1. Home>
 2. SD Worx>
 3. onze klanten>

Loonbeleid op maat van kmo’s: Typografics en SD Worx aan de tekentafel

Qua werkbeleving zit het goed bij Typografics. Zowat 90% van de medewerkers geeft aan tevreden te zijn. Toch klonk ook de vraag naar heldere voorwaarden om te groeien op het vlak van loon. Om die transparantie te bieden, moest er eerst een verloningsstrategie uitgetekend worden. Samen met SD Worx tekende hr-manager Anke Crauwels een helder, haalbaar en juridisch waterdicht loonbeleid uit.
Loonbeleid op maat van kmo’s_ Typografics en SD Worx aan de tekentafel

Het gaat hard voor grafisch bureau Typografics: in 3 jaar tijd steeg het aantal medewerkers van 25 naar 50. Die verdubbeling vroeg om een strategischer hr-aanpak. Anke Crauwels: “In het verleden zaten de hr-taken – zoals dat wel vaker gaat in een kmo – verspreid over verschillende collega’s. Maar door de sterke groei moest er één verantwoordelijke voor het personeelsbeleid komen. Zo kwam ik in 2015 aan boord.”

Meer engagement? Meer perspectief

“Een van de belangrijkste taken die ik meteen op mijn bord kreeg was om een transparant, rechtmatig én gedragen loonbeleid uit te zetten. Hoewel jaar na jaar uit onze medewerkersbevraging blijkt dat de collega’s zeer tevreden zijn, kwam er uit dat onderzoek telkens één belangrijk werkpunt bovendrijven: werknemers willen meer inzage in de mogelijke evolutie van hun verloning. Belangrijk daarbij is om te duiden wat maakt of ze kans maken op een opslag of niet.”

Belangrijke vraag vooraf: wat wil je bereiken?

Om een nieuwe verloningsstrategie uit te werken, ging de hr-manager niet over één nacht ijs: “Eerst moet je weten wat je bedrijfswaarden zijn, welke competenties je nodig hebt en hoe je je medewerkers gaat evalueren. Zodra we deze vragen hadden beantwoord, zijn we naar SD Worx gestapt om dit alles te vertalen naar een beleid dat ons op elk van de vlakken versterkt.”

Naar een loonbeleid op basis van rollen en impact op bedrijfsresultaat

Startpunt bij het uittekenen van het beleid was een functieclassificatie. Anke Crauwels: “Samen met de experts van SD Worx stelden we de functies scherp: wat wordt er van een medewerker verwacht en hoe dient hij dat te verwezenlijken? Vervolgens kreeg elke functie een bepaald gewicht toegewezen. Zo konden we de verloning van elke werknemer in lijn brengen met zijn verantwoordelijkheden en hoe hij rechtstreeks bijdraagt aan de bedrijfsresultaten.”

Zichzelf profileren tegenover de concurrentie

Om de loonpakketten dan ook effectief in te vullen, kon Typografics rekenen op SD Worx om een benchmark voor de sector uit te voeren en zo te waken over marktconformiteit. “Deze oefening was het uitgelezen moment om voor elke functie een aantrekkelijk en marktconform loonpakket samen te stellen”, gaat de hr-manager verder. “Een grote plus, want ook in de grafische sector woedt de war for talent.”

Opslagbudgetten beter onder controle

Ten slotte bouwde SD Worx een tool waarin de lonen van elke medewerker én hun evaluaties bijgehouden worden. Door verloning te koppelen aan evaluatiescores, kan het budget voor loonsverhogingen gericht ingezet worden. “Zo vermijden we bijvoorbeeld dat we achteraf gezien te veel uitgeven aan loonsverhogingen – iets wat snel gebeurt bij een gebrek aan duidelijke processen.”

Typografics plukt nu de vruchten van een heldere, innovatieve verloningsstrategie. Anke Crauwels vat samen: “Een uniformer beleid dat transparant is, betere budgettering toelaat en elementen bevat waarmee we ons kunnen onderscheiden – dankzij SD Worx staan we vandaag sterker in onze schoenen.”

Overweeg je al om flexibel verlonen in te voeren?

Daarmee vertaal je alle extralegale loonvoordelen van je werknemer naar één totaalbudget dat hij kan spenderen aan mobiliteit, maar ook aan tools om mobiel te werken (smartphone, tablet, internetverbinding thuis …), extralegale vakantiedagen, aanvullende verzekeringen enzovoort. 
Op je loonkosten heeft het principe geen enkele impact: het is een budgetneutrale oplossing. Toch is ze juridisch volledig waterdicht en straalt het principe van de vrije beslissingsbevoegdheid positief af op de tevredenheid van je werknemers. Zij kunnen immers een voordelenpakket op maat samenstellen dat naadloos aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

  anke crauwels
  Een uniformer beleid dat transparant is, betere budgettering toelaat en elementen bevat waarmee we ons kunnen onderscheiden – dankzij SD Worx staan we vandaag sterker in onze schoenen.
  anke crauwels
  Anke Crauwels, HR-Manager, Typografics

  'Een gepersonaliseerd loonpakket als innovatief HR-instrument'

  Over het hoe en waarom van flexibel verlonen

   Download het e-book