1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

West-Vlaamse kmo’s tonen zich meest kwetsbaar qua structurele tewerkstelling

Minder kans op aanwervingen en meer kans op ontslagen voor eind juni – Positief voorbeeld: switch naar onlineverkopen (Tuureluur)
How DuPont makes GDPR a natural behaviour

Meer dan zes op tien West-Vlaamse kmo’s verwachten een negatieve impact van corona op hun structurele tewerkstelling. Begin april geeft één op vijf (20,3%) aan in het tweede kwartaal (voor eind juni) al personeel te moeten ontslaan. Ook de aanwervingsintenties zitten op het laagste peil van Vlaanderen met 6%. De helft van de West-Vlaamse kmo’s verwacht een afname van de hoeveelheid werk. Een vijfde een toename. Dit zijn extra inzichten uit de extra bevraging begin april in het kader van de 40e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 1025 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.

In West-Vlaanderen is één op vijf kmo’s genoodzaakt personeel te ontslaan in tweede kwartaal

Volgens de bevraging van SD Worx is de mogelijke impact op de structurele tewerkstelling bij kmo’s in West-Vlaanderen het grootste: 20,3% van de kmo’s overweegt in het tweede kwartaal mensen te moeten ontslaan.  Ook in Limburg ligt de ontslagintentie hoog met name 19%. De laagste ontslagintentie meten we begin april in Antwerpen en Vlaams-Brabant met 12%. Dit ligt ook hoger dan de meting in de eerste helft van maart. Toen was de ontslagintentie in West-Vlaanderen één van de laagste van Vlaanderen met 3,5%. 

Aanwervingsintenties kelderen

In West-Vlaanderen zien we ook de grootste daling in de aanwervingsintenties: slechts 6% van de kmo’s denkt nog iemand aan te werven in het tweede kwartaal, terwijl deze intentie in maart nog veel positiever was: één derde van de West-Vlaamse kmo’s (31%) was toen nog van plan mensen aan te werven. Dit cijfer van april ligt ook lager dan het Vlaamse gemiddelde qua structurele tewerkstelling tot eind juni: gemiddeld gaat slechts 1 op tien kmo’s dit kwartaal nog een medewerker aanwerven.

Toch verwacht één op vijf West-Vlaamse kmo’s een toename van het werk

Het is niet zo dat de West-Vlaamse kmo’s het meest pessimistisch zijn over hoeveelheid werk: één op vijf (22%) verwacht zelfs een toename, net zoals in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Ongeveer de helft (53%) verwacht wel een afname van het werk.

Barbara van Goeye, kantoordirecteur kmo in Brugge bij SD Worx duidt: “Sinds de corona-crisismaatregelen lijkt het erop dat in veel bedrijven de structurele aanwervingen tot eind juni bevroren zijn: ook gemiddeld zien we een sterke terugval van de rekruteringsintentie van 34% naar 11%. In West-Vlaanderen ligt dit lager. Terzelfdertijd is ook de ontslagintentie gemiddeld genomen verdubbeld (van 8,5% tot 16 %); in West-Vlaanderen zien we een grotere stijging. Begin april verwachten meer kmo’s ook minder werk dan in de eerste helft van maart. In West-Vlaanderen verwacht anderzijds één op vijf kmo’s zelfs een toename van het werk. Met de corona-crisis zegt 28% verplicht gesloten te zijn in West-Vlaanderen en 25% kan massaal overschakelen op thuiswerk.” De kantoordirecteur van SD Worx vervolgt:

“Maar het is ook belangrijk te benadrukken dat we ook een grote weerbaarheid en creativiteit bij kmo’s zien. Met creativiteit slagen ze erin om aan het werk te blijven of hun mensen terug aan het werk te zetten.”

Switch naar onlineverkopen helpt tewerkstelling terug op gang

Als positief voorbeeld vermeldt SD Worx de organisatie Tuureluur die twee kinderkledingzaken uitbaat in West-Vlaanderen en naast de twee zaakvoerders ook twee parttime medewerkers tewerkstelt. Zaakvoerder Tamara Dekeyser vertelt hoe zij de crisis omdraait in ‘new business’: “Bij de verplichte sluiting waren we genoodzaakt om onze twee deeltijdse winkelmedewerkers in tijdelijke werkloosheid te zetten. Maar ondertussen kunnen we één van hen al voltijds opnieuw aan de slag laten gaan, om onze online verkopen te kunnen bolwerken. We hebben snel de knop omgedraaid om onze online verkopen te intensifiëren. Enerzijds uit financiële noodzaak: we investeerden in een nieuw winkelpand en de vaste kosten verdwijnen niet. Maar de grootste drijfveer waren eigenlijk onze klanten, die we niet in de steek wilden laten. Gelukkig hadden we het voorbije jaar al een online community gestart op facebook. We kregen daar ook concrete vragen. We moesten creatief zijn en organiseerden ook een afhaalpunt naast onze winkel, waar klanten op afspraak hun stuks kunnen oppikken. Gisteren hadden we bv. 110 bestellingen af te werken op één dag. Door de social distancing te respecteren en de klant centraal te stellen lukt het wel. Met succes: zo houden we qua omzet stand. Dat is positief voor de tewerkstelling. We kunnen dit niet alleen.”