1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Els Schaerlaeken van Caterpillar Grimbergen verkozen tot ‘Payroll professional of the year’

SD Worx Learning ziet het beroep van Payroll professional breder en complexer worden op de 11e Nederlandstalige Dag van de Payroll
Els Schaerlaeken van Caterpillar Grimbergen verkozen tot ‘Payroll professional of the year’

Met de verkiezing van de ‘Payroll professional of the year’ zet SD Worx Learning het beroep van payroll-officer in de kijker. Els Schaerlaeken van de firma Caterpillar uit Grimbergen mag zich gedurende 1 jaar de koningin van het Nederlandstalige payrolllandschap noemen, na een online vaktechnische proef tegen de tijd over onder meer ziekte, verlof, tijdskrediet, verzuim, arbeidsduur, loonbrieven en ontslag.

Beroep in de kijker

SD Worx Learning erkent met de wedstrijd het belang en de complexiteit van het beroep van een payroll-officer. Maar liefst honderddertig deelnemers aan de Dag van de Payroll gingen de uitdaging aan om online een kennistest -tegen de tijd- in te vullen. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens de 11e editie van de Dag van de Payroll professional in aanwezigheid van meer dan 600 Nederlandstalige collega’s uit de sector.

Sociaal juridische expert in snel evoluerende context van HR-regelgeving

Elk bedrijf in België dat medewerkers tewerkstelt, heeft iemand die ervoor zorgt dat de lonen correct uitbetaald worden en instaat voor de relatie met het sociaal secretariaat. “Bij kleinere kmo’s is het vaak de bedrijfsleider; in grotere organisaties spreken we van een Payroll-officer of Professional”, stelt Jill Everaert, Manager van SD Worx Learning: “Payroll beheer betekent een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle lonen elke maand op tijd en correct betaald worden. De job evolueert ook snel door de toegenomen digitalisering en de complexiteit van de regelgeving. Niet alleen de voortdurende wijzigingen maar ook de toegenomen regionalisering vereisen een zeer brede kennis. De Payroll professional is immers de eerste hulplijn bij vragen over de loonberekening, maar evengoed bij meer arbeidsrechtelijke vragen zoals arbeidsduur of bepaalde afwezigheden. De functie beperkt zich vaak ook niet meer louter tot het payrolltechnische domein. Steeds meer worden payroll professionals geconfronteerd met andere HR-vakdomeinen, zoals bijvoorbeeld welzijn op het werk en de balans werk-privé. Op onze Dag van de Payroll besteden we hier nu ook aandacht aan met onze keynote van Sodexo over `Work-life Balance` van Guy Callebaut, senior vice president human resources.”

Els Schaerlaeken van Caterpillar Grimbergen is ‘Payroll professional of the year’

Els Schaerlaeken van Caterpillar’s vestiging in Grimbergen wordt de Nederlandstalige ‘Payroll professional of the year’ en krijgt onder meer een jaarabonnement met vijf webinars cadeau over de sociaaljuridische actualiteit. Els staat ook in de coördinatie van expats en gedetacheerde werknemers uit het buitenland. “Dagelijks krijgen we uiteenlopende vragen over loonbrieven en bv. vakantie, zowel van arbeiders als bedienden, maar ik sta daarin niet alleen. Als HR- team staan we samen paraat voor een duizendtal medewerkers in het logistieke centrum van Caterpillar. Aan uitdagingen geen gebrek: ondertussen werken we aan het verbeteren van de HR-processen en het automatiseren van manuele taken waar mogelijk.” besluit de winnaar.

 

    Els Schaerlaeken
    Net door de sociaal juridische actualiteit en de wetgeving blijft de payroll een heel uitdagende en verrijkende job. Er zijn altijd speciale situaties die de job levendig maken en opzoekingswerk vragen. Payroll paalt aan alle HR-domeinen; elk teamlid heeft een eigen specialisatie om zo het hele HR-spectrum en complexiteit te dekken
    Els Schaerlaeken
    Els Schaerlaeken, payroll analist en relocation coördinator, Caterpillar