1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Tewerkstelling bij Belgische kmo’s groeit opnieuw in 2019

Stijging in eerste kwartaal 2019 het grootst bij kleinste kmo’s (tot 20 werknemers)
pexels-photo-187041_1200x900

Tijdens het eerste kwartaal van 2019 steeg de tewerkstelling bij Belgische kmo’s met 0,9% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018. Deze stijging is vergelijkbaar met die in Q1 van vorig jaar, toen we de grootste kwartaalstijging sinds 2008 optekenden. Vooral Brussel, Limburg en West-Vlaanderen kennen hoge groeicijfers; de groei bij Waalse kmo’s ligt iets lager. Dat blijkt uit de kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx, die al meer dan 10 jaar de evolutie opvolgt.

 • De structurele tewerkstelling bij Belgische kmo’s steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 0,9% ten opzichte van het vorig kwartaal;
 • Net zoals het eerste kwartaal vorig jaar gaat het om één van de grootste kwartaalstijgingen sinds 2008;
 • De grootste groei is vooral merkbaar bij de kleinste kmo’s; bij de grootste kmo’s (50-99 werknemers) zien we een stagnatie in tewerkstellingsgroei tijdens Q1 2019.
 • Limburg en West-Vlaanderen kenden de hoogste groeicijfers voor Vlaanderen, met resp. 1,8% en 1,3%. Brussel kende een groei van 1,1% en Wallonië een groei van 0,7%.

Opnieuw sterk eerste kwartaal bij Belgische kmo’s, vooral kleine kmo’s stellen meer mensen tewerk

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s.

In het eerste kwartaal van dit jaar, steeg de tewerkstelling bij onze kmo’s met 0,9%. Vooral  bij de kleinste kmo’s (organisaties met minder dan 20 werknemers) is de groei erg mooi: 0,92%. Bij de kmo’s met 20-49 werknemers zien we een groei van 0,6%. Een stagnering tekent zich vooral op bij de grote kmo’s (+50 werknemers): daar zien we geen groei (0%) in het eerste kwartaal, na een groei in de laatste twee kwartalen.

  kmo-index-nl-2019-1_1200x634.

  Hierdoor klokt kmo-jobindex van SD Worx na Q1 2019 af op 117,9 indexpunten. Dit cijfer betekent dat onze kmo’s eind maart 2019 17,9% meer mensen tewerkstelden dan het geval was in 2005, het referentiejaar voor de berekeningen van deze index.

   kmo-index-nl-2019-2_1200x634

   Als we enkel kijken naar Vlaanderen, stellen we een tewerkstellingsgroei vast bij alle organisatiegroottes. De grootste groei wordt opgetekend door de kleinste kmo’s (1,0%), maar ook bij de middelgrote (0,6%) en grote kmo’s (0,4%) zien we lichte stijging. In Brussel en Wallonië zijn het vooral de kleine en middelgrote kmo’s die de groei bepalen, de grootste kmo’s kenden een terugval in de tewerkstelling.

    kmo-index-nl-2019-3_1200x635

    Brussel opnieuw koploper van de drie regio’s, in Vlaanderen Limburg aan kop

     kmo-index-nl-2019-4_1200x634

     Van alle regio’s scoren Brusselse kmo’s het hoogst op tewerkstellingsgroei. Brusselse kleine en middelgrote ondernemingen stelden in Q1 2019 1,1% meer mensen tewerk dan in het kwartaal ervoor. Deze groei is vooral te wijten aan de stijging bij de kleinste kmo’s (+1,2%).

     In Vlaanderen ligt de provincie Limburg (1,8%) aan kop, gevolgd door West-Vlaanderen (1,3%). Antwerpen zit in het midden met 0,8%. De kleinste tewerkstellingsgroei is vast te stellen in Vlaams-Brabant (0,3%).

     Het IT-bedrijf Green Valley Belgium met hoofdzetel in Genk is ook zo een groeier. Het voorziet steden en gemeenten van procesoptimalisatie, software voor besluitvorming en een digitaal loket. General Manager Mark Gybels legt uit: “Via digitale en mobiele platformen verbeteren ‘smart cities’ de dienstverlening naar de inwoners. In 2018 waren we nog niet met twintig medewerkers maar ondertussen zijn we 25 man sterk; in 2019 zijn we gestart met een zestal extra mensen. Niet door ze één per één aan te werven maar via de overname van een startup uit Lochristi die de interessante ‘Onze Stad app’ ontwikkelde. Hiermee kunnen burgers heel gemakkelijk digitaal informatie aanvragen en verkrijgen. Het past perfect bij onze diensten. We werken met schaars talent; de IT-profielen zijn niet dik gezaaid: het gaat van ontwikkelaars tot implementatiespecialisten.” Voor deeltijds werken krijgt Mark momenteel niet veel vragen. Door het profiel denkt hij: “Vandaag stellen we jonge mensen zonder kinderen te werk, maar dat zal met de jaren vast veranderen. Momenteel werken we het meerjarenplan uit, zodat we de groei doordacht kunnen aanpakken, met extra personeel zo nodig.”

