1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Winstpremie en collectieve loonbonus vinden hun weg naar de kmo’s

Administratieve eenvoud loont: collectieve voordelen in stijgende lijn
pexels-photo-6115196_1200x800

Sinds begin 2018 hebben werkgevers er een extra instrument bij om werknemers variabel te verlonen, nl. de winstpremie. Vooral de kleinste kmo’s (tot 10 werknemers) maken er voorlopig gebruik van om hun werknemers in de winst te laten delen. Deze nieuwe maatregel heeft geen negatieve impact op de collectieve loonbonus (cao 90), die ondertussen 10 jaar langer in voege is en momenteel door tien keer zoveel werkgevers aangeboden wordt. In vergelijking met vorig jaar biedt zeven procent meer werkgevers deze niet-recurrente prestatiegebonden premie voor teamgebonden prestaties aan. Dit blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Worx.

Sinds begin 2018 hebben werkgevers er een extra instrument bij om werknemers (variabel) te verlonen. Na één jaar ligt het aantal werkgevers bij SD Worx op 235 en het aantal begunstigden op 12 057 medewerkers. De collectieve loonbonus is ondertussen ingevoerd bij tien keer zoveel werkgevers (2502) voor bijna 180.000 werknemers.

Administratieve eenvoud loont

“Ook bij kmo’s is er interesse om variabele verloning in te voeren met geoptimaliseerde systemen zoals collectieve loonbonus en winstpremie, als aanvulling op de klassieke, individuele bonus. Om het behalen van collectieve doelstellingen te belonen, zeker nu het administratieve luik vereenvoudigd wordt. Zo is de winstpremie eenvoudiger op te starten dan de voorgaande winstparticipatie”, verduidelijkt Annelies Rottiers, Manager Consultancy KMO bij SD Worx. “Deze maatregelen vallen voor de overheid buiten de loonnorm. Ze zijn een ideaal instrument voor elke kmo om alle medewerkers te betrekken bij de bedrijfsdoelstellingen en extra te belonen voor de groei die ze samen realiseren.”

Winstpremie meest succes bij kleinste kmo’s

Zes maand na de eerste stand van zaken in juli 2018 ziet SD Worx een verdubbeling van het aantal werkgevers die deze extra fiscaalvriendelijke bonus inzetten voor al hun medewerkers. Hoewel hun aantal nog beperkt is, zien we een duidelijke trend: meer dan de helft (55%) heeft minder dan 10 werknemers; 41% zelfs minder dan vijf werknemers.

  0_190221 NL loonbonus_winstpremie_graphs_wn_1200x741

  Gemiddeld krijgt een medewerker een brutobedrag van 920,54  EUR. Daarvan houdt de werknemer 744,21  EURO netto over.

  Collectieve loonbonus blijft stijgen: + 7% werkgevers, +15% werknemers

  De collectieve loonbonus, die 10 jaar meer op de teller heeft staan, blijft verder stijgen en overtuigde in 2018 opnieuw zeven procent méér werkgevers dan in 2017. In grootorde gaat het om een tienvoud van werkgevers in vergelijking met de winstpremie. De winstpremie kent het grootste succes bij organisaties van minder dan 10 werknemers; de collectieve loonbonus blijkt ook de grotere kmo’s te bekoren, zoals de  werkgevers met 20 tot 49 werknemers.

   0_190221 NL loonbonus_winstpremie_graphs_versus_1200x567

   Niet alleen het totaal uitgekeerde bedrag is een veelvoud, maar ook het aantal begunstigden is veel groter en stijgt van 2017 op 2018 met vijftien procent (tot bijna 180.000 werknemers). Gemiddeld krijgt een medewerker een brutobedrag van 1039,79 EUR. Dit betekent gemiddeld een 903,89 EUR netto.

   Sturend effect van een collectieve bonus: getuigenis van Internet Architects

   Internet Architects uit Antwerpen, met een vaste kern van twintig online specialisten, heeft in 2018 voor het eerst gekozen voor de collectieve loonbonus en ervaart meteen de voordelen. Hilde Van de Vijver, verantwoordelijke Financiën en HR, legt uit waarom: “Dit variabele verloningsinstrument is bij onze medewerkers heel goed onthaald: enerzijds omdat het een extra verloningselement is in functie van het behalen van de doelstelling, waar iedereen samen aan werkt, anderzijds heeft de collectieve loonbonus ook een sturend effect. We merken dat we de medewerkers zo meer betrekken bij onze collectieve doelstelling, door die ook meetbaar, transparant en helder te formuleren. Door te werken met gemiddelde marge ziet elkeen beter het eigen aandeel in de gezamenlijk te realiseren omzet en denken we nog meer na over de kosten. Bovendien kan je het uiteindelijke bonusbedrag linken aan je loonschalen, in lijn met het loonbeleid, waardoor we voor alle werknemers een duidelijk doel en bonus bij 80%, 100% en 120% definiëren.”

   Hilde vervolgt: “En ja, we hebben onze doelstelling van 100% behaald. Wij zien een positief effect op de motivatie én het bedrijfsresultaat. Onze medewerkers krijgen binnenkort een extra bonus tussen de 620 EUR en 1550 EUR netto uitbetaald.”

   Rekenvoorbeelden collectieve loonbonus en winstpremie

   Annick De Cock, senior legal consultant bij SD Worx verduidelijkt: “De collectieve loonbonus is interessant voor de werknemer, want er gaat enkel 13,07% aan solidariteitsbijdrage (RSZ) af. Bij een winstpremie van 1.000 EUR gaat er daarenboven ook 7% roerende voorheffing vanaf. In concreto blijft er voor de werknemer 808,45 EUR netto over, wat meer is dan bij een klassieke, individuele bonus, loon of voordeel in natura. Bij de collectieve loonbonus ligt dat bedrag nog iets hoger, op bijna 870 EUR. Opgelet: voor de werkgever kost die 1.000 EUR winstpremie in feite 1.295,8 EUR, want het is een verworpen uitgave, die je dus niet als personeelskost mag aftrekken; bijgevolg moet je er dus de vennootschapsbelasting bij optellen; die bedraagt 29,58%. Op de collectieve loonbonus is een werkgeversbijdrage Sociale Zekerheid van 33% verschuldigd.”

   De collectieve loonbonus is beperkt tot 3.383 EUR per jaar; de winstpremie mag niet meer dan 30% van de totale loonmassa bedragen.

   Schema vanuit het standpunt van de werknemer:

    0 190221 NL loonbonus_winstpremie_tabel_1200x571