1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Februari piekmaand qua ziekte - Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen

Gemiddeld is de Belg 13 dagen per jaar ziek geweest
Februari piekmaand qua ziekte - Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen

Ook in 2019 blijft het Belgisch ziekteverzuim stijgen, vooral omwille van de gestage toename van het langdurig verzuim (tussen 1 maand en 1 jaar). Het kortverzuim (minder dan een maand) stijgt nauwelijks ten opzichte van 2018, maar is wel onderhevig aan het onder andere griepseizoen met pieken in februari en oktober als topmaanden. Het totale ziekteverzuim in België is verder gestegen tot gemiddeld 13 dagen per werknemer per jaar in 2019. Toch zijn bijna vier op de tien werknemers in de privé geen enkele dag afwezig geweest. Dit blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx bij bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector.

 • Februari en oktober zijn piekmaanden qua kortverzuim;
 • Kortverzuim (<1 maand) blijft in 2019 vrij stabiel op 2,79% (2018: 2,78%); het langverzuim (1 maand – 1 jaar) stijgt gestaag verder tot 3,09% (ten opzichte van 3,03%);
 • Bijna vier op tien werknemers (37%) was in 2019 geen enkele keer afwezig wegens ziekte - dit is lichtjes beter dan vorig jaar (36%);
 • Gemiddeld is de Belg bijna 13 dagen (12,9) dagen per jaar ziek; vorig jaar lag het gemiddelde op 12,6 dagen. Op vijf jaar tijd betekent dit een stijging van 15,0%.
 • De frequentie in het ziekteverzuim blijft stabiel t.o.v. 2018 met 1,4 in 2019.

Februari en oktober pieken

“De maand februari scoort hoog qua kortverzuim, maar ook oktober moet niet onderdoen. De griep speelt zeker een rol in ziekte van korte duur (< 1 maand). Als we ook het langdurig ziekteverzuim (tot 1 jaar) meenemen, dan zien we dat de afwezigheden ook pieken in het vierde kwartaal. Organisaties kunnen op deze capaciteitsproblemen anticiperen,” stelt Katrien Cloet, Senior Consultant van SD Worx. Ook Veerle Coffé van SD Worx Staffing bevestigt:  “Interimarbeid kan hier een tijdelijke oplossing bieden voor organisaties. Zeker in bepaalde sectoren zoals retail en logistiek die in het laatste kwartaal met een veeleisende workload zitten, bv. met thanksgiving of Black Friday of de aanloop naar de eindejaarsperiode.”

  Februari piekmaand qua ziekte - Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen_1
   Februari piekmaand qua ziekte - Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen

   Piekmaanden qua ziekte <1 maand

   1. februari
   2. oktober
   3. maart
   4. september
   5. januari

   Piekmaanden totaal ziekteverzuim (<1jaar)

   1. oktober en februari
   2. november
   3. september
   4. december
   5. maart

   Gemiddeld is de Belg bijna 13 dagen per jaar ziek in 2019

   Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen. Concreet betekent dit dat de Belg in 2019 gemiddeld 12,9 dagen afwezig was door ziekte. Sinds 2010 ligt dit boven de 10 dagen per jaar. Ook het totale verzuimpercentage steeg de laatste vijf jaar met ongeveer 15% (14,9%: van 5,12% in 2014 naar 5,88% in 2019).

    Februari piekmaand qua ziekte - Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen

    Het totale verzuimpercentage drukt de verhouding uit van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzichte van honderd te presteren dagen. Op honderd te werken dagen, bleef de Belg in 2019 dus gemiddeld 5,88 dagen thuis door ziekte.

    Het kort verzuim percentage (afwezigheid minder dan een maand) steeg van 2,78% naar 2,79%. Concreet: in 2019 was de Belg gemiddeld 2,79 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen.

    In 2019 lag het langdurig ziekteverzuim op 3,09%, in 2018 was dit 3,03%. Dit is de sterkste stijger. Op vijf jaar tijd stijgt het langdurig ziekteverzuim met 18% t.o.v. het kortverzuim dat stijgt met 12% op vijf jaar tijd.

    Langdurig verzuim het hoogst in zeer grote organisaties

    Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt verder: 12,5% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte; vijf jaar ervoor (in 2014) was dit 10,7%. Dit percentage ‘Lang ziekteverzuimers’ is in organisaties met meer dan 1000 werknemers bijna dubbel zo hoog (15,7%) vergeleken met organisaties met minder dan 20 medewerkers (8,4%).

    “Dit lang verzuim stijgt sterker in de zeer grote organisaties van meer dan 1000 werknemers. Tussen 20 en 99 werknemers zien we stabilisering of zelfs lichte terugval. Niettemin is het een aandachtspunt voor alle organisaties”, zegt Katrien Cloet, Senior Consultant bij SD Worx.

     Februari piekmaand qua ziekte - Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen

     Benchmark enkel met gelijkaardige bedrijven

     Katrien Cloet van SD Worx: “Elke organisatie is gebaat bij extra inzichten in de factoren die het verzuim veroorzaken of versterken. We raden aan de eigen cijfers te vergelijken met sectorgenoten of organisaties van dezelfde grootte. Een bedrijf in productie of zorg kent andere uitdagingen dan bv. dan een bedrijf in de retail. Een aantal sectoren met hoge totale ziektecijfers (kort en langverzuim) vandaag: retail, logistiek en transport, gezondheidszorg, landschapsverzorging/gebouwenbeheer, voedingsindustrie. Top vijf sectoren met laag ziekteverzuim: de ICT sector, wetenschappelijk ontwikkelingswerk, juridische, boekhoudkundige diensten en bedrijfsbeheer, de creatieve sector zoals film- en muziekproductie en energiesector.”