1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Aantal banen steeg in juli met 1,16 procent

SD Worx stelt vast dat arbeidsmarkt weer stilaan de draad lijkt op te pikken
How DuPont makes GDPR a natural behaviour

De arbeidsmarkt lijkt stilaan weer de draad op te pikken. Dat blijkt uit de loongegevens die payroll- en HR-dienstenleverancier SD Worx analyseerde. Voor een selectie van meer dan 20.000 van zijn 55.000 klanten in België, vergeleek SD Worx de loongegevens van juli 2020 met die van juni. Het aantal voltijdse medewerkers, oftewel arbeidsvolume steeg in juli met 1,16 procent ten opzichte van een maand eerder in juni. Er is weliswaar groei ten opzicht van juni, maar in dezelfde periode vorig jaar was die dubbel zo sterk. Grote ondernemingen zetten een forsere stap vooruit. Bij kmo’s stijgt het aantal banen met mondjesmaat. Sectoren die een kleine groei optekenen, zijn de IT sector, de gezondheidszorg en de vastgoedsector. Andere sectoren, zoals de horeca tekenen herstel op.

De impact van de coronacrisis op onze economie becijferen, is momenteel nog onbegonnen werk. SD Worx kon op basis van haar loonberekeningen wel een tendens voor de maand juli vaststellen. Over heel België noteerde de HR- en payroll-dienstverlener in juli een stijging van het arbeidsvolume met 1,16 procent in vergelijking met een maand eerder. De steekproef werd genomen bij exact dezelfde bedrijven die samen zowat 700.000 voltijdse equivalenten tewerkstellen. Het gaat om een selectie van meer dan 20.000 werkgevers in de privésector, zowel kleinere (minder dan 250 werknemers) als grotere bedrijven (meer dan 250 werknemers). In Vlaanderen vond de grootste stijging plaats met 1,39 procent. In Wallonië (+0,72%) en Brussel (+0,59%) ging de curve iets minder steil omhoog. SD Worx maakte ook de vergelijking met vorig jaar: in juli 2019 steeg het arbeidsvolume met 2,06 procent ten opzichte van juni 2019.

Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx verklaart: “Op basis van onze cijfers merken we een licht herstel. De arbeidsmarkt lijkt de draad stilaan weer op te pikken. De cijfers zijn voorzichtig positief, al blijft de groei beperkt tot de helft van vorig jaar.”

Grote bedrijven dynamischer

De grotere bedrijven met meer dan 250 werknemers gingen in juli dit jaar het sterkst vooruit ten opzichte van een maand eerder, met 1,97 procent in heel België. Regionaal gezien groeien de Vlaamse ondernemingen weer het sterkst aan met 2,58 procent. In Wallonië (+0,77%) en Brussel (+0,62%) was de stijging minder groot. De kmo’s met minder dan 250 werkenemers herpakken zich iets langzamer. Dit cijfer ligt over het hele land op + 0,41 procent. De Waalse kmo’s groeien het vlotst met 0,69%. In Brussel (+0,54%) en Vlaanderen (+0,32%) bleef de stijging iets beperkter, maar over het algemeen is de tendens dus positief.

Horeca herstelt

Uiteraard zijn de stijgingen gezien de uitzonderlijke corona-omstandigheden (lockdown, specifieke maatregelen horeca en winkels…) sectorgevoelig. Verrassend genoeg vallen er binnen de horeca opvallend veel nieuwe aanwervingen vast te stellen. Een stijging van 2,82 procent bij de kmo’s en 3,38 procent bij de grotere ondernemingen. Uit de cijfers blijkt dat we voorzichtig kunnen spreken van herstel.

Ook de detail- en groothandel gaan vooruit, met 1,22 procent groei bij de grote bedrijven en 1,02 procent toename bij kleine en middelgrote ondernemingen. Nog bij de grote ondernemingen gaan de diensten en administratie (4,69%) en gezondheidszorg en sociaal werk (3,21%) snel vooruit. Bij kmo’s gaan diensten en administratie lichtjes (-0,37%) achteruit en stijgt het aantal voltijdse jobs bij gezondheidszorg en sociaal werk met 1,65 procent.

Bouwsector boet in

De bouwsector krijgt dan weer klappen. Bij kleine en middelgrote aannemers en andere bouwbedrijven zakte het aantal voltijdse werknemers in juli dit jaar met 1,06 procent ten opzichte van een maand eerder, bij de grote constructiebedrijven met 1,20 procent. Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx nuanceert: “Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we deze terugval van het arbeidsvolume verklaren door het bouwverlof dat een groot deel van juli in beslag neem.”