1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Relance van de tewerkstelling in België: aantal gewerkte dagen nagenoeg op hetzelfde niveau als in juni 2019

Economische activiteit trekt terug aan, hoewel veel sectoren nog steeds lijden onder de COVID-crisis
Part-time working, full time commitment

De tewerkstelling kent wel degelijk een relance in België. We hebben nog niet dezelfde situatie als voor de coronacrisis bereikt, maar als we het aantal gewerkte dagen in juni 2019 vergelijken met het aantal gewerkte dagen in juni 2020, zien we dat het verschil kleiner wordt. In juni 2019 hadden we in ons land 78% gewerkte dagen en vorige maand bedroeg het percentage 76%. Die tendens doet zich voor in alle Belgische gewesten en provincies.

SD Worx bekijkt sinds maart hoe het percentage ‘gewerkte dagen’ evolueert van maand tot maand en ontwikkelt de ‘SD Worx Employment Tracker’ om de impact van de coronacrisis op de Belgische arbeidsmarkt weer te geven. Op die manier geeft de grootste Belgische loonberekenaar via een aantal parameters inzicht in de meest getroffen en meest actieve sectoren en regio’s. Bekijk hier het rapport

Annelies Rottiers, Business Unit Manager Consultant KMO bij SD Worx: “Sinds april stijgt het aantal gewerkte dagen, zowel bij de arbeiders als bij de bedienden. Bij de bedienden evolueerde het percentage gewerkte dagen van 65% in april naar 69% in mei en naar 78% in juni. Bij de arbeiders was de stijging nog groter: ze ging van 49% in april naar 61% in mei en 72% in juni. In juni steeg het percentage bij de bedienden met 13%, tegenover 19% bij de arbeiders. De bedienden liggen nog 2% onder het normale niveau van juni 2019, terwijl de arbeiders 6% lager eindigen.”

In juni bedroeg het aantal gewerkte dagen over het algemeen 76%, een stijging van 15% ten opzichte van de vorige maand. In mei bedroeg het percentage gewerkte dagen 66%. De relance al zichtbaar werd vanaf mei, zet zich dus voort. Het percentage gewerkte dagen is op die manier amper 3% lager dan het normale niveau in de maand juni van vorig jaar. De verdere versoepeling van de COVID-19-maatregelen en de verdere daling van de tijdelijke werkloosheid (-48%) zorgen voor een heropleving van de ondernemingen.

 

Gelijkaardige evolutie in de tien provincies

De relance is zichtbaar in alle gewesten en provincies; alle gewesten gaan gelijk vooruit, met elk met ongeveer 15%. Op het niveau van de provincies zijn de stijgingen wat gevarieerder. Luxemburg, Limburg en West-Vlaanderen behoren tot de grootste stijgers (stijging met 17 tot 18%). Oost-Vlaanderen en Namen laten de zwakste stijging noteren (11 tot 12%). We stellen vast dat de provincies in evenwicht blijven.

In juni noteren wij het zwakste percentage gewerkte dagen in Limburg en Henegouwen (net zoals in mei), met respectievelijk 74% en 73%. Het hoogste percentage gewerkte dagen bevindt zich (net als in mei) in Brussel en West-Vlaanderen, met ongeveer 78%. Brussel is slechts op 1% van zijn normale niveau in juni 2019. De provincies die het verst verwijderd zijn van hun normale niveau zijn Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Henegouwen, met 6 à 7% onder het niveau van juni vorig jaar.

Sectoren die nog zwaar getroffen zijn

De relance loopt parallel met de versoepelingen van juni. Maar sommige sectoren zijn nog ver van hun normale activiteitsgraad. Onderaan de lijst bevinden zich bijvoorbeeld de luchtvaartsector en de horeca. Die sectoren kennen een percentage gewerkte dagen dat nog onder de 50% ligt (respectievelijk 37% en 43%).

Gewerkte dagen volgens grootte van de onderneming

Op basis van de grootte liggen ondernemingen dicht bij elkaar: tussen 75% en 78%. De grote ondernemingen van meer dan 1 000 werknemers hebben de zwakste groei laten optekenen (+ 12%). In april en mei bleven de kleinste ondernemingen (< 20 werknemers) nog achter (ondanks de sterke stijging die in mei geregistreerd werd), maar in juni hebben zij opnieuw de sterkste stijgingen laten optekenen, tot 20% meer dan in de maand mei. De kleinste ondernemingen haalden in juni een percentage gewerkte dagen van 77%, waardoor ze hun achterstand van de twee voorafgaande maanden goedmaken. Ze zijn echter nog steeds het verst verwijderd van hun normale niveau, met name 8% onder het niveau van juni 2019, maar het verschil wordt snel kleiner.

Bekijk hier het rapport