1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Tewerkstelling muziekevenementensector leeft op na versoepelingen

Antwerpse en Brusselse Horeca kent een terugval in augustus
BE_Tewerkstelling muziekevenementensector leeft op na versoepelingen_1200x800

De versoepelingen voor de podiumkunsten hebben een gunstig effect op het percentage gewerkte dagen in de sector van de muziekevenementen. Dat blijkt uit cijfers van de Employment Tracker van SD Worx. In de week dat de versoepelingen aangekondigd werden (17 tot 23 augustus), was er meteen een effect zichtbaar op het percentage gewerkte dagen: binnen de muzikale evenementensector steeg het percentage van 40% naar 52,5%. De week nadien klom het percentage gewerkte dagen zelfs naar 61%. De horeca (PC 302) kende daarintegen een terugval: vooral Antwerpen en Brussel zien de cijfers opnieuw dalen na een redelijke tewerkstellingsgraad in juli.

SD Worx analyseerde haar loongegevens voor de maand augustus in het kader van de employment tracker. In augustus stelde SD Worx vast dat de tewerkstelling verder stijgt: het percentage ‘gewerkte dagen’ stijgt voor bijna alle sectoren, al zitten we nog niet op het peil van voor maart. De sector van de podiumkunsten (PC 304) maakt een positieve beweging van 37% naar 49% gewerkte dagen, al is er nog geen sprake van een volledige comeback. Dit betekent dat van 100 theoretisch te werken dagen er maar 49 effectief zijn gepresteerd. De horeca en de muzikale evenementensector  (PC 304) blijven (naast de luchtvaart) de grootste gebruikers van tijdelijke werkloosheid.
Dat zijn opvallende vaststellingen op basis van de Employment Tracker van SD Worx. Regionaal zijn er grote verschillen. De tewerkstelling in de horeca (PC 302) ligt in Antwerpen en Brussel bijna 40% beneden het peil van 2019; de minste schade zien we in Limburg en West-Vlaanderen (14% onder het niveau van vorig jaar augustus).

Maatregelen met onmiddellijk effect : versoepeling muziekevenementen

Zowel een verstrenging als een versoepeling zien we vrij snel weerspiegeld in de tewerkstellingscijfers. De Antwerpse horeca zet de grootste stap terug t.o.v. juli (-10%) en dat ligt niet aan vakantie of ziekte.

De sector van de podiumkunsten  (PC 304) maakt op maandbasis een positieve beweging van 36% naar 49%. Na een versoepeling van de evenenmentensector in juni, kende de sector opnieuw een verstrenging in juli tijdens de tweede golf. Deze terugval is duidelijk te zien in de cijfers met als dieptepunt de week van 20 juli (tewerkstellingspercentage van 24,10%).

Op 20 augustus kondigde de veiligheidsraad opnieuw een versoepeling aan voor de evenementensector. De toegestane capaciteit bij evenementen werd verdubbeld (van 100 naar 200 personen binnen, en van 200 naar 400 personen in openlucht) vanaf 1 september. Met een onmiddellijk effect op de tewerkstelling, was dit opvallend zichtbaar in de weekcijfers:

  Tewerkstelling muziekevenementensector leeft op na versoepelingen

  Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx: “De tweede golf eind juli zorgde ervoor dat evenementen hun capaciteit moesten terugschroeven. Een harde klap voor de sector, want ze hoopten vanaf augustus juist terug op een capaciteitsverhoging. Na de gunstige cijfers in augustus, besliste de veiligheidsraad op 20 augustus dat de capaciteit voor evenementen terug verhoogd kon worden en dat was meteen zichtbaar in de cijfers. De week van de aankondiging steeg het percentage gewerkte dagen opnieuw naar 52,51%, en de stijgende trend zet zich voort. We kunnen zeker nog niet spreken van een herstel, maar we zetten wel een stap in de goede richting.”

  Alle regio’s zien een positief effect op hun tewerkstelling, met de grootste sprongen in Vlaams-Brabant met maar liefst 80%. Brussel, West- en Oost-Vlaanderen komen op bijna 60% uit (respectievelijk 58 en twee maal 59%). In Antwerpen blijft het % gewerkte dagen in deze sector beperkt tot 44%.

  Antwerpse en Brusselse horeca meest getroffen

  Uit de meest recente loonsgegevens van augustus blijkt dat de horeca in de provincies Antwerpen, Brussel en Vlaams-Brabant het meest in het slop zitten. Ook Oost-Vlaanderen blijft onder de 50% gewerkte dagen .
  Steven Rosseel, horecaverantwoordelijke bij SD Worx: “De horeca trappelt ter plaatse en herstelt minder snel dan gehoopt: de negatieve adviezen rond Brussel en Antwerpen, alsook de avondklok, hebben een effect gehad. Dit zien we ook aan het hoge aandeel dagen waarvoor men beroep blijft doen op tijdelijke werkloosheid. Ter vergelijking: voor de West-Vlaamse horeca blijft dit beperkt tot 17%, of bijna de helft van in Antwerpen (33%). Concreet betekent dat dat er van de 100 te werken dagen in de maand augustus, er 33 niet gewerkt zijn omwille van Corona. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, is het verschil gewerkte dagen voor West-Vlaanderen en Limburg 14% en 13%; voor Antwerpen en Brussel maar liefst 37%.”

   Tewerkstelling muziekevenementensector leeft op na versoepelingen

   Bron: SD Worx Employment Tracker

   De reden ligt niet in hogere ziekte of vakantieplannen, al is er in Brussel en Vlaams-Brabant in augustus relatief gezien iets meer vakantie genomen.

   Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx concludeert: “Met het maandelijks opvolgen van de loongegevens van SD Worx stellen we vast dat de tewerkstelling even onvoorspelbaar is als de opflakkeringen van het virus. We zien wel een trend die voorzichtig positief is: over het algemeen zien we de tewerkstelling stijgen en het ziekteverzuim dalen, net als het percentage tijdelijke werkloosheid.”