1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Ook voedingsbedrijven en distributie steken tandje bij

Ondanks druk van ziekte en openstaande vakantie, door de Covid-19 crisis
The Coronavirus Job Retention Scheme – What you need to know about ‘furlough’

De stijgende ziektecijfers in oktober treffen ook onze bedrijven: zo is de voedingssector meer dan gemiddeld getroffen: het kortverzuim ligt er een vijfde (20%) hoger dan vorig jaar. Toch blijkt uit de laatste cijfers van de Employment Tracker van HR-dienstverlener SD Worx dat de effectief gewerkte dagen in oktober verder gestegen zijn tot 76% in de voeding. Dit brengt ons nog niet tot het niveau van voor de crisis van meer dan 80%. Dit berekende HR-specialist SD Worx op basis van de meest recente loongegevens van meer dan 50.000 werknemers bij 1.000 werkgevers in de voedingsindustrie en distributie. Jammer genoeg afwezig in dit verhaal: na de verplichte sluiting stijgt de tijdelijke werkloosheid in de horeca weer naar 35%, de meest getroffen sector die werkt met voeding.

SD Worx bekijkt met de ‘SD Worx Employment Tracker’ sinds maart hoe het percentage ‘gewerkte dagen’ maar ook ziekteverzuim en opname van vakantiedagen evolueren van maand tot maand.

Alle schakels in de voedingsketen staan paraat…

De voeding productie bedrijven houden hun percentage gewerkte dagen stabiel op 76 - 77%. Ook de verdere schakels in de keten van transport tot distributie in de warenhuizen zitten op dat niveau. Bij de warenhuizen en de bedienden uit de kleinhandel van de voedingswaren stijgt het aandeel gewerkte dagen met meer dan 5% (resp. 6,5% en 5,0%). De zelfstandige kleinhandel staat paraat met een percentage van 80,5%, net als de bedienden uit de voedingssector met 87,4% (een stijging met 3,8% t.o.v. september). Dat is goed nieuws,

ondanks stijgende ziektecijfers

In de top 10 van de sectoren met het hoogste (kortdurend) ziekteverzuim vinden we vijf sectoren uit de voedingsector of aanverwante: de bedienden uit de kleinhandel in voeding (5,88%) en de productie van groenten (zowel conserven als diepvries) -met 5,70%- staan in de top drie. Ook het ‘wegvervoer en logistiek’ staat onder druk, net als de aardappelverwerkende industrie, met 5,33% en 5,38%. Dit zijn de sectoren die in de top 10 van sterkste stijgers staan, net als de melk verwerkende industrie (melk, boter, kaas, ijs) die stijgt tot 4,58%.

Maar ook de warenhuizen (5,26%), de vleesverwerkende bedrijven (5,17%), chocoladefabrieken/beleg (4,89%) en bakkerijen (4,69%) blijven niet gespaard van afwezigheden door ziekte. Ook in de productie van dieetvoeding-soep-speciaalzaken en de kleinhandel in voedingswaren is het kortdurende ziekteverzuim nog verder gestegen in oktober.

Al deze cijfers liggen boven het niveau van vorig jaar, al varieert het zelfs binnen een sector: van 30% tot 50% hoger (zoals bakkerijen, groentenproductie en aardappelverwerking) tot 3% hoger dan vorig jaar (dieetvoeding).

Tel hierbij het aandeel middellang ziekteverzuim of de ziektedagen van mensen die langer dan een maand afwezig zijn, dan stijgt dit tot meer dan 10% van de capaciteit die wegvalt door ziekte. De bedrijven in vleesproductie kennen in oktober een middellang ziekteverzuim van 5,17%, maar ook de groente verwerkende bedrijven en de chocoladefabrieken staan in de top 10 van middellang ziekteverzuim.

Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum bij SD Worx : “Het is voor verschillende sectoren belangrijk de evolutie op de voet te volgen, zodat bedrijven tijdig capaciteitsproblemen kunnen anticiperen en gedeeltelijke oplossingen voorzien. De ziektecijfers gaan in stijgende lijn, maar zitten in oktober ongeveer op de helft van de piek in maart. In die eerste golf kenden we een record afwezigheden wegens ziekte: toen steeg het kortverzuim in de voedingsindustrie bv. tot boven de 7%; soms tot 9 %. Werkgevers weten nu al wat meer aan welke evolutie ze zich mogen verwachten. Ze zijn al beter voorzien om flexibel te schakelen naar oplossingen als interimarbeid of tijdelijke vervangingen.”

Minder tijd voor vakantie

In alle sectoren geldt dat we minder vakantie nemen dan in september, toen een inhaalbeweging werd ingezet. Wettelijke vakantie moet opgenomen worden voor het eind van het jaar. De grootste daling qua vakantie in oktober zien we in de sector van de warenhuizen (7,07% in oktober); maar ook de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (8,74%), de bedienden uit de voedingsindustrie (5,90%) en de melk verwerkende industrie (9,38%) dalen tot minder dan 10%.

Over alle sectoren heen wel meer gewerkte dagen in oktober

Ondanks de verplichte sluiting van sectoren als horeca stijgt het percentage gewerkte dagen in oktober verder (met 3,5%), al zitten we nog niet op het niveau van voor de crisis, of op het niveau van oktober vorig jaar. De grootste wijziging is de stijging in het kortverzuim (ziekte minder dan een maand), met een vijfde (20,8%); van 2,76% tot 3,3%, waardoor het bijna 5% hoger ligt dan oktober vorig jaar. Er zijn grote verschillen tussen de sectoren. Zo is de voedingssector, van productie tot distributie, meer dan gemiddeld getroffen.

Tijdelijke werkloosheid door corona stijgt met 14% t.o.v. vorige maand, vooral door de verplichte sluiting van de horeca en ‘niet-essentiële winkels’. Er is opnieuw minder ruimte voor wettelijke vakantie, waarvan het aandeel verder daalt en 8% onder het niveau van oktober vorig jaar blijft.

Uitgezonderd horeca

De verplichte nationale sluiting op 19 oktober maakt van horeca opnieuw de meest getroffen sector die met voeding werkt: twee weken sluiting waren voldoende om van de sector horeca weer de koploper te maken van de steunmaatregel ‘tijdelijke werkloosheid’, met 35% is er opnieuw zelfs meer tijdelijke werkloosheid in de horeca dan in maart en juni: van 100 theoretisch te werken dagen werd er voor 35 dagen tijdelijke werkloosheid aangevraagd.

Meer info vindt u in het Employment Tracker rapport van oktober.