1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Telewerk doet ziektecijfers bedienden afnemen

Halvering kortverzuim: cijfers mei historisch laag – logistieke dienstverlener H.Essers getuigt vanuit praktijk
Is a skills gap threatening your digital transformation

In mei is er een halvering van het percentage kort verzuim (ziekte van minder dan 1 maand): het ligt ook de helft lager dan in mei vorig jaar. Die trend gaat op voor arbeiders en bedienden. Het middellang ziekteverzuim (afwezigheid tussen een maand en een jaar) ligt tien procent hoger dan een jaar geleden. Zo blijkt uit de maandelijkse ‘SD Worx Employment Tracker’ op basis de meest actuele loongegevens van bijna 1 miljoen werknemers in de privé.

Met de ‘Employment Tracker’ biedt SD Worx zicht op de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt in België. Deze tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen. Dit gebeurt op basis van de meest recente loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers. Het volledige rapport staat hier.

David Schoonens, directeur consulting van SD Worx: “In de maand mei zien we een verdere daling van kort verzuim (minder dan 1 maand): je mag gerust spreken van een halvering ten opzichte van vorige maand. Het kortverzuim ligt zelfs de helft lager dan vorig jaar.” Hij vervolgt: “Ik durf gerust stellen dat thuiswerk een positieve impact heeft op kortverzuim: werknemers die van thuis uitwerken, stellen zich minder bloot aan contacten en verplaatsingen, onder meer via het openbaar vervoer. Bovendien is er minder neiging om toch te gaan werken als je je niet goed voelt (presenteïsme); door de flexibiliteit thuis zullen werknemers thuis soms blijven doorwerken. Bij de sectoren met het laagste verzuim zijn er veel bedienden. De sectoren die in mei het hoogste kortverzuim kenden, zijn: de arbeiders van de voedingsindustrie maar ook de bedienden van de kleine voedingswinkels; sectoren die niet stilgelegen hebben en minder konden thuiswerken.“

Mike Dautzenberg, Chief Human Resource Officer van logistieke dienstverlener H.Essers met meer dan 6000 medewerkers in 17 landen bevestigt deze trend in zijn bedrijf: “Het ziektepercentage ligt in mei ook bij ons historisch laag. De daling is niet alleen duidelijk bij onze magazijniers, maar ook bij de chauffeurs en bedienden. Telewerk zorgt dat absenteïsme terugvalt tot minder dan een derde. Bij de 250 bedienden van de ondersteunende diensten die nu van thuis kunnen uit werken, valt dit nu zelfs bijna terug tot nul. Dit is positief nieuws, want in februari en maart kenden we een hoge ziektepiek. Anderzijds moeten we ook aandacht hebben voor het ziektepercentage van meer dan een maand, waar we een licht stijgende trend zien, want we willen geen verlies aan capaciteit. We nemen positieve maatregelen om dat terug te dringen.”

Halvering van kortdurend ziekteverzuim

In mei zien we het kortdurend ziekteverzuim (minder dan een maand afwezigheid) verder dalen met 45%: van 2,29% in april naar 1,27% in mei. Dat betekent een daling van 51% onder het niveau van vorig jaar.

Bij arbeiders daalt het kortdurend ziekteverzuim van 2,58% in april naar 1,49% in mei. Bij bedienden daalt het van 2,16% naar 1,17%. De social distancing en quarantaine- en hygiënemaatregelen zullen hier zeker een rol gespeeld hebben, net als de verlaagde ziekteregistraties tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid.

Na de piek in maart bij aanvang van de crisis, ligt het kortdurend ziekteverzuim nu de helft lager dan vorig jaar; bij arbeiders is dat 54% lager, bij bedienden is dat 49% lager dan vorig jaar.

Alle details vindt u in het rapport