1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Tot één op de drie kmo’s ervaart capaciteitstekort op de personeelsdienst

Personeelsadministratie en verloning gebeurt het vaakst met externen
Challenges of meeting legal minimum pay requirement is it understood

In de top drie van de personeelszaken die de Belgische kmo liefst in huis houdt: communicatie met de medewerkers (94,0%), de werkplanning en rekrutering (82,2%) en de ontwikkeling van medewerkers (78,0%). Driekwart van onze kmo’s geeft de personeelsadministratie uit handen, en in de helft gebeurt de verloning met externen. Dat zijn de opvallendste conclusies uit een tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 626 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken bij organisaties met minder dan 100 werknemers.

 • De Belgische kmo (met minder dan 100 werknemers) organiseert de communicatie met medewerkers (94,0%) het liefst zelf. Ook de werkplanning en rekrutering (82,2%) en de ontwikkeling van medewerkers (78,0%) staan in de top drie om ‘in huis’ te organiseren;
 • De personeelsadministratie/payroll besteden onze kmo’s het vaakst uit aan externen (74,5%), gevolgd door verloning (de helft van de kmo’s doet dit met externen);
 • Vanaf 20 werknemers gaat meer dan de helft een VTE inzetten op HR; dat kan intern of extern zijn. 
 • Eén derde van de kmo’s met 50-99 werknemers ervaart dat er te weinig mensen zijn op personeelszaken.

Top drie van personeelszaken die de kmo in huis organiseert 

Patrick Baeckelmans, specialist kmo bij SD Worx: “Door zelf de vragen van de medewerkers in handen te nemen, houden de kmo’s natuurlijk de vinger aan de pols van wat er leeft in de organisatie. De rekrutering, werkplanning en ontwikkeling houden ze liefst zelf in de hand. Anderzijds wil slechts een kwart de personeelsadministratie zelf blijven doen en minder dan de helft van de kmo’s de verloning. Dit zijn twee hr domeinen die het meest gedigitaliseerd zijn. Ontwikkeling van medewerkers, werkplanning & rekrutering, communicatie en welzijn & gezondheid zijn dat minder.”

  Tot één op de drie kmo’s ervaart capaciteitstekort op de personeelsdienst

  Te weinig mensen op personeelszaken of juist genoeg?

  Gemiddeld gezien stellen acht op tien van onze kmo’s dat er ‘juist genoeg mensen op hr zitten voor een optimale werking’. Toch zien we dat vanaf 20 medewerkers het aandeel dat te weinig mensen op personeelszaken ervaart, hoger ligt: nl. op 12% voor organisaties met 20-49 werknemers en 33% voor organisaties tussen 50-99 werknemers. “Eén derde van de kmo’s met 50-99 werknemers ervaart dat er te weinig mensen zijn op personeelszaken”, gaat Patrick Baeckelmans verder.

  Kantelpunt bij 20 werknemers

  “Naargelang de organisatie groter wordt, gaat een kmo investeren in meer interne hr-capaciteit, aangevuld met externe specialisten. Vanaf 20-49 werknemers zien we een sprong of kantelpunt in aantal mensen werkzaam op personeelszaken, zowel in interne capaciteit als externe capaciteit. Dan gaat de helft 1-2 VTE voorzien intern en een derde 1-2 VTE extern.”

  Driekwart organiseert personeelsadministratie met externe partner

  “Anderzijds zien we ook een hogere interesse bij de kleinere organisaties (tot 20 werknemers), die niet wakker willen liggen van de toenemende complexiteit en rekenen op externe expertise“, weet Patrick Baeckelmans, verantwoordelijk voor Outsourcing bij kmo’s. 

   Tot één op de drie kmo’s ervaart capaciteitstekort op de personeelsdienst

    Voor meer informatie, contacteer

    Lynn Van de Velde
    Lynn.vandevelde@teamlewis.com

    +32 473 38 37 85