1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Eén op drie Belgische kmo’s wil aanwerven tussen april en juni

Bij zeven op tien zijn het vnl. recente vacatures; bij drie op tien staan vacatures lang open
pexels-photo-544966_1200x799

Antwerpen, 1 april 2019 – De SD Worx barometer voor aanwervingsintenties bij kmo’s (met minder dan 100 werknemers) geeft een stabiele evolutie weer. Eén op drie ziet een toename in de hoeveelheid werk; één op drie wil ook aanwerven. Bij een minderheid gaat het om lang openstaande vacatures. Bij zeven op tien gaat het hoofdzakelijk om recente vacatures. Dat zijn de opvallendste conclusies uit de 35e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 1004 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in maart 2019.

 • De aanwervingsintenties van kmo’s (kleiner dan 100 werknemers) blijven stabiel: ook in het tweede kwartaal wil één op drie van de Belgische kmo’s (34,4%) aanwerven. Exact hetzelfde percentage (nl. 34,4%) verwacht een toename van de hoeveelheid werk;
 • Gemiddeld geven zeven op tien kmo’s aan dat het recente vacatures zijn; bij drie op de tien gaat het om lang openstaande vacatures.
 • Vlaams-Brabant kampt het minst met lang openstaande vacatures (17,8%); Limburg en West-Vlaanderen het meest (resp. 43,4 en 43,9%);
 • Industrie en bouw hebben het meest last van lang openstaande vacatures (44,4%) in vergelijking met handel, diensten of non-profit (25,7%).

Bij zeven op tien kmo’s gaat het om recente vacatures

“Eén op drie wil aanwerven. Daarvan spreekt zeven op tien van ‘voornamelijk recente vacatures’, ongeacht de organisatiegrootte en de regio. Bij één op drie gaat het om ‘lang openstaande vacatures’: een minderheid gelukkig! Er zijn geen statistische verschillen tussen Brussel, Wallonië of Vlaanderen. Al zien we wel verschillen tussen een paar provincies: Vlaams-Brabant kampt het minst met lang openstaande vacatures (17,8%); Limburg en West-Vlaanderen het meest (resp. 43,4 en 43,9%). Bovendien stellen we een verschil vast naargelang de sector: in industrie en bouw (secundaire sector) is er meer sprake van ‘voornamelijk lang openstaande’ vacatures dan in de diensten (tertiaire en quartaire sector). In vier van de tien gevallen is er dan sprake van lang openstaande vacatures. Het merendeel betreft recente vacatures”, verduidelijkt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx de cijfers.

Stabiliteit troef: een derde van de kmo’s wil aanwerven in Q2

Belgische kmo’s willen nog steeds mensen aanwerven. Al zes kwartalen op rij is dit percentage hoger dan één derde. Net zoals in Q1 van 2019 plant 34,4% van de bevraagde kmo’s iemand in dienst te nemen. Bovendien zijn twee op drie van deze jobs uitbreidingen van het huidige personeelsbestand.

  2019-04-01-vacatures-kmos-1-NL_1200x869
   2019-04-01-vacatures-kmos-2-NL_1200x459

   In Vlaanderen blijven de plannen om aan te werven helemaal hetzelfde t.o.v. vorig kwartaal met 35,0%; en Wallonië zit daar net iets boven met 36,5% (t.o.v. 38,6% vorig kwartaal); Brussel blijft daar iets onder maar herstelt zich met 28,6% voor het tweede kwartaal.

   In lijn met het optimisme over de hoeveelheid werk in het komende kwartaal

   Kmo’s blijven positief over de hoeveelheid werk in het komende kwartaal. 34,4% van de Belgische kmo’s verwacht in de komende drie maanden een toename in de hoeveelheid werk, wat gelijkaardig is met vorig kwartaal.

    2019-04-01-vacatures-kmos-3-NL_1200x474

    De toename situeert zich vooral in de secundaire sector van industrie en bouw met 42,4 %, terwijl dit in de tertiaire en quartaire sector 32,2% betreft. Vorig kwartaal lag dit nog anders met resp. 33,2% en 35,4%.

    “De SD Worx barometer bij kmo’s geeft stabiliteit weer qua aanwerving intenties”, bevestigt SD Worx. “Ten opzichte van vorig kwartaal zien we opnieuw een stijging in de industrie en bouwsector.”

    In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 35e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 1004 bedrijven van 1 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,0%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.