1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Zes op tien Belgische kmo’s zet in op digitalisering van hr om minder administratie te hebben

Digitale loonbrief zit in de lift en is goede eerste stap
light-man-hand-pen_1200x800

Antwerpen, 25 maart 2019 – Kmo’s starten met digitale vereenvoudiging en automatisatie van hun hr-processen om manuele administratieve taken te verlagen (65%), maar ook kostenverlaging (29%) en tijd vrijmaken voor strategische HR (24%) zitten in de top drie. Het verbeteren van de werknemerservaring en tijdbesparing ten voordele van relationele HR (werknemersvragen) vervolledigen de top vijf. De digitale loonbrief is een goede eerste stap, net als alle gegevens centraal bewaren, maar ook de koppeling tussen payroll en boekhouding zit in de lift. Dit blijkt uit de SD Worx bevraging bij 685 Belgische kmo’s (bedrijven met minder dan 100 werknemers).

Beste drijfveer voor digitalisering is verlaging van de manuele administratie

Kmo’s starten met digitale vereenvoudiging en automatisatie om manuele administratieve taken te verlagen (65%), eerder dan kostenverlaging voor de personeelsdienst (29%) en tijdsbesparing om tijd vrij te maken voor strategische HR (24%), die samen de top drie uitmaken. Het verbeteren van de werknemerservaring en tijdbesparing ten voordele van relationele HR (werknemersvragen) vervolledigen de top vijf. 

Vanaf 20 werknemers stijgt de interesse in strategische en relationele HR

Organisaties van meer dan 20 werknemers duiden tweemaal zo vaak ‘meer tijd voor strategische HR en relationele HR’ aan als drijfveer voor digitalisering.  Zo ziet meer dan de helft van de kmo’s met 50 tot 99 werknemers deze factoren als drijfveer. Het imago als werkgever en locatie-onafhankelijk werken wegen minder door voor de Belgische kmo’s. Een op drie kmo’s heeft nu geen tijd voor strategische projecten als verzuim en verloning

Een op drie personeelsdiensten heeft geen tijd voor strategische projecten zoals verzuimanalyses of nieuwe verloning

Wat de menselijke relaties en juridische vragen betreft zegt zelfs een op vijf van de kleinste bedrijven (tot vijf werknemers) daar nooit tijd aan te besteden. De helft besteedt er wel minder dan 25% aan en nog es een vijfde tussen de 25 en 50%.

De meeste personeelsdiensten en verantwoordelijken bij kmo’s verdelen hun tijd over meerdere domeinen. Ongeveer de helft zegt dat menselijke relaties/juridische vragen en strategische projecten minder dan 25% van hun tijd uitmaken.

  _kmo_admin_visuals_NL_1200x714

  De hr-digitalisering start bij de (digitale) loonbrief

  Meer dan zes van de tien ondervraagde personeelsverantwoordelijken of zaakvoerders zeggen al de digitale loonbrief toe te passen.  Dit cijfer ligt in lijn met het actuele gebruik bij de klanten van SD Worx: bij SD Worx krijgt 75% van de werknemers bij organisaties met minder dan 100 werknemers hun loonbrief al digitaal.

  Er is een trend dat grote bedrijven vaker digitale oplossingen toepassen, maar die zijn enkel heel uitgesproken bij oplossing voor aan-en afwezigheden en snelle rapporten voor directie en boekhouding (i.v.m. ziekteverzuim, capaciteit vs. planning, budgetoverzicht). De Top 5 van de digitale vereenvoudigingen die kmo’s reeds toepassen:

   kmo_admin_visuals_NL2_1200x714

   Annelies Rottiers, verantwoordelijke kmo consultancy bij SD Worx: “Digitalisering staat zeker op de agenda bij kmo’s. Zeker de helft van alle kmo’s zegt vandaag bezig te zijn met een digitaliseringsproject, vooral automatisatie van alle bedrijfsprocessen of van de boekhouding. Logisch dat één vijfde eraan denkt ook een link te voorzien tussen payroll en boekhouding. Een kwart past dit al toe. Digitalisering in de personeelsdienst verlicht de administratieve lasten en maakt tijd vrij voor meer strategische en relationele hr-taken. De digitale loonbrief is vaak een goede eerste stap, net als alle werknemersgegevens centraal bewaren, zoals alle loonelementen, maar ook een digitale oplossing waarin medewerkers aan-en afwezigheden aangeven en rapporten voor boekhouding en directie zijn een must. Daarmee leggen ze de basis voor meer strategische bijdrage rond verzuim-of verloningsbeleid.”

    0_190322_EDS_kmo_admin_graph_NL_1200x601

    Top 3 van de digitale vereenvoudigingen waarin kmo’s interesse hebben (maar nog niet toepassen):

    1. Automatische koppeling of integratie van payroll in boekhouding 19%
    2. Snelle rapporten voor directie en boekhouding 16%
    3. Tool waarmee de medewerkers aangeven wat de aandachtspunten zijn qua stress welbevinden 16%