelies Rottiers. 

Eén op de zes kmo’s denkt voor eind september te moeten overgaan op ontslag

De ontslagintentie blijft gemiddeld genomen op 16%; dat is een verdubbeling sinds maart (van 8,5% tot 16 %) maar hetzelfde als in april. Kleine kmo’s (met minder dan 5 werknemers) geven significant minder vaak aan om personeel te ontslaan in het komende kwartaal dan grotere kmo’s met 20-47 werknemers, met resp. 13 % en 32%.  Wie denkt aan ontslag, is ook minder van plan om de ontslagen werknemer te vervangen (19% t.o.v. 54% in maart). 

Hoger pessimisme ten aanzien van tewerkstelling eind december

Bijna een vijfde van de kmo’s (18%) verwacht afname van hun tewerkstelling tegen het einde van het jaar. Dit is meer dan verdubbeld sinds maart (8%). Dit percentage was sinds het begin van de meting - 10 jaar geleden - nooit zo hoog. Tegelijkertijd is het aandeel kmo’s dat een toename in hun tewerkstelling verwacht bijna gehalveerd: van 32% in maart naar 18% in juni. Deze trend gaat op voor Vlaanderen en Wallonië; enkel Brussel is optimistischer over eind 2020.

De coronacrisis doet -ook qua tewerkstelling- meer kwaad dan goed. Hoewel de helft van onze kmo’s geen impact verwacht, verwacht meer dan vier op tien (42%) een negatieve impact, terwijl slechts 7 % een positieve impact verwacht van corona op de tewerkstellingsintentie. Het percentage dat een sterk negatieve impact verwacht, ligt in juni (21%) echter nog significant hoger dan in maart (8%). Deze is het grootst bij de grote kmo’s. Daarnaast geven ook vier op tien kmo’s (39%) aan dat het huidige politieke klimaat hun tewerkstellingsintentie beïnvloedt (tegenover 28,1% in maart 2020).

Annelies Rottiers bij SD Worx vervolgt: “Hoewel er een hoger pessimisme is ten aanzien van de tewerkstelling eind dit jaar, zijn er zeker lichtpuntjes. De rekruteringsintentie tot eind september neemt terug toe - zeker in Brussel en bij kmo’s met meer dan 50 werknemers- en de ontslagintentie is niet verder gestegen. Ook is het aandeel bedrijven, dat nog verplicht gesloten is, teruggevallen (tot 6% t.o.v. 31% in april); en zegt één vijfde van de kmo’s (19%) nog steeds massaal beroep te doen op thuiswerk (tov 29% in april).

    Meer kmo’s krijgen vacatures moeilijk ingevuld