1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Relance Belgische tewerkstelling gestart in mei: halvering tijdelijke werkloosheid (corona)

‘SD Worx Employment Tracker’ brengt sectoren met grootste stijging in kaart
Nl_Meest gestelde vragen over corona op de werkvloer op een rij_1200x802_1

De relance van de tewerkstelling is gestart in alle gewesten en provincies. Dat blijkt uit de meest actuele loongegevens van HR-dienstenverlener SD Worx. De maandelijkse ‘SD Worx Employment Tracker’ op basis van bijna 1 miljoen werknemers in de privésector toont aan dat de grootste stijging zich voordoet bij de meest getroffen regio’s en organisaties, met name in kmo’s met minder dan twintig werknemers groeit de activiteit fors: van 55% naar 64% gewerkte dagen. Arbeiders maken de grootste terugkeer op de werkvloer: van 49% naar 60%, al blijven ze wel nog een vijfde onder het normale niveau van gewerkte dagen. In de top 10 van de grootste stijgers zitten sectoren zoals de dienstenchequebedrijven, grote kleinhandelszaken, zelfstandige kleinhandel, warenhuizen, garages, kledingbedrijven, bouwbedrijven, elektriciens en beschutte werkplaatsen.

SD Worx bekijkt sinds maart hoe het percentage ‘gewerkte dagen’ evolueert van maand tot maand en ontwikkelt de ‘SD Worx Employment Tracker’ om de impact van de coronacrisis op de Belgische arbeidsmarkt weer te geven. Op die manier geeft de grootste loonberekenaar van België via een aantal parameters inzicht in de meest getroffen en meest actieve sectoren en regio’s. Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx: De maand mei betekent de eerste echte positieve ommekeer in de tewerkstelling met een stijging van 60% naar 67% percentage gewerkte dagen. Dit is te vooral te danken aan een forse daling (van 43%) van de tijdelijke werkloosheid: van 22% in april naar 13% in mei. Maar we zitten zeker nog niet op het ‘normale’ niveau van dezelfde periode vorige jaar; er is nog 12% te overbruggen.” Het volledige rapport staat hier.

Inhaalbeweging het grootst bij kmo’s met minder dan 20 werknemers

Zowel kmo’s als grote organisaties sterk zijn getroffen door de coronacrisis, maar SD Worx ziet het aandeel gewerkte dagen het sterkst stijgen bij kmo’s en meer specifiek bij de zeer kleine organisaties (< 20 werknemers). Hoewel kmo’s tot 20 werknemers in februari nog koploper waren met 87% gewerkte dagen, vielen ze in april terug tot 55%; met 64% gewerkte dagen in mei maken ze de grootste inhaalbeweging maar liggen ze nog achter op grotere organisaties en zitten ze op twintig procent onder het niveau van vorig jaar.

 

Meest getroffen regio’s kennen in mei grootste stijging

De relance is zichtbaar in alle gewesten en provincies; hoewel het percentage gewerkte dagen in Brussel nog steeds het hoogst is (net als vorige maand) en het laagst in Wallonië, zien we een sterke stijging in Wallonië met maar liefst 16%, gevolgd door Vlaanderen met 11% en Brussel met 9%. Alle gewesten liggen nu vrij dicht bij elkaar wat betreft gewerkte dagen: met 68% voor Brussel, 67% voor Vlaanderen en 65% voor Wallonië. Toch zijn er nog regionale verschillen per provincie: de meest getroffen regio’s Namen, Luxemburg en Luik in Wallonië en Limburg en West-Vlaanderen in Vlaanderen kennen de grootste stijging (meer gedetailleerde cijfers in het rapport in bijlage).