1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

SD Worx ziet medewerkers geplande vakanties massaal intrekken

Goedgekeurde vakantie annuleren of verplaatsen? Dat kan niet eenzijdig
Vorsicht Ferienjob! Was Arbeitgeber zu beachten haben

Door de gesloten grenzen en quarantainemaatregelen zien velen hun vakantieplannen voor bijvoorbeeld de paasvakantie in rook opgaan. Er zijn werknemers die vakantie intrekken om door te werken omdat het nodig is. HR-dienstenleverancier SD Worx ziet alvast een duidelijke stijging van annulaties van vakantiedagen. Sinds deze week is er een duidelijke piek: goedgekeurde vakantiedagen worden geannuleerd of verplaatst. Maar wat zijn de regels? SD Worx lijst een aantal aandachtpunten op voor werkgevers en werknemers.

Sinds 13 maart ziet SD Worx een verdubbeling in de annulatie van vakantiedagen bij werknemers die hun afwezigheden zelf registreren in de toepassing Hr selfservice. Sinds vorige week 16 maart worden er drie- tot vier keer zoveel vakantiedagen geannuleerd of verplaatst. Sinds deze week maandag 23 maart gaat het om een tienvoud van annulaties of wijzigingen van vakantiedagen, vergeleken met een doorsnee periode. Dat blijkt uit een steekproef bij 75.000 werknemers.

Hoe zit het juridisch?

Geert Vermeir, manager bij het juridisch kenniscentrum van SD Worx: “De regel is dat vakantiedagen steeds bepaald worden in samenspraak tussen werkgever en werknemer. Als werknemer kan je dus niet eenzijdig goedgekeurde vakantiedagen schrappen of verplaatsen. Ook de werkgever kan dit niet. Het verplaatsen of annuleren moet steeds in overleg gebeuren. Er is goede wil langs beide kanten. Er zijn werknemers die vakantie intrekken om door te werken omdat het nodig is.”

Hoop geen vakantiedagen op

Wat als iedereen plots vakantie opneemt zodra we weer mogen reizen? Is het verstandig om nu massaal vakanties te annuleren? “Wie zijn buitenlandse vakantieplannen in rook ziet opgaan omwille van een geannuleerde vlucht of gesloten grenzen, zal misschien toch enkele dagen vakantie kunnen gebruiken. Een mens moet af en toe de riem afleggen, bovendien zullen kinderen dan echt ‘schoolvrij’ zijn in de schoolvakanties,” zegt Geert Vermeir. “De werkgever zal iedereen er wel op attent maken dat je je wettelijke vakantie voor 31 december moet kunnen opnemen. Werkgevers die een collectieve sluitingsperiode willen wijzigen, zullen dit ook moeten doen in overleg met de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of alle werknemers, volgens geijkte procedures.”

“Ik had enkele vakantiedagen aangevraagd, maar die vallen tijdens de tijdelijke werkloosheid. Mag ik ze annuleren en later opnemen?”

“Werknemers kunnen geen uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht krijgen wanneer ze recht hebben op loon. Voor een vakantiedag ontvangt een bediende loon van de werkgever.  Een arbeider niet, maar hij krijgt het vakantiegeld van de vakantiekas, die op haar beurt gespijsd wordt door de werkgever. Met andere woorden: tijdelijke werkloosheid kan niet op ingeplande en goedgekeurde vakantiedagen. Omgekeerd moeten werknemers niet verplicht eerst hun vakantie opnemen voordat er overgeschakeld wordt op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht,” besluit Geert Vermeir.