     Ook Consultes uit Zwevegem, een kleine familiale kmo, gespecialiseerd in milieu-, energie en preventieadvies, met een vestiging in Zwevegem, Gent en Antwerpen, kon in maart opnieuw een nieuwe medewerker aanwerven. Zo vertelt CEO Pascal Herman: “De laatste twee jaar zijn we sterk gegroeid. De eisen qua milieu, veiligheid en energie zijn hoog maar een deskundige aanpak creëert meteen meerwaarde en betaalt zich zo terug. We hebben nu net de kaap van 20 medewerkers overschreden en hebben nog drie openstaande vacatures, die we telkens lokaal proberen in te vullen gezien de mobiliteitsproblematiek waar wij terdege rekening mee houden. We werken met schaars talent, nl. technisch hooggeschoolde profielen die advies geven in productieomgevingen. Daarom zetten we in op persoonlijke ontwikkeling en flexibel werken in alle vertrouwen: thuiswerken en deeltijds werken is geen probleem bij Consultes; iedereen krijgt er de kans toe, als die behoefte er is. Deze flexibele aanpak is positief voor het behoud én aantrekken van medewerkers.” Eind oktober verhuist het hoofdkantoor naar een nieuwe locatie van 1000m2 in Zwevegem waar beleving en het open karakter van het bedrijf centraal staan.

     Ook Gostar, een familiale kmo vlakbij Ranst en Lier met een twintigtal medewerkers, gespecialiseerd in zwemvijvers en tuinaanleg, wierf recent drie nieuwe vaste medewerkers aan. Zaakvoerder Joren Van der Auwera: “Onze sector boomt echt. Iedereen wil thuis, in eigen tuin, kunnen genieten. We werken met bedienden voor de administratie en met arbeiders voor de buitenaanleg van bv. zwemvijvers. We zoeken nu nog twee vaste medewerkers. Succesvolle kandidaten willen graag de handen uit de mouwen steken. Goed klantencontact en een correcte uitvoering zijn ook belangrijk in de nazorg.” Hoewel het bedrijf net investeerde in een gloednieuwe toonzaal met vijver en terras, maakt het niet veel reclame en gaat het voor de ‘organische groei’. “We willen kunnen volgen in de nazorg en onze klanten een opperbeste begeleiding geven bij de tuin van hun dromen.”

      

      _kmo-index-nl-2019-5 (1)_1200x634

      Deeltijdse arbeid stijgt sterker dan voltijdse

      Annelies Rottiers, strategisch adviseur adviseur kmo’s bij SD Worx, analyseert de cijfers: “Het jaar is sterk ingezet qua tewerkstelling bij onze kmo’s. De groei is sterker bij arbeiders dan bij bedienden. En sterker in de secundaire sector dan in de tertiaire. Hoewel voltijdse tewerkstelling de overhand heeft in effectieve tewerkstelling én in aanwervingsplannen, zien we in 2019  dat de tewerkstellingsgroei sterker is bij deeltijdse arbeid dan bij voltijdse. Een trend die ook de Nationale Bank opmerkt in haar jaarverslag. Opvallend is ook de lichte terugval in de bank- , verzekering- of accountancysector en dit in alle gewesten.”

      Sectoren die het goed doen qua tewerkstelling bij kmo’s hebben dit kwartaal (t.o.v. vorig kwartaal) ook betrekking op de secundaire sector zoals vervaardiging van machines, elektrische apparaten, informaticaproducten, rubber, kunststof en pharma, zelfs voedingswaren, ook weg-en waterbouw en bouwwerken. Ook de quartaire sector doet het goed zeker qua verenigingen, Creatieve activiteiten, kunst en amusement, sport en maatschappelijke diensten (zonder huisvesting). In de tertiaire sector is de groei minder uitgesproken maar zijn er toch hoopvolle cijfers bij Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen, Verschaffen van accommodatie, Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van  geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen, Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, Architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen en Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.