1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

COVID-19: SD Worx is er voor u

COVID-19_ SD Worx is here for you

De situatie rond het COVID-19-virus evolueert snel en treft ons allemaal. Bij SD Worx nemen we onze verantwoordelijkheid en treffen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat we volledig operationeel kunnen blijven.

Onze focus ligt op het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit voor onze meer dan 70.000 klanten die we helpen en hun meer dan 4 miljoen werknemers, evenals op de gezondheid en veiligheid van onze eigen werknemers en verwanten.

SD Worx blijft voor u beschikbaar via onze digital people solutions. Aangezien overheden maatregelen nemen om met deze uitzonderlijke situatie om te gaan, zijn we er voor u om u te helpen om je business voor te bereiden en te beschermen. Heeft u hulp nodig, dan zijn we er om u te helpen met advies rond, bijvoorbeeld, afspraken rond werken vanop afstand, of opties te onderzoeken zoals tijdelijke werkloosheid of bepaalde soorten verlof.

Algemeen hebben we onze bedrijfscontinuïteitsproces geactiveerd en we passen ons voortdurend aan de snel veranderende situatie en de acties van de overheid aan. We zijn er voor u en onze teams zijn beschikbaar om volledige operationele continuïteit te garanderen, rekening houdend met extra gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. In het belang van iedereen zijn gezondheid en veiligheid beperken we fysiek contact zoveel mogelijk en kiezen we waar mogelijk om vooral digitaal met u in contact te blijven.

Naast onze reguliere bedrijfscontinuïteitsplannen hebben we een speciaal Corona Response Team dat de evoluerende situatie op de voet volgt om eventuele gevolgen voor onze business te beperken.

Ons Corona-responsplan omvat de volgende elementen:

  • Een website om op Corona-gerelateerde vragen van werkgevers en werknemers te antwoorden
  • Uitgebreide digitale en online beschikbaarheid om te kunnen reageren op vragen van klanten met betrekking tot de situatie
  • Een speciaal team dat dagelijks de (potentiële) COVID-19/corona-infecties opvolgt en beantwoordt
  • Ruimere mogelijkheden tot telewerken, waardoor teams kunnen blijven werken vanuit andere locaties (andere kantoren of thuiswerk)
  • Alternatieve maatregelen om bedrijfskritieke diensten voort te zetten in geval van hoog absenteïsme
  • Verbeterd schoonmaakbeleid en hygiënemaatregelen in onze kantoren
  • Aangepast reisbeleid met een beperking van beroepsverplaatsingen tot uitsluitend bedrijfskritische verplaatsingen

In het kader van ons business continuity plan zorgen we ervoor dat al onze kritieke leveranciers en internationale payrollpartners de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze volledig operationeel blijven. Naast onze gewone managementactiviteiten voor derden, hebben we ook de capaciteit van onze kritische leveranciers en internationale payrollpartners geëvalueerd om de continuïteit van hun activiteiten te handhaven, met behulp van een vragenlijst inzake gereedheid voor een pandemie. We zullen de situatie en de samenwerking met onze partners en leveranciers nauw blijven opvolgen, in het kader van het engagement van SD Worx om de risico's op verstoringen van onze diensten te beperken.

We zijn er voor u en blijven ons inzetten om eventuele risico's op verstoring van onze payroll- en HR-diensten te beperken. Alle gebeurtenissen met betrekking tot COVID-19 worden op de voet gevolgd, rekening houdend met de richtlijnen van de WHO en de overheid.

Tot op heden blijven al onze diensten volledig operationeel en onaangetast.

Hebt u bijkomende vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij SD Worx. SD Worx is er om u te helpen.