1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Eén op acht Belgische kmo’s wil internationaal uitbreiden – liefst binnen Europa

Onduidelijkheid over lokale wetgevingen rond tewerkstelling en sociale zekerheid blijkt voornaamste struikelblok
pexels-photo-3184291_1200x800

Antwerpen, 3 mei 2019 – Hoewel de helft van onze Belgische kmo’s (bedrijven met minder dan 100 werknemers) internationale leveranciers heeft, heeft slechts één op acht de komende vier jaar interesse om internationaal verder uit te breiden. Drie kwart van de Belgische kmo’s met internationale plannen denkt daarbij aan onze buurlanden of andere Europese landen. Onduidelijkheid over lokale wetgeving inzake tewerkstelling van werknemers en sociale zekerheid blijkt het grootste struikelblok. Dat zijn de opvallendste conclusies uit een onderzoek van HR-dienstenverlener SD Worx bij 1004 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.

 • Ongeveer een op acht (13,1%) van onze kmo’s wil de komende vier jaar internationaal uitbreiden: 6,1% wil dit doen met extra personeel; 7,0% wil dit doen met het huidige personeelsbestand;
 • Een kwart (25,1%) geeft aan dat onduidelijkheid over lokale wetgeving rond tewerkstelling en sociale zekerheidsverplichtingen voornaamste struikelblok of uitdaging is;
 • Ruim drie op vier ziet de uitbreiding in Europa : 29,4% in onze buurlanden en 47,7% in andere Europese landen. Bijna 11% denkt aan Afrika; 7,9% aan Azië-Pacific (APAC) en 4,1% aan de Verenigde Staten of Canada;
 • 8,3% van onze kmo’s geeft aan al een vestiging te hebben met personeel in het buitenland; in 2016 was dit slechts 5,4%.

Eén op acht Belgische kmo’s wil internationaal verder uitbreiden tegen 2023

  2019-05-03-afbeelding1_1200x775

  13,1% van de bevraagde bedrijven heeft internationale uitbreidingsplannen.

  Bijna een op vijf (of 17%) van de kmo’s geeft daarentegen aan géén internationale ambitie te hebben en voor een kwart (24,1%) is internationale uitbreiding helemaal niet aan de orde. Hier gaat het om speciale profielen en zelfstandigen, zoals huisdokters, horecazaken of een schoonheidssalon.

  Een kwart is nu al buiten België vertegenwoordigd

  Van alle bevraagde Belgische kmo’s gaf driekwart aan vandaag enkel in België vertegenwoordigd te zijn; een kwart is dat wel: dit kan via een vestiging maar evengoed met een vertegenwoordiger vanuit België of een ander land. Van het kwart dat buiten België vertegenwoordigd is, is ongeveer 15% in maximaal 5 landen vertegenwoordigd en een goede 10% in meer dan 6 landen. De grootte van de onderneming is het meest bepalend: bij de grootste kmo’s (50-99 werknemers) is meer dan de helft al in het buitenland vertegenwoordigd.

  Liefst uitbreiding binnen Europa of de buurlanden

   2019-05-03-afbeelding2_1200x933.

   Annelies Auman, verantwoordelijke voor de International sales consultants van SD Worx Belgium bevestigt: ”Belgische kmo’s starten vaak met onze buurlanden en ook Europa trekt hen aan. Het is opvallend dat bedrijven uit alle mogelijke sectoren internationaliseren.”

   Onduidelijkheid over lokale wetgeving inzake tewerkstelling van werknemers en sociale zekerheid

   Een kwart van de bevraagde kmo’s (25,1%) geeft aan dat onduidelijkheid over lokale wetgeving inzake tewerkstelling en sociale zekerheidsverplichtingen het voornaamste struikelblok is om andere markten te verkennen. Voor 6% is ook de belastbaarheid onduidelijk.

   Opvallend: 15,5% geeft aan geen geschikte (lokale) profielen te vinden en slechts 1,2% geeft financiële redenen aan als struikelblok.

   Stijging van kmo’s met vestiging met personeel in het buitenland

   In vergelijking met 2016 zien we een stijging van kmo’s met vestiging in het buitenland, nl. van 5,4% naar 8,3%. Dit is niet de enige manier om uit te breiden in het buitenland.

   “Er zijn verschillende mogelijkheden om internationale groei waar te maken. Het kan enerzijds gaan om tewerkstelling van lokale medewerkers die ter plaatse (in het buitenland) werken voor de Belgische onderneming/werkgever, of anderzijds om een Belgische werknemer die tijdelijk wordt uitgestuurd om te werken in een ander land en tot slot: een Belgische of buitenlandse werknemer die zowel in België als in andere landen prestaties verricht (salary-split, detachering)”,  preciseert Annelies Auman van SD Worx de uitdagingen.  

   “Het is belangrijk onze kmo’s goed te begeleiden bij hun grootste uitdaging: nl. een correcte toepassing van de lokale en internationale regelgevingen inzake tewerkstelling op vlak sociale zekerheid, arbeids- en fiscaal recht. De opmaak van buitenlands arbeidscontract kan vrij snel gebeuren maar verdient de nodige aandacht, net als de aanpassing van het bestaande arbeidscontract. Voor het opzetten van een lokale payroll reken je best een gemiddelde doorlooptijd van acht weken: voor het opvragen van de nodige informatie, specifieke aanmeldingen bij lokale overheidsinstanties tot aan de eerste loonberekening. Indien geen payroll nodig is, kan de tewerkstelling in het buitenland nog aanzienlijk sneller starten.”

   De Belgische scale-up Intuo is ondertussen 30 man sterk. Om de Nederlandse markt verder te ontwikkelen en dichter bij de klanten te staan, rekruteerde de IT-speler op vlak van Talent Management recent ook een Nederlander ter plekke. Fé Zenner, verantwoordelijk voor Finance en HR, ging bij SD Worx te rade voor advies en de uitwerking van het arbeidscontract: “Er zijn echt grote verschillen qua arbeidswetgeving. Dat gaat van aantal uren in de werkweek, over vakantiedagen, proefcontract, ontslag, kosten, doorbetaling bij ziekte en pensioenregeling. Echt alles is er anders. Ik ben erg blij dat ik advies heb ingewonnen bij een ervaren partner met expertise om dit allemaal correct te kunnen aanpakken en hiervoor het nodige papierwerk uit handen kon geven. Nu ben ik gerust dat ik op een volledig correcte manier mijn buitenlandse werknemer kan verlonen.”  stelt Fé Zenner tevreden.“Het is vrij complex maar dat maakt internationalisering ook erg boeiend.”

   Wat internationale leveranciers, klanten, import en export betreft, houden de percentages gelijke tred met drie jaar geleden. Al is er een duidelijke regel: hoe groter de onderneming, hoe groter de internationale activiteit. Een op drie Belgische kmo’s met 50-99 werknemers zegt bv. een vestiging met personeel in het buitenland te hebben.

    2019-05-03-afbeelding3_1200x752