1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Vier op tien kmo’s roepen geen tijdelijke werkloosheid in

Een derde zet massaal in op telewerk. Maar: structurele vacatures veelal bevroren tot eind juni
Narrenfreiheit im Home-Office – wer neue Freiheiten missbraucht muss mit dem Abbruch rechnen

De tijdelijke steunmaatregel ‘tijdelijke werkloosheid’ helpt zes op tien kmo’s (59%). Vier op tien kmo’s roept geen tijdelijke werkloosheid in. Een derde kan massaal inzetten op thuiswerk. Tien procent ervaart een personeelstekort en vijf procent veel zieken. De SD Worx barometer voor aanwervingsintenties bij kmo’s (met minder dan 250 werknemers) neemt met de Covid-19 crisis een duik. Rekruteringsintenties tot eind juni vallen terug. Dat zijn de opvallendste conclusies uit de bevraging in de eerste week van april in het kader van de 40e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 1025 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.

De Corona-crisis treft ons hele land en onze economische bedrijvigheid. De tijdelijke werkloosheid is een steunmaatregel waar ook onze kmo’s zich op kunnen beroepen. Maar doen ze dat ook ? Uit een bevraging van SD Worx bij meer dan 1000 Belgische kmo’s komen een paar signalen:
• Een derde van onze Belgische kmo’s zet massaal in op telewerk;
• Meer dan een derde van onze kmo’s telt (voorlopig) weinig tot geen zieken;
• Vier op tien kmo’s zet vandaag géén tijdelijke werkloosheid in en is dit ook niet van plan na 19 april;
• Tijdelijke werkloosheid is geen automatisme: wat de vooruitblik na 19 april betreft, zegt vier op tien (39%) het nog niet te weten; minder dan één op tien (9%) denkt 100% werkloosheid te moeten aanhouden.
Belangrijke kanttekeningen:
• Eén derde van de Belgische kmo’s past 100% tijdelijke werkloosheid toe vandaag.
• Een derde van de organisaties geeft een verplichte sluiting aan;
• Tien procent van de kmo’s ervaart momenteel een personeelstekort en vijf procent telt veel zieken;
• Met betrekking tot de structurele tewerkstelling tot eind juni: kmo’s schroeven hun aanwervingsintenties sterk terug: slechts 1 op tien gaat dit kwartaal nog een medewerker aanwerven.

Ook kmo’s zetten massaal in op telewerk

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx: “Een op drie kmo’s zet massaal telewerk in, om aan het werk te blijven. Voor 6 op 10 is tijdelijke werkloosheid door overmacht een tijdelijke oplossing, om deze moeilijke periode te overbruggen.”
Vier op tien kmo’s (41%) zetten geen tijdelijke werkloosheid in. Een groot deel (35%) wil dit zo houden na 19 april, al zegt vier op tien (39%) van de organisaties nog in het duister te tasten.

  Vier op tien kmo’s roepen geen tijdelijke werkloosheid in

  Het percentage van de kmo’s dat tijdelijke werkloosheid inschakelt, ligt hoger bij grotere kmo’s dan bij kleinere kmo’s. Zo doen 45% van de kmo’s met minder dan 5 werknemers geen beroep op deze steunmaatregel, tegenover 24 % van de kmo’s met meer dan 20 medewerkers. Als kleinere kmo’s tijdelijke werkloosheid als steunmaatregel gebruiken doen ze dat eerder 100%, terwijl grotere kmo’s eerder kiezen voor tijdelijke werkloosheid voor een deel van het personeel of de werktijd.

  Eén op tien kmo’s ervaart een personeelstekort

  “Ongeveer 1 op tien van de kmo’s (9%) ervaart momenteel een personeelstekort. De verklaring ligt enerzijds in de verplichte sluiting en hoeveelheid werk. Bijna de helft ervaart tijdelijk minder werk (46%), een minderheid (12%) extra werk en 17% een gelijke hoeveelheid werk. Anderzijds stelt één organisatie op drie (voorlopig) weinig of geen zieken te ervaren. Slechts 5% telt zeer veel afwezigen door ziekte. Dat stemt ons hoopvol. Kmo’s willen hun bedrijf op dit moment draaiende kunnen houden om nadien een vlottere opstart of doorstart te kunnen maken”, zegt Annelies Rottiers van SD Worx.

   Vier op tien kmo’s roepen geen tijdelijke werkloosheid in

   Eén derde vreest sterk negatieve impact op structurele tewerkstelling

   Een derde ervaart een sterk negatieve impact van Corona op structurele tewerkstelling tot eind juni. Bijna 20% verwacht een licht negatieve impact. Exact de helft van de kmo’s geeft aan dat het coronavirus een lichte of sterk negatieve impact heeft op de structurele tewerkstelling (tegenover slechts 27% bij de ondervraging in de eerste helft van maart.)
   Annelies Rottiers bij SD Worx vervolgt: “Sinds de corona-crisismaatregelen lijkt het erop dat in veel bedrijven de structurele aanwervingen tot eind juni bevroren zijn: we zien een sterke terugval van de rekruteringsintentie van 34% naar 11%. Terzelfdertijd is ook de ontslagintentie gestegen van 8,5% tot 16 %. Begin april verwachten meer kmo’s ook minder werk dan in de eerste helft van maart.”
   Dat de rekruteringsintenties voor het komende kwartaal nemen een flinke duik nemen wordt geïllustreerd op onderstaande grafiek.

    Vier op tien kmo’s roepen geen tijdelijke werkloosheid in_3

    In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 40e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Gezien de regeringsmaatregelen organiseerden we een speciale bijkomende bevraging : hieraan namen 1025 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,4 % (betrouwbaarheidsinterval van 95%). De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau DataD, onderdeel van de CityD-WES.