1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Buitenlandse tewerkstelling in België op vier jaar tijd bijna verviervoudigd

Britten voor het eerst uit top drie. Fransen, Nederlanders en Indiërs maken top drie uit van buitenlandse nationaliteiten aan het werk in België
pexels-photo-3800149_1200x800

Op vier jaar ziet SD Worx het aantal werknemers die internationaal tewerkgesteld zijn in België bijna verdubbelen. Belgen -die in één of meerdere landen werken- maken iets meer dan de helft uit; het aandeel buitenlandse nationaliteiten stijgt sterker. De tewerkstelling van buitenlandse nationaliteiten in België verviervoudigde zelfs. Dit blijkt uit een recente analyse van Belgische bedrijven bij SD Worx. De top drie van buitenlandse nationaliteiten die in 2018 in België werkten bestaat momenteel uit Fransen, Nederlanders en Indiërs. Daarmee vallen de Britten voor het eerst uit de top drie.

Stijging van het aantal internationaal actieve werknemers in ons land

Het aantal werknemers met een internationaal profiel neemt toe. De buitenlandse werknemers die in België of in meerdere landen (waaronder België) werken, stijgt de laatste jaren sneller dan de Belgische werknemers die in één of meerdere landen buiten België werken. Daarom bekijken we deze groep buitenlandse werknemers meer in detail. Het gemiddeld aantal werknemers met buitenlandse nationaliteit dat in België actief is per bedrijf neemt ook toe, van 4,8 in 2014 per bedrijf tot 7,1 in 2018.

Het merendeel (meer dan 85%) is werkzaam als bediende. De dertigers en veertigers zijn het best vertegenwoordigd in de categorie werknemers in België met buitenlandse nationaliteit.

Fransen, Nederlanders en Indiërs in top drie. Britten voor het eerst uit de top drie

De buitenlandse werknemers die voor Belgische werkgevers werken komen vooral uit onze buurlanden: de Fransen staan op nummer een, gevolgd door de Nederlanders. In 2018 verdwijnen de Britten voor het eerst uit de top drie. Het aandeel van de Franse werknemers is in vier jaar sterk toegenomen in vergelijking met bijvoorbeeld de Britten. Al nemen nationaliteiten zoals Polen en Duitsers de laatste vijf jaar nog sneller toe (maal vier) en spannen de Indiërs wel de kroon qua groeitempo (nl. x vijftien).

Meer dan driekwart (76%) zijn Europeanen; 11% komt uit Azië. Hieronder vindt u de top 10 van buitenlandse nationaliteiten actief in België. Deze top 10 is samen goed voor driekwart (76%) van de buitenlandse tewerkstelling in België in 2018.

  buitenlandse-tewerkstelling-pb-nl-1_1200x857

  Wat de buitenlandse nationaliteiten betreft, neemt het aantal ‘expats’ toe. Dat zijn buitenlandse kaderleden die tijdelijk tewerkgesteld worden in België en genieten van het bijzonder fiscaal statuut. Deze groep stijgt verhoudingsgewijs sneller dan het aantal werknemers die werken in het kader van een ‘salary-split’ (gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen) en ‘detachering’ (tijdelijke tewerkstelling in andere staat). In 2018 was 73% van de buitenlandse nationaliteiten bij Belgische werkgevers tewerkgesteld als expat.

   buitenlandse-tewerkstelling-pb-nl-2_1200x856

   Greet Joos, Manager International Employment van SD Worx België, ziet volgende duidelijke trend: “Het aantal werknemers dat in België internationaal is tewerkgesteld, blijft stijgen. In 2018 zijn de meeste buitenlandse nationaliteiten in ons land (73%) tewerkgesteld als expat waarvoor het bijzonder fiscaal statuut van buitenlands kaderlid wordt toegepast. Als een werknemer tijdelijk wordt uitgestuurd naar een andere Europese lidstaat, kan dat ook onder de vorm van ‘detachering’. Werknemers kunnen ook ‘gelijktijdig’ in twee of meerdere landen werken,  bijvoorbeeld twee dagen per week in Nederland en drie dagen in België, waardoor een salary-split ontstaat. Dit alles brengt de nodige complexiteit mee: de loonadministratie moet doorgaans worden aangepast aangezien een internationale tewerkstelling meestal gevolgen heeft op het vlak van fiscaal-, arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. Bovendien moeten in het buitenland vaak specifieke formaliteiten worden vervuld wanneer werkgevers een tewerkstelling starten zonder te beschikken over een juridische entiteit in het buitenland. Deze lokale tewerkstellingsformaliteiten niet naleven, kan leiden tot hoge boetes. Internationale ambities brengen nieuwe uitdagingen met zich mee.“

   Een voorbeeld: een Belgische onderneming werft een Nederlander aan die in België zal werken en in Nederland woont. Een Belgisch arbeidscontract is daarvoor nodig. Maar wat als deze werknemer na enige tijd ook mag thuiswerken? Dan is hij eigenlijk in twee landen werkzaam en ontstaat eveneens belastbaarheid in de woonstaat. In bepaalde gevallen ontstaat daardoor ook onderwerping aan de Nederlandse sociale zekerheid, zodat de Belgische vennootschap sociale zekerheid in Nederland moet betalen en daarvoor een (bijkomende) payroll moet opstarten. Ook op het vlak van arbeidsrecht (denk aan ontslag, arbeidsduur, etc. en tewerkstellingsformaliteiten) kan dit voor de Belgische onderneming leiden tot specifieke gevolgen.

   Kleinere bedrijven groeien het snelst op vlak van internationale tewerkstelling

   Ook de kleinere bedrijven doen een beroep op internationale tewerkstelling.  Kmo’s met minder dan twintig werknemers maken een derde uit van alle Belgische werkgevers die internationaal tewerkstellen. Ze zijn procentueel in de meerderheid en hun aandeel neemt het snelst toe, met meer dan 30% groei per jaar.

   Niettemin vinden we de meeste internationaal actieve werknemers (met buitenlandse nationaliteit) terug bij de werkgevers vanaf 100 werknemers. Slechts 32% werkt binnen een kmo (tot 100 werknemers): 10,1% bij de kleinste kmo’s, ongeveer 9,8% bij de kmo’s tot 49 werknemers en 12,7% bij kmo’s met 50 tot 99 werknemers). De overige 68% wordt aangetrokken door grotere ondernemingen vanaf 100 werknemers.

    buitenlandse-tewerkstelling-pb-nl-3_634

    Hoofdzakelijk werkgevers met een Belgische hoofdzetel

    Het onderzoek van SD Worx betreft voornamelijk internationale tewerkstelling in België door bedrijven met een Belgische hoofdzetel. 85% van de internationale tewerkstelling gebeurt vanuit een onderneming met een juridische entiteit in België. De top drie van de ondernemingen met internationale tewerkstelling heeft in 2018 zijn zetel in België,  Luxemburg en Indië. Portugal en Nederland vervolledigen de top 5.

    Het onderzoek zoomt in op de internationale tewerkstelling met buitenlandse nationaliteiten. Belgen die gedetacheerd worden of in meerdere landen werken (split salary) of als expat in een ander land, zijn niet meegenomen in de analyse.