1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Tewerkstelling bij Belgische kmo’s groeide in 2018, zelfs sneller

55-plussers niet ‘out’ bij kmo’s /SD Worx kmo-jobindex toont grootste positieve jaarevolutie voor Brussel
Onderzoek van Protime en SD Worx: 3 op 4 Belgische ondernemingen laten flexibel werken toe

Antwerpen, 13 maart 2019 – De tewerkstelling bij onze kmo’s nam in 2018 opnieuw toe. Dat leert de kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx, die met een stijging van 1,9% in vergelijking met eind 2017 een nieuwe recordhoogte bereikt. Eind 2018 sluit af met een groei in tewerkstelling bij onze Belgische kmo’s. Brussel blijft koploper in de jaarevolutie.

 • De structurele tewerkstelling bij Belgische kmo’s (tot 99 werknemers) steeg het afgelopen jaar met 1,9% in vergelijking met 2017;
 • In Brussel steeg de tewerkstelling het meest (+ 2,5%); in Vlaanderen en Wallonië is de jaargroei resp. 2,2 en 1,2%;
 • In Q4 2018 steeg de tewerkstelling met gemiddeld 0,57%; de sterkste groei werd genoteerd in Wallonië (+1,1%) en Brussel (0,8%) en de kleinste in Vlaanderen (0,3%);
 • West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie waar we een terugval bij de kmo’s optekenden in Q4 2018: -0,3%;
 • Er zijn steeds meer 55-plussers aan het werk bij kmo’s: hun aandeel stijgt sterker dan bij de min 55-jarigen. 

Groei voor het vijfde jaar op rij bij kmo’s

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s. Eind 2018 eindigt 1,9 indexpunten hoger dan eind 2017, met name op 117. Dit cijfer betekent dat onze kmo’s eind 2018 17,0% meer mensen tewerkstelden dan het geval was in 2005, het referentiejaar voor de berekeningen van deze index.

  190312_EDS_ 1 jobindex_visuals_NL_1200x641

  Voor het vijfde jaar op rij zien we groei in de tewerkstelling bij kmo’s. De groei is bovendien sterker in vergelijking met vorige jaren. In 2017 klokte de jobindex af op 115,1: toen bedroeg de stijging 0,9% in vergelijking met het jaar voordien (ten opzichte van 1,86% in 2016 en 1,05% in 2015).

  Laatste kwartaal meer aanwervingen

  De structurele tewerkstelling van Q4 2018 is met 0.6 indexpunten gestegen t.o.v. Q3 2018, terwijl de daling vorig jaar 0.3 indexpunten was. Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx duidt het cijfer:“Schommelingen zijn niet abnormaal, al was het vierde kwartaal in oktober wel positief ingezet. In oktober tekenden we in alle regio’s een positieve evolutie op, in lijn met september, maar deze positieve start kon zich niet doorzetten in de laatste twee maanden. Bovendien zien we deze trend in alle ondernemingsgroottes. Enkel in Brussel en Wlonië hernam de positieve aangroei, bij de kmo’s tot 50 werknemers, weliswaar na een negatief saldo in het derde kwartaal.” verduidelijkt SD Worx.

  Middelgrote kmo’s in Wallonië; in Vlaanderen en Brussel de organisaties van 50-99 werknemers

  Over gans België heen zien we dat de positieve jaarevolutie het meest uitgesproken is in de organisaties van 50-99 werknemers, met name 2,9%. Dit ligt vooral aan Vlaanderen (waar het cijfer 3,4% is) en Brussel (3,1%). In Wallonië zetten ook de middelgrote kmo’s een goed cijfer neer (2,4%). Een totaal ander beeld zien we in Brussel bij de middelgrote kmo’s (20-49 werknemers): daar is de groei beperkt tot 0,2%.

   

   190312EDS2 tewerkstellingtabelNLpng_1200x571

   Ouderen zeker niet ‘out’ bij kmo’s

   SD Worx vervolgt: “We zien steeds meer 55-plussers bij kmo’s, al is dit deels door de demografische evolutie. Hun aandeel in kmo-jobs stijgt sterker dan bij de min 55-jarigen. Al is hun aandeel in de totale tewerkstelling beperkt, hun aandeel stijgt sterker dan bij de min 55-jarigen. De instroom van 60 plussers is bij kmo’s groter dan bij grotere organisaties (1,75% t.o.v. 1,13%) en de uitstroom lager (nl. 6,84% i.p.v. 9,55%). Verder blijft voltijdse tewerkstelling domineren, behalve in Brussel waar deeltijds dubbel zoveel vertegenwoordigd is in het saldo van in-en uitstroom. Bediendenjobs hebben de bovenhand.”

   Sectoren die het goed doen qua tewerkstelling in kmo hebben vaak betrekking op dienstverlenende activiteiten (ICT, informatie, bedrijfsbeheer, technische activiteiten) en gezondheidszorg (…. ) en vereisen vaak hooggeschoolden.

   * updated in mei 2019