1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Modelattesten voor noodzakelijke verplaatsingen in België en grensoversteken

SD Worx geeft werkgevers en werknemers extra zekerheid met gratis modelattesten – wat met grens oversteken
So verwandeln Sie den Arbeitsplatz in ein Arbeitnehmer-Erlebniszentrum

Sinds 18 maart 2020 is het in principe verboden om zich op de openbare weg of in openbare plaatsen te begeven. Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen. SD Worx geeft werkgevers en werknemers extra zekerheid met gratis modelattesten – wat met grens oversteken : gaat uw medewerker toch de grens over, dan heeft ie een ander attest nodig.

Noodzakelijke verplaatsingen in België

Professionele verplaatsingen met inbegrip van het woon-werkverkeer kunnen in principe ook maar onder volgende voorwaarden:

  • toegelaten voor werknemers van bedrijven van de cruciale sectoren en essentiële diensten.
  • Voor de andere sectoren en diensten: indien telewerk wegens hun functie niet mogelijk is, zijn woon-werk- en professionele verplaatsingen wel toegelaten.
  • Anders geldt de regel: verplicht thuiswerken.

Luk Dockx, juridisch adviseur van SD Worx: “Werknemers die woon-werk- of professionele verplaatsingen doen, moeten zich kunnen verantwoorden maar zijn strikt gezien niet verplicht om over een specifiek attest of een verklaring van hun werkgever te beschikken. SD Worx voorziet een modeldocument waarin een werkgever kan verklaren dat werknemers gerechtvaardigd zijn om woon-werk- of professionele verplaatsingen te doen. Dit stelt de werknemer én werkgever gerust dat zij bij controle niet tegengehouden of teruggestuurd worden. Opgelet dit is niet voldoende voor medewerkers die de grens over moeten voor het werk”, waarschuwt SD Worx.
Elke werkgever kan het attest vrij downloaden op https://www.sd.be/ellawebsite/nl/model/388
Enkel voor werknemers:
 wiens functie niet toelaat dat zij van thuis uit werken
 die werken bij een bedrijf dat behoort tot een cruciale sector of een essentiële dienst die in de wet is opgesomd.
 

Grens oversteken – impact en controles

Misschien gaan je internationale medewerkers nu minder de grens oversteken. Greet Joos - Manager International Employment bij Sd Worx: “Werkt jouw medewerker plots meer van thuis, dan kan een ander stelsel van Sociale Zekerheid van toepassing zijn. Stel: je Nederlandse salesmanager werkt 80% in België en 20% in zijn thuisland. Hij is dus onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Maar door de coronamaatregelen werkt hij nu tijdelijk bijna fulltime vanuit Nederland. In principe switcht hij van socialezekerheidsstelsel, maar deze regel wordt dus niet toegepast. Hij blijft dus in ons socialezekerheidsstelsel.”
Gaat uw medewerker toch de grens over, dan heeft ie een ander attest nodig. Aangezien elke niet-essentiële reis naar het buitenland verboden is, zal hij een bewijsstuk bij zich moeten hebben dat het essentieel karakter van de verplaatsing aantoont.
Ook hier geldt dat professionele verplaatsingen, met inbegrip van woon-werkverkeer toegelaten zijn.
SD Worx vergemakkelijkt ook in deze situatie het werk van de werkgevers en voorziet een modelattest om de grens te kunnen oversteken.
Elke werkgever kan het attest vrij downloaden op https://www.sd.be/ellawebsite/nl/model/387

Wat betreft de grens België-Nederland: werknemers van cruciale sectoren of essentiële diensten kunnen gebruik maken van een speciaal vignet waarmee zij prioritair de grens kunnen passeren. De werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt plaatst op de verso zijde van het vignet een stempel van de eigen organisatie (met adresgegevens en telefoonnummer).
Het vignet alsook meer informatie is te vinden op:
https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-…