1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Acht op tien Belgen vinden het fijn om hard te werken

Dag van de Arbeid in mineur met Corona crisis
Acht op tien Belgen vinden het fijn om hard te werken

Nu meer dan een miljoen Belgen in tijdelijke werkloosheid staan, is de Dag van de Arbeid niet meteen een feest. Zeker als je weet dat de Belg het fijn vindt om hard te werken. Uit de jaarlijkse bevraging van SD Worx bij 2500 Belgen blijkt dat acht op tien Belgen aangeven hard werken fijn te vinden. Er zijn geen verschillen naar geslacht, noch naar leeftijd. Wie het fijn vindt om hard te werken, verandert minder snel van werkgever en lijkt bereid om later op pensioen te gaan. Er is een sterk verband met jobinhoud, erkenning en groeimogelijkheden.

Belgen willen hard werken

Lorenzo Andolfi, HR Advisor bij SD Worx: “In deze moeilijke tijden vinden we het belangrijk ook de sterke punten van ons land te belichten. Uit het jaarlijks SD Worx onderzoek bij een representatieve steekproef van 2500 Belgische werknemers weten we dat bijna alle Belgen aangeven graag hard te werken. Acht op tien (83%) geeft aan akkoord te gaan met de stelling ‘ik vind het fijn om hard te werken’.

  Acht op tien Belgen vinden het fijn om hard te werken

  Vrouwen en mannen scoren beiden hoog op deze performantie-indicator. Vrouwen scoren lichtjes hoger maar niet significant verschillend. Er zijn ook geen significante verschillen naar leeftijd. Ook voltijds of deeltijds maakt geen verschil.

  Bedienden scoren wel iets hoger dan arbeiders. Ook leidinggevenden scoren hoger. Hoe hoger het diploma, hoe vaker men aangeeft graag hard te werken. Wie meer verdient, antwoordt vaker dat ie graag hard werkt.

  “Jobinhoud, erkenning en groeimogelijkheden correleren sterk met de voorkeur om hard te werken: wie autonomie en verantwoordelijkheid ervaart in zijn job, erkenning krijgt en groeimogelijkheden ziet, zal graag hard werken en vice versa. Deze factoren hebben een sterke impact op engagement”, analyseert Lorenzo Andolfi.

  Wie het fijn vindt om hard te werken, verandert minder snel van werkgever

  Ander voordeel op basis van het onderzoek van SD Worx: “Wie hoog scoort op de voorkeur om hard te werken, is minder geneigd om uit te kijken naar een andere werkgever. Terwijl ze wel overtuigd zijn dat het eerder gemakkelijk is om een andere job te vinden op de arbeidsmarkt.”

  Langer willen werken en later op pensioen

  Gemiddeld genomen, zou de meerderheid (53%) graag tussen 60 en 65 jaar op pensioen gaan. Een kwart (25%) wil na zijn 65ste nog actief zijn. In die groep kleurt bijna 90% (86%) ‘groen’: bijna iedereen vindt het vandaag fijn om hard te werken.

  “Deze attitude van graag hard werken, kan bovendien helpen om effectief langer aan het werk te blijven. De laatste 10 jaar is de gemiddelde ‘gewenste pensioenleeftijd’ gestegen tot 60 jaar. De ‘verwachte pensioenleeftijd’ is een meer realistische inschatting en ligt hoger (gemiddeld op 65 jaar). Bij de jongeren (min 30-jarigen) valt op dat zij deze vandaag al op 67 inschatten”, besluit Lorenzo Andolfi van SD Worx.

   Acht op tien Belgen vinden het fijn om hard te werken_2

   Over het onderzoek

   Sinds 2009 voert SD Worx een jaarlijks medewerkersonderzoek uit bij 2.500 Belgische werknemers naar de werktevredenheid, de motivatie, de betrokkenheid en het engagement op de werkplek. De bevraging wordt online afgenomen door onderzoeksbureau iVox bij de werkende contractuele bevolking. De steekproef is representatief voor de Belgische arbeidsmarkt, met een gelijkaardige samenstelling naar statuut, geslacht, werkregime, taal, opleiding en organisatiegrootte.