1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Tijdelijke werkloze krijgt maximaal 1.500 euro

SD Worx maakt simulatie van de eindberekening van uitkering tijdelijke werklozen
Why is payroll your secret weapon_ Q&A with payroll expert Samantha Mann

Minister Muylle schat dat 800.000 à 1 miljoen werknemers onder tijdelijke werkloosheid zullen vallen (bron: persconferentie 20 maart). Werkgevers kunnen nu een sterk vereenvoudigde aanvraag voor ‘tijdelijke werkloosheid omwille van corona’ indienen. Maar wat betekent dit nu concreet voor de werknemer? In eerste instantie krijgt elke tijdelijke werkloze een forfaitaire vergoeding van 1.450 euro (op maandbasis). De eindberekening van de uitkering, met inbegrip van de bedrijfsvoorheffing van 26,75 procent, volgt later. SD Worx berekent wat dit concreet kan betekenen.

De federale regering besliste vrijdag steunmaatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie. Werkgevers kunnen nu een sterk vereenvoudigde aanvraag voor ‘tijdelijke werkloosheid omwille van corona’ indienen. Maar wat betekent dit nu concreet voor de werknemer? Door de instroom van aanvragen is het voor de RVA onmogelijk om meteen voor iedereen het juiste bedrag te berekenen. Daarom heeft federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) beslist dat iedereen meteen een forfaitaire vergoeding krijgt van 1.450 euro (op maandbasis). De eindberekening van de uitkering, met inbegrip van de bedrijfsvoorheffing van 26,75 procent, volgt later. SD Worx berekent een voorproefje.

Tijdelijke werkloze krijgt tussen € 1.000 en € 1.500 

Een werknemer krijgt tijdelijk een RVA uitkering van 70 procent van het brutoloon, evenwel begrensd tot een brutoloon van 2.754,76 euro, verder aangevuld met het bijkomend supplement dat de regering vrijdag beslist heeft. “We gaan hierbij uiteraard uit van een (theoretische) volledige maand tijdelijke werkloosheid. Voor werknemers met een ‘hoger’ inkomen waarbij het loon geplafonneerd wordt op EUR 2.754,76 per maand komt dit neer op maximaal 1.412 euro netto”, stelt SD Worx. “Maar dat wordt aangevuld.”

  Tijdelijke werkloze krijgt maximaal 1.500 euro

  Kristiaan Andries, juridisch expert bij SD Worx: “In de praktijk hebben de meeste werknemers nog een halve maand effectief gepresteerd in de maand maart. Dit loon zal meestal ook aan een lager tarief aan (gewone) bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, gezien de bedrijfsvoorheffing een progressief tarief is waardoor dit een iets hoger nettoloon zal opleveren. Dit kan de pijn een beetje verzachten. Deze crisismaatregel geldt (voorlopig) tot 30 juni. Concreet betekent dit dat de meeste werknemers zullen terugvallen op een netto inkomen tussen de 1.000 en 1.500 euro. Extra steunmaatregelen zoals van de banksector, zijn dan ook zeer welkom.”

  Alleenstaand, gehuwd, samenwonend, tweeverdiener of niet?

  SD Worx: "De uitkering is hetzelfde, maar het verschil ten opzichte van het normale loon is het grootst bij gehuwden/samenwonenden zonder kinderlast, waarvan één partner geen beroepsinkomen heeft. Hoe hoger je loon, hoe groter het verschil.”

   Tijdelijke werkloze krijgt maximaal 1.500 euro
    Tijdelijke werkloze krijgt maximaal 1.500 euro