1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
Winstpremie of bonus cao 90

Winstpremie of bonus cao 90: welke formule is de beste keuze?

Wil je je medewerkers belonen met een bonus, dan kun je sinds vorige zomer gebruik maken van een nieuwe fiscaal voordelige formule: de winstpremie. Maar waarin verschilt deze winstpremie van de klassieke loonbonus? En welke optie is de beste keuze voor je organisatie? We zetten enkele aandachtspunten op een rij.

Al sinds 2001 bestaat er een wet over het aandeel van werknemers in het kapitaal en de winst van ondernemingen. Maar door de strikte bepalingen kende deze wet slechts een bescheiden succes. De winstpremie is een herziene en vereenvoudigde versie van de wet.

  Wat is de winstpremie?

  De winstpremie is een collectieve bonus. Met andere woorden: keer je de deze bonus uit, dan moet dat voor al je medewerkers. Ze is dus niet gebonden aan individuele prestaties. Enkele andere spelregels van de winstpremie:

  • Ze mag niet meer bedragen dan 30% van de totale loonsom.
  • Ze kan identiek zijn voor iedereen of gecategoriseerd:
   • Bij een identieke premie is het bedrag of het overeenkomstige beloningspercentage voor alle werknemers gelijk.
   • In het geval van een gecategoriseerd premie kan het bedrag variëren op basis van objectieve verdeelsleutels, zoals anciënniteit of functie. De mogelijke criteria liggen vast in een koninklijk besluit.
  • Ze is onderhevig aan vennootschapsbelasting. Vzw’s kunnen dus geen gebruik maken van deze formule.

   • Voor een identieke winstpremie zijn de verplichtingen beperkt. Er moet enkel akte van worden genomen tijdens de algemene vergadering van de raad van bestuur.
   • Is de premie gecategoriseerd, dan moet ze worden opgenomen in een ondernemingsovereenkomst (of een toetredingsakte voor ondernemingen zonder syndicale afvaardiging).

    Wat is het verschil met de loonbonus cao 90?

    De loonbonus cao 90 is eveneens een collectieve premie. Maar in tegenstelling tot de winstpremie is de loonbonus gebonden aan collectieve resultaten en niet aan behaalde winst. Andere belangrijke kenmerken:

    • ze mag niet meer bedragen dan € 3313 bruto;
    • ze is onderhevig aan een werkgeversbijdrage (RSZ) van 33%;
    • ze kan worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting.

     Wil je een loonbonus introduceren in je onderneming, dan moet je je houden aan een strikte procedure. Zo ben je verplicht om een toewijzingsplan op te stellen op basis van objectieve criteria: daling van het verzuim, minder arbeidsongevallen, omzetdoelstellingen … Verder moet ook deze bonus worden onderworpen aan een ondernemingsovereenkomst of een toetredingsakte.

      Winstpremie of loonbonus cao 90?

      De loonbonus cao 90 is financieel net dat tikkeltje interessanter, terwijl de troefkaart van de identieke winstpremie vooral de eenvoudige procedure is. Bovendien is ze niet gebonden aan een plafond van 3313 euro. Daartegenover staat dat de loonbonus gekoppeld is aan meetbare doelstellingen. Dat betekent dat hij kan ingezet worden als collectieve drijfveer om bepaalde resultaten te behalen. Kortom, ook de loonbonus cao 90 blijft een waardevolle formule.

       Weten welk bonussysteem voor u het interessantst is?

       Gebruik de winstpremiersimulator

        Start de tool