1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Tot 30.000 uitzendkrachten mogen stemmen bij sociale verkiezingen 2020

Effect van extra stemrecht bekend nu kiezerslijsten zijn afgesloten
Tot 30.000 uitzendkrachten mogen stemmen bij sociale verkiezingen 2020

De nieuwe wetgeving rond stemrecht uitzendkrachten tijdens de sociale verkiezingen van 2020 zorgt voor 2,5% meer kiezers in Belgische ondernemingen. Dat berekende SD Worx op basis van de eigen cijfers, nu de voorlopige kiezerslijsten finaal afgesloten zijn sinds maandag 24 februari middernacht. Van ongeveer 768.000 kiezers zijn er net geen 19.000 uitzendkrachten met stemrecht. Voor gans België kan het om 30.000 extra kiezers gaan.

SD Worx begeleidt meer dan 1.400 bedrijven tijdens de sociale verkiezingen, goed voor net geen 3.000 verkiezingsprocedures. Dit is goed voor meer dan 750.000 werknemers (of meer dan de helft van alle werknemers in bedrijven die verkiezingen organiseren) die in mei 2020 een stem kunnen uitbrengen voor de verkiezingen van hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het comité preventie en bescherming op het werk.

Matthias Jacxsens, managing consultant van SD Worx: “De impact van de hervorming was op voorhand moeilijk in te schatten. Uit onze eerste analyse blijkt nu dat er toch heel wat uitzendkrachten voldoen aan de voorwaarden om te mogen stemmen bij hun gebruiker. Van de ongeveer 768.000 kiezers bij onze klanten zijn er net geen 19.000 uitzendkrachten met stemrecht.”

“In 2016 waren er in totaal in België bijna 1,2 miljoen kiezers. SD Worx verwacht in 2020 een hoger aantal, zeker nu ook uitzendkrachten mogen stemmen. Al is ‘the proof of the pudding, in the eating’: we zullen de verkiezingen zelf moeten afwachten om te weten, wie er effectief zal gaan stemmen.,” besluit de specialist van SD Worx.

Na een verrassend wetgevend initiatief werd in 2019 wettelijk vastgelegd dat uitzendkrachten tijdens de sociale verkiezingen van 2020 stemrecht zouden krijgen in de onderneming waar ze als uitzendkracht aan de slag waren. Daarvoor moeten ze wel aan enkele voorwaarden voldoen, zoals voldoende lang aan de slag zijn bij het bedrijf waar ze willen stemmen: een uitzendkracht moet in een periode van de laatste zeven maanden ofwel 3 maanden ononderbroken, ofwel 65 losse kalenderdagen aan de slag zijn als uitzendkracht bij eenzelfde onderneming om er stemrecht te krijgen. “Dat zorgt ervoor dat heel wat uitzendkrachten sowieso al niet in aanmerking zouden komen, gelet op het vaak tijdelijke karakter van uitzendarbeid”, aldus SD Worx.