1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Brusselse kmo’s herpakken zich het snelst

Eén op drie wil aanwerven voor eind december: enkel Brussel bijna op niveau pre-corona
Addicted to work Breaking the habit

Gemiddeld plant meer dan één op vijf Belgische kmo’s (22,7%) personeel aan te werven in de komende drie maand. De trend loopt gelijk voor Vlaanderen en Wallonië. Enkel de Brusselse kmo’s zijn meer optimistisch en bijna op het pre-corona niveau. Toch is er nog geen reden tot victorie: de ontslagintentie is niet gedaald, maar ook niet gestegen. Wel duiden de plannen tot eind volgend jaar op een licht herstel. Dit zijn nieuwe inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 833 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.

Eén op drie Brusselse kmo’s wil aanwerven voor eind december

De stijging is het grootst bij kmo’s uit Brussel. Eén op drie Brusselse kmo’s (33,9%) wil opnieuw aanwerven in het vierde kwartaal. Hiermee zitten ze bijna op hetzelfde niveau als pre-corona. In Vlaanderen (22,0%) en Wallonië (19,2%) blijft dit beperkt tot één op vijf van de kmo’s (bijna de helft van pre-corona).

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx: “De impact van de coronacrisis is nog volop voelbaar, hoewel de aanwervingsplannen al beter zijn dan in het dieptepunt van april 2020. Er is in september opnieuw een verbetering ten opzichte van juni dit jaar, vooral in Brussel (33,9%), Oost-Vlaanderen (27,2%) en Vlaams-Brabant (25,7%). Deze is het meest merkbaar bij de grotere bedrijven. De aanwervingen betreffen steeds vaker vervangingen (i.p.v. uitbreidingen) en evolueren in de richting van tijdelijk werk (interim x 3).”

Regionale verschillen in rekruteringsintentie sinds maart 2020

  Brusselse kmo’s herpakken zich het snelst_1200x542

  Grote kmo’s plannen het meest aan te werven: maar liefst acht op de tien (82%) van de kmo met 50-249 werknemers in vgl. met 12,6% van de kmo’s met minder dan 5 werknemers. Bij kmo’s met 5-19 werknemers stijgt dit naar gemiddeld 36,1%.
   

  Eén op drie kmo’s zal ook in oktober en november tijdelijke werkloosheid inroepen 

  Eén op drie kmo’s (35%) plant nog het systeem van tijdelijke werkloosheid nodig te hebben in oktober en november. Al zijn er regionale en sectorale verschillen. In Brussel is dit minder dan één op de vijf (18,7%). In de sector industrie en bouw is de nood hoger (38,0%) dan in diensten- en non-profitsector (33,1%), Het verschil zit hem ook in het aantal dagen. In de sector industrie en bouw vreest één vijfde van de kmo’s (22,5%) tijdelijke werkloosheid nog te moeten toepassen voor 20-50% van de dagen. In de diensten- en non-profitsector is dit beperkt tot 11,1% (of de helft van de sector bouw en industrie). 

   Brusselse kmo’s herpakken zich het snelst

   Eén op de zes kmo’s denkt nog altijd te moeten overgaan op ontslag

   De ontslagintentie blijft gemiddeld genomen op 16%; dat is een verdubbeling sinds maart (van 8,5% tot 16 %) maar hetzelfde als in april en juni. Kleine kmo’s (met minder dan 5 werknemers) geven minder vaak aan om personeel te ontslaan in het komende kwartaal (13,6%) dan grotere kmo’s met 50-99 werknemers, 30,9%. Wie denkt aan ontslag, is ook minder van plan om de ontslagen werknemer te vervangen (17,6% t.o.v. 54% in maart).

   “De ontslagintentie (16%) is niet verder gestegen maar nog steeds dubbel zo hoog als pre-corona. Ook het werkvolume schatten ze nog niet in als pre-corona. Nog steeds voorziet één derde van de kmo’s een afname van de hoeveelheid werk, terwijl dit pre-corona beperkt bleef tot ongeveer één op de tien kmo’s.” 

   Een meer rooskleurige blik op 2021

   Annelies Rottiers gaat verder: “Als we verder proberen vooruit te blikken, naar eind 2021, dan verwacht ongeveer een kwart van de kmo’s (26,6%) een toename van hun tewerkstelling in 2021. Dit is een positieve evolutie t.o.v. juni (toen 17,8%); maar we zitten nog niet tot op het pre-coronaniveau.” 

   Zes op tien (58%) verwacht een status-quo. Zestien procent verwacht een afname; dit is het derde hoogste niveau in 10 jaar.

    Brusselse kmo’s herpakken zich het snelst

     Meer informatie:

     SD Worx

     Eva De Schryver

     T +32 (0) 496 02 67 08

     eva.deschryver@sdworx.com of ook via SDWorxBE@teamlewis.com