1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Eén Belgisch bedrijf op drie staat al ver op vlak van digitalisering van HR

Com_European companies struggle to connect with digital HR_1200x799_1

Bijna een derde van de Belgische bedrijven zegt al ver te staan met de digitalisering van haar HR: 31 procent stelt dat de automatisering van hun HR-diensten al op een hoog tot zeer hoog niveau staat. Dat cijfer ligt een stukje lager dan het Europese gemiddelde (37%). Tegenover al die Belgische bedrijven die vandaag al ver staan qua digitale HR, staan er evenveel (31%) die dat proces nog op gang moeten brengen. Dat blijkt uit een onderzoek dat SD Worx afnam bij meer dan 3.000 bedrijven in elf Europese landen.

Het Belgische HR-landschap is verdeeld terwijl één derde al erg vooruitstrevend tewerk gaat, staat het digitaliseren van HR bij een even groot deel van de Belgische bedrijven nog in de kinderschoenen.

Een digitale revolutie binnen HR-afdelingen geeft bedrijven ruimte om meer strategisch te werk te gaan door administratieve en alledaagse taken om te zetten in automatische processen. Een voordeel dat een grote impact kan hebben op de groei. Een fors gedeelte van de Europese bedrijven maakte die switch al, maar een gelijkaardig deel heeft nog een weg af te leggen. Dat kwam naar boven in een online onderzoek dat SD Worx in juni van dit jaar ondernam. Niet alle landen zitten op dezelfde golflengte.

Belgische bedrijven eerder verdeeld

In België zijn de bedrijven eerder verdeeld over de manier waarop ze vandaag hun HR al wisten te digitaliseren. Tegenover heel wat Belgische bedrijven die vandaag al ver staan qua digitale HR, zijn er evenveel die dat proces nog op gang moeten brengen. Een derde (31%) haalt aan dat ze hun maturiteit op vlak van digitale HR laag tot heel laag inschatten; dat is 4 procent meer dan het Europese gemiddelde. Eenzelfde percentage (31%) haalt aan dat het wel al goed tot heel goed wist te digitaliseren. Dat cijfer ligt dan weer 6 procent lager dan het Europese gemiddelde.

Qua HR-digitalisering lopen een paar landen voorop, nl. Polen, Spanje en Nederland, waar ongeveer de helft van de bedrijven zichzelf hoog inschat (met percentages rond de 50%). Ook Ierland, Italië en het VK scoren beter dan België. Bij de bedrijven uit ons land maakt net zoals Zwitserland een derde de inschatting al ver te staan. Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland bevinden zich helemaal achteraan het peloton met percentages die nog een stuk lager liggen.

Als we HR opsplitsen in HR en Payroll-processen, HR reporting en analytics en digitale HR tools, dan blijken Belgische bedrijven iets meer te investeren in het digitaliseren van hun HR en payroll-processen en digitale HR-tools waarin respectievelijk 34 en 31,7 procent zegt al ver tot heel ver te staan. HR reporting en analytics is maar voor 26,9 procent van de Belgische bedrijven al tot op een aardig digitaal niveau gebracht. In onder meer Polen, Spanje, Nederland, Ierland en Italië staan bedrijven op al die fronten een stuk verder.

Hoge tot heel hoge automatisering van HR en Payroll:

Bij grote bedrijven (meer dan 250 werknemers): 48,8 procent
Bij kmo’s (minder dan 100 werknemers): 30,4 procent

Meeste progressiemarge bij kmo’s

Naast de verschillen in landen, vergeleek het onderzoek ook de automatisering van HR-processen naargelang de bedrijfsgrootte. De grootste progressiemarge zit bij kmo’s van minder dan 100 werknemers. De grotere organisaties zeggen al verder te staan. Ongeveer de helft van de bedrijven met 250 of meer werknemers zegt al ver of heel ver te staan op vlak van het digitaliseren van HR-diensten. Bij kmo’s met minder dan 100 werknemers stelt maar 30 procent hetzelfde. De meerderheid van de kleine en middelgrote ondernemingen kan nog enorme stappen vooruit zetten. “Ook voor kmo’s betekent investeren in automatisering een manier om efficiënter te werken, minder tijd te verliezen en meer ruimte te creëren om harder in te zetten op de core business van het bedrijf. Denk maar aan het aanwerven en behouden van talentvolle medewerkers, wat op de lange termijn gevoelig kostenbesparend is. De totale impact van de digitalisering van HR kan echt groot zijn en op meerdere vlakken een bedrijf gevoelig vooruit helpen”, zegt Cathy Geerts, Chief HR Office bij SD Worx.

Bijna de helft heeft plannen om te digitaliseren

Als we kijken naar de bedrijven die plannen op tafel hebben liggen om binnen het jaar te automatiseren (51,2%) of digitaliseren (51,7%), dan blijkt toch meer dan de helft hier op Europees niveau concreet werk van te maken. In ons land zakken die cijfers opnieuw een stuk: 45,1 procent gaat binnen het jaar automatiseren en 45,5 procent maakt nog het komende jaar werk van een digitale transformatie. Opnieuw hinken we achterop.

Ferdi Claes, MD HR Europe bij CTG, is overtuigd van de meerwaarde die het digitaliseren van HR en Payroll met zich meebrengt. “Om budgettaire redenen – als gevolg van COVID-19 - zetten de meeste bedrijven het automatiseren en digitaliseren van hun HR niet bovenaan hun prioriteitenlijstje. De HR-afdeling beseft het belang wel: digitale maturiteit in HR komt het hele bedrijf ten goede omdat de focus dan meer naar strategische HR-taken kan gaan. We werken bijvoorbeeld aan de uitbreiding van onze HR-dienstverlening met mobiele applicaties met behulp van technologie zoals chatbots en centrale kennisbanken. Zo kunnen we de waarde van ons HR-team als businesspartner verder verhogen”, vertelt Ferdi Claes.

Met meerdere balletjes jongleren

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor ondernemers en HR-professionals bestaat erin om stabiele en flexibele tools te implementeren en op maat gemaakte digitale oplossingen te verfijnen naar hun manier van werken. Alleen is dat niet de enige opdracht voor de toekomst. Ook op vlak van reward policy, workforce management, outsourcing, payroll en employee experience wachten er nog heel wat doelstellingen.

“De huidige technologie maakt het voor HR-afdelingen mogelijk om naar het volledige plaatje te kijken, het uitdagender te maken, veeleisender en misschien zelfs concurrentiëler. Het belang van digitalisering kunnen we niet ontkennen want we krijgen er allemaal, elke dag, mee te maken. De productiviteit gaat de hoogte in, we krijgen een beter overzicht op het bedrijf en werken een stuk efficiënter. Dankzij de digitalisering is het mogelijk om data samen te brengen en tot voorspellende analyses te komen. Daardoor gaat HR een meer strategische rol kunnen opeisen binnen de bedrijven van morgen”, zegt Cathy Geerts, Chief HR Office bij SD Worx.

De uitdagingen van HR, die zowel stabiliteit als flexibiliteit vragen, staan opgelijst in het SD Worx e-book ‘The Future of Work and People in Europe – HR, Fluid as Hula-Hoop Shaking’.