1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Multinationals hebben moeite met een consistente payroll rapportering over de landsgrenzen heen

Meer dan vier op tien payrollprofessionals zien heil in RPA voor hogere datakwaliteit
KMO'S

Antwerpen, 16 mei 2019 – Meer dan de helft van de multinationals is niet in staat om globaal te rapporteren over al hun payrollactiviteiten. Uit onderzoek van de Global Payroll Alliance, in samenwerking met hr-dienstverlener SD Worx blijkt dat heel wat multinationals nog steeds niet voldoende zicht hebben op hun payrollactiviteit, zelfs niet nu compliance-vereisten steeds meer doorwegen, zoals bijvoorbeeld bij de loonkloofrapportering. De studie onderzoekt de problemen waarmee payrollprofessionals van multinationals kampen en hoe ze technologie gebruiken om oplossingen te vinden.

Het gebrek aan eenduidige rapportering vestigt de aandacht op de grootste uitdaging voor ondernemingen met payrollactiviteiten in meerdere landen, namelijk de nood aan consistente rapportering en processen over alle landen heen. Waar multinationals ook problemen mee ondervinden, is het vinden van informatie over wetgeving, alsook compliance met en kennis van de lokale regelgeving.

"De druk op de payrollafdelingen wordt elk jaar groter", zegt Jean-Luc Barbier, vicevoorzitter Global Solutions, SD Worx. " Veranderingen in wetgeving zullen blijven zorgen voor extra werklast en de bedrijven hebben nood aan systemen om dit correct en effectief te beheren. Het wordt steeds duidelijker dat payrolldata een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de bedrijfsprestaties, en hierbij is een consistente rapportering cruciaal."

Zeven op tien multinationals combineren nog digitaal en manueel

Veel bedrijven pakken deze problemen aan door hun payroll te digitaliseren. Maar ondanks de voordelen inzake efficiëntie, snelheid en nauwkeurigheid, zijn er toch nog heel wat bedrijven die hun payrollprocessen enkel manueel beheren. Bij 12% van de bedrijven wordt vandaag nog geen gebruik gemaakt van slimme technologie voor de verwerking van payrollprocessen. De meeste bedrijven (72%) combineren digitaal en handmatig beheer van hun payrollprocessen, terwijl 13% voor een volledig digitale aanpak gaat.

Robotgestuurde procesautomatisering (RPA) wordt bij het digitaliseringsproces steeds belangrijker. Het automatiseren van repetitieve manuele taken levert behoorlijke tijdwinst op, die dan vrijkomt voor hr-werkzaamheden met meer toegevoegde waarde, zoals het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Bijna vier op tien (38%) van de ondervraagden twijfelen of hun bedrijf wel baat zou hebben bij de invoering van RPA in hun payrollbeheer. Dat duidt op een aanzienlijke lacune in de kennis van wat stilaan een cruciale technologie in de sector wordt. De meerderheid (44%) van de organisaties ziet wel heil in RPA voor hun payrollbeheer, vooral omwille van de hogere data kwaliteit.

Jean-Luc Barbier gaat verder: "Door payroll- en HR-processen maximaal te digitaliseren, kunnen bedrijven waardevolle, op data gebaseerde inzichten verkrijgen die mee hun transformatie kunnen helpen ondersteunen. Daarbij moeten ze ook investeren in de permanente bijscholing van hun medewerkers. Zo niet is het risico groot dat de voordelen van de nieuwe technologie compleet verloren gaan."

Over het rapport

Global Payroll Association voerde de studie uit bij 158 payroll professionals. 55% van de bedrijven die bevraagd werden, tellen 2500 of meer werknemers. De best vertegenwoordigde regio’s in het onderzoek zijn APAC (Asia Pacific),  EMEA (Europe, Middle East & Africa) en Amerika.