1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Eén op drie werknemers was in 2018 geen enkele keer ziek

Maar Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen
pexels-photo-7530007_1200x1799

Ongeveer een op drie van de werknemers in de privé (of 36%) was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte. De keerzijde: bijna twee derden (64%) van de werknemers was wel minstens een dag afwezig was door ziekte. Het ziekteverzuim in België is verder gestegen tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar in 2018. Die stijging komt vooral door het langdurig verzuimpercentage dat in tien jaar tijd toenam met 75%. Dit blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx bij bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector.

 • Een op drie werknemers was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte;
 • De keerzijde is dat twee derden van de werknemers minstens een dag afwezig was door ziekte;
 • Gemiddeld is de Belg 12,6 dagen per jaar ziek; dat is 3,2 dagen meer dan tien jaar geleden;
 • Ook de frequentie in het ziekteverzuim is licht gestegen van 1,2 per jaar in 2008 naar 1,4 keer in 2018.

Belg almaar langer afwezig op het werk door ziekte

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen. Het gemiddeld aantal ziektedagen nam toe met 34%. Concreet betekent dit dat de Belg in 2018 gemiddeld 12,6 dagen afwezig was door ziekte (nog 9,4 in 2008). Het totale verzuimpercentage steeg sinds 2008 van 4,15% naar 5,81%: dit is een stijging met 40%.

  0_190213_EDS_verzuim_visuals_NL_1_1200x1116

  Het totale verzuimpercentage drukt de verhouding uit van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzichte van honderd te presteren dagen. Op honderd te werken dagen, bleef de Belg in 2018 dus gemiddeld 5,81 dagen thuis door ziekte.

  Het kort verzuim percentage (afwezigheid minder dan een maand) steeg van 2,63% naar 2,78%. Dat laatste cijfer komt neer op een stijging van 14,40% ten opzichte van het cijfer in 2008 (2,43%). Concreet: in 2018 was de Belg gemiddeld 2,78 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen.
  De forse stijging in het totale ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim (afwezigheid door ziekte tussen een maand en een jaar), dat blijft groeien. Vorig jaar lag het langdurig ziekteverzuim op 3,03%, in 2008 was dit 1,73%. Dat is een stijging van 75,1%

  Langdurig verzuim stijgt sterker in zeer grote organisaties

  Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt verder: liefst 12,3% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte; het jaar ervoor was dit 11,7%. “Dit lang verzuim stijgt sterker in de zeer grote organisaties van meer dan 1000 werknemers. Onder 50 werknemers zien we stabilisering of zelfs lichte terugval. Niettemin is het een aandachtspunt voor alle organisaties”, zegt Peter Beeusaert, Senior Consultant bij SD Worx.

   0_190213_EDS_verzuim_visuals_NL_2_1200x869

   Preventieve maatregelen om verzuim tegen te gaan

   “Organisaties proberen steeds meer op preventie in te zetten door o.a. opleidingen voor leidinggevenden te organiseren, een gezonde levensstijl te promoten bij medewerkers, enzovoort. Naast een lijst aan maatregelen zoeken ze een geïntegreerde aanpak en daarom zijn ze op zoek naar extra inzichten in de factoren die het verzuim veroorzaken of versterken.”

   Gemiddelde directe ziektekost stijgt mee

   Peter Beeusaert van SD Worx zag de kosten de laatste jaren ook gevoelig stijgen: “Voor bv. een organisatie met 100 werknemers is dit gemiddeld 100.000 euro per jaar, nog zonder de vervangingskosten of andere indirecte kosten. Om gerichter preventief te werken en vroeger in te grijpen – liefst nog vóór iemand uitvalt door ziekte – biedt People Analytics heel wat nieuwe mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en triggers van verzuim, ten voordele van organisatie en medewerkers.”