1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Vier op tien kmo’s voelen impact van politieke impasse op jobcreatie

Verdubbeling van kmo’s die een impact voelen sinds de verkiezingen 2019
Vier op tien kmo’s voelen impact van politieke impasse op jobcreatie

De SD Worx barometer voor aanwervingsintenties bij kmo’s (met minder dan 100 werknemers) geeft een stabiele trend weer: ongeveer één op drie kmo’s willen aanwerven in het eerste kwartaal van dit jaar. Een mogelijke verklaring voor het feit dat een echte stijging uitblijft, is de huidige politieke impasse. Vier op tien kmo’s geven aan dit een impact heeft op hun jobcreatieplannen. Dit is een verdubbeling op zes maand tijd. Dat zijn de opvallendste conclusies uit de 38e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 626 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in december 2019.

 • Zes maanden na de verkiezingen ervaren dubbel zoveel Belgische kmo’s (kleiner dan 100 werknemers) een impact van het huidige politieke klimaat op hun tewerkstellingsplannen: vier op tien kmo’s geven aan dat dit hun plannen beïnvloedt, terwijl dit in juni 2019 nog maar een vijfde van alle kmo’s was;
 • Regionaal zijn er weinig verschillen: de impact is het meest uitgesproken in Limburg (een op twee kmo’s). Qua sectoren zien we dit effect het meest in handel, dienstverlening en non-profit (36,4%) t.o.v. slechts een kwart (26,2%) in bouw en industrie.
 • De aanwervingsintenties blijven voorlopig stabiel. Gemiddeld wil één op drie (36,4%) van de Belgische kmo’s aanwerven in het eerste kwartaal. De cijfers liggen in lijn met vorige kwartalen.

Verdubbeling van kmo’s die impact voelen van politieke situatie

Zes maanden na de eerste meting in juni stelt SD Worx een verdubbeling vast van de kmo’s die aangeven dat de politieke situatie een impact heeft. Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx. “In september zagen we al een eerste stijging van het aantal kmo’s dat een impact ziet op de tewerkstellingsplannen. Dit zet zich nu verder door : van een twee op tien naar vier op de tien van de kmo’s.”

  Vier op tien kmo’s voelen impact van politieke impasse op jobcreatie

  Een derde van de kmo’s wil aanwerven in Q1

  De plannen om aan te werven blijven stabiel. Meer dan één op drie van de Belgische kmo’s (36,4%) wil aanwerven. Al negen kwartalen op rij schommelt dit percentage rond één derde. Er is geen significant verschil tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De verschillen onderling zijn relatief klein, met uitzondering van Oost-Vlaanderen (aan de kop met 46,2%). West-Vlaanderen (29,6%) en Limburg (31,3%) -vorig kwartaal de laatste in de rij- bevinden zich aan de onderkant van het spectrum van ambities.

  “Gelukkig constateren we nog vrij stabiele aanwervingsintenties: een derde van onze kmo’s wil aanwerven komend kwartaal. Anderzijds erkennen vier op de tien kmo’s dat de politieke situatie een impact heeft op hun eigen tewerkstellingsambities. Een nieuwe federale regering staat voor de uitdaging om de werkzaamheidsgraad te verhogen en kan daartoe maatregelen treffen. We weten nog niet of er een verlenging of uitbreiding komt van de versterkte ‘doelgroepvermindering eerste werknemer’ in het kader van de ‘tax shift’. Wat we wél weten is dat 2020 het moment is om zeker nog te genieten van deze levenslange vrijstelling van patronale basisbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer. Deze maatregel werd gelanceerd in januari 2016 maar loopt voorlopig slechts voor aanwervingen tot 31 december 2020”, concludeert Annelies Rottiers van SD Worx.

   Vier op tien kmo’s voelen impact van politieke impasse op jobcreatie

   In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 38e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 626  bedrijven van 1 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,4 % (betrouwbaarheidsinterval van 95%). De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.