1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Limburg meest pessimistisch over werkvolume dit kwartaal

Minder kans op aanwervingen en meer kans op ontslagen voor eind juni – positief voorbeeld van heroriëntatie bij Skondras
5 tips that will boost your productivity

Kmo’s in Limburg zijn begin april het meest pessimistisch over verwachte hoeveelheid werk in het tweede kwartaal. Dit heeft een weerslag op hun plannen qua structurele tewerkstelling. Begin april geeft één op vijf (18,7%) aan in het tweede kwartaal (voor eind juni) al personeel te moeten ontslaan. Ook de aanwervingsintenties zitten op minder dan één derde dan de maand ervoor, toen vier op tien Limburgse kmo’s wilden aanwerven in Q2. De meerderheid nl. zeven op tien van de Limburgse kmo’s verwachten een afname van de hoeveelheid werk. Dit zijn extra inzichten uit de extra bevraging begin april in het kader van de 40e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 1025 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.

Zeven op tien kmo’s in Limburg verwachten een daling van het werk

Kmo’s in Limburg zijn begin april het meest pessimistisch over verwachte hoeveelheid werk in het tweede kwartaal. Zeven op tien van onze kmo’s verwachten een afname van het werk, terwijl dit in maart maar één op tien was. De meerderheid (47,4%) verwachtte een status-quo en vier op tien (40,8%) verwachtten toen nog een toename van het werk.

Meer kans op ontslagen voor eind juni

De ontslagintenties lagen in maart ook al op ongeveer één op vijf in Limburg. Een op vijf kmo’s in Limburg vreest ook mensen te moeten ontslaan voor eind juni. Ontslagintenties in Limburg liggen dubbel zo hoog dan gemiddeld. In maart lag het gemiddelde op 8,5%.

Aanwervingsintenties kelderen

Hoewel de tewerkstellingsintenties overal een flinke duik nemen, scoort Limburg niet de laagste qua rekruteringsintentie: 11,9% van de kmo’s overweegt nog personeel aan te werven in het tweede kwartaal. Dit is hoger dan bv. in West-Vlaanderen waar dit terugviel tot 6%. Begin maart lagen de aanwervingsintenties nog het hoogst: Limburg had toen de grootste verwachting (39,8%), samen met Antwerpen, met vier op de tien kmo’s die gingen aanwerven in Q2.

Yves Vanhees, kantoordirecteur kmo Hasselt, bij SD Worx duidt: “Sinds de corona-crisismaatregelen lijkt het erop dat in veel bedrijven de structurele aanwervingen tot eind juni bevroren zijn: gemiddeld zien we een sterke terugval van de rekruteringsintentie van 34% naar 11%; ook in Limburg nemen de intenties een duik naar 12%. Terzelfdertijd is ook de ontslagintentie gemiddeld genomen verdubbeld (van 8,5% tot 16 %); in Limburg zien we een grotere stijging: één op vijf denkt aan ontslag voor eind juni. De reden ligt in de Covid-19 crisis: begin april verwachten zeven op tien kmo’s ook minder werk dan in de eerste helft van maart. Door de corona-crisis zegt 31 % verplicht gesloten te zijn in Limburg; anderzijds kan een derde (29%) massaal overschakelen op thuiswerk.” De kantoordirecteur van SD Worx vervolgt:

“Het is belangrijk te benadrukken dat we ook een grote weerbaarheid en creativiteit bij kmo’s zien. Met creativiteit slagen ze erin om aan het werk te blijven of hun mensen terug aan het werk te zetten.”

Tewerkstelling bij Skondras herpakt zich dankzij heroriëntatie  

Als positief voorbeeld vermeldt SD Worx de organisatie Skondras gespecialiseerd in sales ondersteuning voor sectoren als energie, telecom, IT, pharma, industrie, e-commerce en automotive in België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In normale tijden stelt deze dienstverlener meer dan 65 mensen tewerk in België alleen al. Zaakvoerder Stijn Skondras vertelt hoe zij het hoofd bieden aan de crisis:
”In België moesten we onze tewerkstelling noodgedwongen terugschroeven in de week van 16 maart. De deur-aan-deur verkopen moesten we verplicht stopzetten. Maar onze mensen willen geen twee maand thuiszitten. We heroriënteren onze deur-aan-deur verkopers in B2C nu naar ons call center, waar ze nieuwe skills leren aanwenden om te verkopen. In ons callcenter zijn wij gespecialiseerd in telefonische prospectie in B2B. B2C telesales via ons callcenter is nieuw voor ons. En het werkt! Vanaf volgende week wil ik terug op 80% van de normale tewerkstelling zitten.“

“We moeten deze crisis ook benutten als een kans, want bedrijven denken nu kritisch na over hoe ze efficiënter kunnen gaan werken. In plaats van een verkoper elke dag de baan op te sturen, merken bedrijven dat digitale en andere kanalen de efficiëntie nog verder doen toenemen. Er gaat teveel tijd verloren met verplaatsingen waardoor een accountmanager tot 2 dagen per week verliest.” CEO Stijn Skondras vervolgt: “Daarnaast zien wij een toenemende vraag naar flexibele sales waarbij sales profielen en sales methodes snel kunnen aangepast worden aan de noden. Jobzekerheid heeft in deze crisis extra glans gekregen. Wij willen mensen een arbeidscontract van onbepaalde duur geven maar op diverse projecten kunnen inschakelen zodat ze in een crisissituatie zoals we nu meemaken niet in de werkloosheid vallen maar op andere projecten kunnen ingezet worden en kunnen blijven werken en een inkomen genereren. Niemand wil zijn ontslag krijgen: als ze hun talent kunnen inzetten bij meerdere opdrachtgevers, zijn ze niet meer afhankelijk van één sector of werkgever. Onzekerheid geeft een extra druk op de werknemer. In sales is de druk al hoog genoeg. Met deze oplossing hebben we een win-win voor werknemer én werkgever.”

    stijn_skondras
    We moeten deze crisis ook benutten als een kans, want bedrijven denken nu kritisch na over hoe ze efficiënter kunnen gaan werken.
    stijn_skondras
    Stijn Skondras, CEO, Skondras