1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Nog één derde van de kmo’s plant tijdelijke werkloosheid in juli en augustus

Vooral kmo’s met 20-49 werknemers - Kleinste kmo’s gebruiken steunmaatregel het minst
Nog één derde van de kmo’s plant tijdelijke werkloosheid in juli en augustus

De tijdelijke maatregel die loopt tot 31 augustus zal ook in juli en augustus nog ingezet worden door de Belgische kmo’s. Gemiddeld zegt één op de drie kmo’s nog tijdelijke werkloosheid in te schakelen, zowel in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. De hoogste nood zien we in kmo’s met 20-50 werknemers en in Limburg. De kleinste nood in kmo’s met minder dan 5 werknemers en in Vlaams-Brabant. Dat stelt HR-dienstenverlener SD Worx op basis van de laatste tewerkstellingsenquête midden juni bij 1011 bedrijfsleiders en personeels-verantwoordelijken.

Nood deze zomer vooral bij kmo’s met meer dan 20 werknemers

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx: “Ook deze zomer hebben onze kmo’s nog nood aan de steunmaatregel, al zijn er grote verschillen. De nood lijkt het grootste bij kmo’s met 20-49 werknemers (met 56%). Bedrijven met minder dan 5 werknemers zullen deze zomer significant minder gebruik dan grotere kmo’s: nl. minder dan één derde (29%), ten opzichte van kmo’s met 5-19 werknemers (42%), kmo’s met 20-50 werknemers (56%) en kmo’s 100-249 werknemers (40 %).

  Nog één derde van de kmo’s plant tijdelijke werkloosheid in juli en augustus_2

  Dit betekent een daling ten opzichte van juni: bedrijven met minder dan 5 werknemers maken ook in juni significant minder gebruik (36%) dan grotere kmo’s: het hoogste percentage zien we bij kmo’s met 20-49 werknemers (72%), gevolgd door kmo’s met 50-99 werknemers (61%) en 100-249 werknemers (58%).

  Eén op vijf voor minder dan de helft van de dagen

  De meerderheid (57%) plant geen gebruik te maken in juli en augustus. Deze trend gaat op voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië, al zijn er wel regionale verschillen tussen bv. de provincie Limburg (52%) en Vlaams-Brabant (65%). Slechts 8% weet het nog niet. Dit is significant lager dan in april. De onzekerheid omtrent de corona impact is dus afgenomen. 13% zal het inzetten voor meer dan 50% van de te werken dagen (waarvan 6% voor 100%). Ongeveer een op vijf kmo’s (22%) plant voor minder dan 50% van de dagen.

   Nog één derde van de kmo’s plant tijdelijke werkloosheid in juli en augustus

   Meest doeltreffend om de crisis te overbruggen op korte én lange termijn

   Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx: “Een bevraging bij onze klanten leert ons dat de tijdelijke werkloosheid de meest genomen maatregel is, bij zes op tien van onze klanten. De hoofdredenen: effectieve ontslagen vermijden en tijdelijk de kostendrukken en daling inkomsten compenseren. Op een gedeelde tweede plaats komen uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen en BV. Deze laatste dienen vooral om (tijdelijk) de daling van de inkomsten te compenseren. Bijna alle kmo’s (95%) geven aan dat de steunmaatregel tijdelijke werkloosheid ‘eerder’ of ‘zeer’ doeltreffend is op korte termijn; driekwart (77%) ervaart dit ook als doeltreffend op lange termijn.