1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

‘SD Worx Employment Tracker’ geeft inzicht in meest getroffen en meest actieve sectoren en regio’s

Oost-Vlaanderen en Brussel houden best stand in COVID-19 crisis maar relance nog niet gestart
UK firms choose upskilling over new hires as unemployment figures rise, SD Worx finds

De provincies Luxemburg en Limburg gaan het meest achteruit inzake tewerkstelling, met het laagste percentage gewerkte dagen. Oost-Vlaanderen en Brussel houden het best stand, al kunnen we zeker nog niet spreken van een relance.

Enkel bedrijven in tuinonderhoud en groentenconserven en -diepvries doen het in april beter dan in maart, net als bijvoorbeeld de garagebedrijven na de paasvakantie. Bedrijven met arbeiders blijven het zwaarst getroffen, met de hoogste tijdelijke werkloosheid en meer ziekteverzuim van meer dan een maand. In de top 10 van de meest getroffen sectoren zitten veel kmo’s. Dat blijkt uit de meest actuele loongegevens van HR-dienstenverlener SD Worx. De grootste loonberekenaar van België lanceert een maandelijkse ‘Employment Tracker’. Het volledige rapport staat hier.

SD Worx bekijkt sinds maart hoe het percentage ‘gewerkte dagen’ evolueert van maand tot maand en ontwikkelt de ‘Employment Tracker’ om de impact op de Belgische arbeidsmarkt weer te geven. Op die manier geeft de grootste loonberekenaar van België inzicht in de meest getroffen en meest actieve sectoren en regio’s.

 

Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx: “Als we de volle maand april bekijken, dan zien we dat de tewerkstelling in de provincies Oost-Vlaanderen en Brussel het best stand houdt met respectievelijk 65 en 63%. In Vlaanderen kent Limburg de laagste activiteitsgraad (52%); voor Wallonië is het Luxemburg die de laagste activiteit kent (51%) en Waals-Brabant de hoogste (60%).  Telewerk blijft ongetwijfeld een belangrijke positieve factor in sectoren en bedrijven met veel bedienden. Bij bedienden ligt de activiteit in april ongeveer een zesde (16%) onder die van vorig jaar. Bij arbeiders bedraagt het verschil ongeveer het dubbele, namelijk 36%. Ook daar moet de relance echt nog op gang komen, met uitzondering van de voedingsbedrijven, waar de motor niet is stilgevallen. April is natuurlijk nog te vroeg om al een relance waar te nemen, behalve dan voor de garagebedrijven, dienstverlening aan bedrijven en non-ferroindustrie na de paasvakantie. Ook de bedrijven in tuinonderhoud en groentenconserven en -diepvries doen het in april beter dan in maart.“

Arbeiders blijven het meest getroffen

Sinds februari is de gemiddelde activiteitsgraad door de coronacrisis sterk gedaald: van 84% tot 60%. Bij bedienden is dat van 85% in februari naar 66% in april. Bij arbeiders is de terugval het sterkst: van 81% naar 49%.

In maart lag het percentage gewerkte dagen voor arbeiders en bedienden respectievelijk 20% en 6% onder het niveau van vorig jaar. In april is dit opgelopen tot respectievelijk 36% en 16%.

SD Worx lanceert maandelijkse ‘Employment Tracker

Bart Pollentier: “SD Worx kan, als grootste sociaal secretariaat in België, perfect via een aantal parameters bepalen hoe de werkzaamheid in ons land evolueert. Zo krijgen we inzicht in de meest getroffen en meest actieve sectoren en regio’s of de gezondheid van onze tewerkstelling.”

SD Worx Employment  Tracker

In april is het aantal gewerkte dagen achteruit gegaan ten opzichte van maart, met 60% gewerkte dagen in april tegenover 75% in maart. Dit is 23 % minder dan zelfde periode vorig jaar (78%). Vooral de tijdelijke werkloosheid was hier de oorzaak van: die steeg in april naar 22% gemiddeld. Voor arbeiders steeg dit naar maar liefst 15% om dan nog eens te verdubbelen in april tot 33%. Voor bedienden liep de werkloosheid op van 5,6% naar 16%. In april is het kortdurend ziekteverzuimpercentage (minder dan 1 maand) gedaald. Het middellang ziekteverzuim (tussen 1 maand en 1 jaar) ligt bij  arbeiders op 4,8%. Ook bij bedienden (2,6%) ligt dit hoger dan vorig jaar.

Vertraging in vakantie

Wettelijke vakantie wordt ten tijde van corona uitgesteld. In april werd slechts 6,8% wettelijke vakantie opgenomen ten opzichte van de totale te werken dagen. Bij arbeiders was dat zelfs maar 4,10%. Dat ligt zo’n 30% lager voor bedienden en zelfs 40% lager bij arbeiders dan het jaar voordien.

Over het onderzoek

HR-dienstenleverancier SD Worx ontwikkelt de ‘Employment Tracker’ om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt in België. Deze tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijike vakantiedagen. Op die manier schetst SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een relevant beeld van de meest getroffen en meest actieve sectoren en regio’s. Dit gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. Deze resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector.