1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

SD Worx lanceert online simulatietool voor mobiliteitsbudget

Nieuwe tool s(t)imuleert milieuvriendelijkere alternatieven voor huidige bedrijfswagen.
pexels-photo-799443_1200x1799 (1)

Vandaag stemt ook de Kamercommissie Sociale Zaken over de invoering van het mobiliteitsbudget. Hr dienstverlener SD Worx lanceert nu al een gratis online simulatietool zodat werkgevers en werknemers de mogelijkheden, die het mobiliteitsbudget hen biedt, kunnen verkennen. Dankzij het mobiliteitsbudget moet de werknemer de bedrijfswagen niet helemaal opgeven, maar kan hij die inruilen voor  een milieuvriendelijk exemplaar en combineren  met duurzaam mobiliteitsoplossingen zoals een fiets of abonnement voor het openbaar vervoer.

Vandaag stemt ook de Kamercommissie Sociale Zaken over de invoering van het mobiliteitsbudget, dat op 16 januari 2019 groen licht kreeg in de Kamercommissie Financiën.  Daarna volgt nog de plenaire stemming in de Kamer en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas als deze hordes genomen zijn, kunnen werkgevers hiermee aan de slag gaan. De startdatum is voorzien op 1 maart 2019. SD Worx lanceert nu al een simulatietool die werkgevers en werknemers toelaat om een eerste inschatting te maken van deze aanpak. 

Milieuvriendelijke alternatieven, ook voor wie de auto niet wil opgeven

“Het grote voordeel  van het mobiliteitsbudget is dat de bedrijfswagen er deel van kan blijven uitmaken en dus niet volledig hoeft te verdwijnen. Op voorwaarde dat de werknemer dan kiest voor een milieuvriendelijk exemplaar. Een werkgever die het mobiliteitsbudget aanbiedt, stelt zelf het pallet aan  duurzame vervoersoplossingen vast. De werknemer die instapt, kan binnen zijn budget en binnen het aangeboden “menu” kiezen voor een optimale combinatie van milieuvriendelijke vervoermiddelen. Deze simulatietool kan bijdragen tot de mentaliteitswijziging van de werknemers zelf. Het laat hen toe alternatieven te overwegen en niet langer op automatische piloot in de wagen te stappen. Dit budget biedt meer keuzevrijheid en is minder drastisch dan de mobiliteitsvergoeding, waarbij men de bedrijfswagen volledig inlevert in ruil voor cash”, zegt mobiliteitsexperte Veerle Michiels van SD Worx. “Ook werkgevers kunnen via onze tool het concept verkennen. Niet onbelangrijk want het hele concept start bij hen.”

De invoering van een mobiliteitsbudget gaat immers uit van een dubbele keuzevrijheid:

 • De werkgever beslist of hij een mobiliteitsbudget aanbiedt en welke werknemers daarvoor in aanmerking komen.
 • De werknemer beslist om al dan niet op dit aanbod in te gaan.

Wat levert het mobiliteitsbudget op?

Het mobiliteitsbudget is gelijk aan de reële jaarlijkse werkgeverskost van de bedrijfswagen die men opgeeft (de zogenaamde TCO of Total Cost of Ownership). Hierin zit de financieringskost van de wagen vervat, maar ook alle bijhorende kosten voor brandstof, verzekeringen, de CO2-solidariteitsbijdrage, niet-aftrekbare btw, …

Om te weten of je voor het mobiliteitsbudget in aanmerking komt, ga je eerst aan de slag met de keuzehulp.

Van start gaan met de tool doe je door een wagencategorie te selecteren. Bij wijze van voorbeeld werden daar verschillende TCO’s en andere parameters aan gekoppeld. Elk van deze gegevens kan je wijzigen volgens de persoonlijke situatie. Vervolgens krijg je de verschillende milieuvriendelijke componenten met hun indicatieve kostprijs en kan je puzzelen met openbaar vervoer, fiets en vijf voorbeelden van milieuvriendelijke wagens (van kleine tot modale gezinswagen) enzovoort.

Concrete rekenvoorbeelden helpen de werknemer de keuze te maken

Via het multimodaal mobiliteitsbudget kan de werknemer bijvoorbeeld voor een milieuvriendelijkere bedrijfswagen kiezen en het resterende bedrag investeren in een plooifiets om de laatste kilometers naar het werk af te leggen. Of investeren in een abonnement voor het openbaar vervoer voor zijn eigen woon-werkverplaatsingen, een (elektrische) fiets of een speed pedelec. Er zijn voldoende alternatieven, zowel voor wie dichtbij als voor wie verder van het werk woont.

Voorbeeld : een werknemer met een Audi A3 , ter beschikking gesteld met tankkaart. De wagen rijdt op benzine en heeft een cataloguswaarde van 30.000 EUR, een - CO2-uitstoot van 103 gr/km en een TCO (geschat voor 15.000 km) van  6.500 EUR

De werknemer kiest voor mobiliteitsbudget en krijgt dus virtueel 6.500 EUR ter beschikking, meteen ook de totale kostprijs voor zijn werkgever. Hij maakt daarmee volgende keuzes:

  mob-nl-1_1200x1405
  • Pijler 1: milieuvriendelijke wagen
   • Fiat 500 (Cataloguswaarde: 30.760 EUR - CO2-uitstoot: 95 gr/km
    • TCO (geschat voor 15.000 km): 5.360  EUR
   • Nog 1.140  EUR te spenderen
  • Pijler 2: duurzame mobiliteit
   • De Lijn: jaarabonnement ter waarde van 314  EUR
   • Deelfiets-jaarabonnement van 50 EUR
   • Stadsfiets (aankoop): 650 EUR
  • Pijler 3: cash  => 126 EUR aan budget => 78 netto in cash.

  Ter vergelijking: Indien de werknemer zijn Audi A3 zou inleveren in ruil voor een mobiliteitsvergoeding, krijgt hij daar maandelijks netto +/- 435 EUR voor in de plaats (maar dan moet de werknemer wel zelf in woonwerkverplaatsingen en kosten voorzien).

  “Zowel werknemers als bedrijven kijken uit naar dit integraal mobiliteitsbudget”, zegt Veerle Michiels, mobiliteitsexperte bij SD Worx. “Werkgevers vooral om hun mobiliteitsbeleid vorm te geven en meer in te zetten op  duurzame mobiliteitsoplossingen. Daarnaast willen werkgevers ook  meer flexibiliteit aanbieden, iets waarvoor de werknemers zeker vragende partij zijn. Bovendien kan het mobiliteitsbudget ook – zij het deels – bijdragen om de verkeersproblematiek in en rond onze grote steden te verminderen.”