1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Eigen verloning>
computer scherm

5 vragen over aandelenopties met garantie voor bedrijfsleiders: een manier om fiscaal gunstig te verlonen

Eerst en vooral dit: er bestaan twee soorten aandelenopties (of warrants). De klassieke optie geeft de houder het recht om aandelen van de uitgevende vennootschap te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Dit is wat men noemt de “bedrijfseigen” optie. Bij een aandelenoptie met garantie krijg je een door de vennootschap aangekochte “bedrijfsvreemde” optie en ontvang je met zekerheid een bepaald bedrag op het ogenblik dat je de optie terug verkoopt aan de uitgevende bank. Kenmerkend voor dit type is de lange looptijd van 15 jaar.

  1. Waarom is het interessant om aandelenopties met garantie op te nemen in het verloningspakket?

  Door de lange looptijd en de garantieclausule ligt de reële waarde bij uitbetaling hoger dan het belastbare forfait. Hierdoor ontvangt de bedrijfsleider na een jaar in regel een bedrag dat ruim boven het netto equivalent van een klassieke cashbetaling uitstijgt. Dit maakt het voor de vennootschap makkelijker om de werkelijk geleverde prestaties van de bedrijfsleider te vergoeden. Vanaf 2021 is het bovendien mogelijk om maandelijks aandelenopties toe te kennen. Zo’n toekenning telt mee voor de 80%-regel in de opbouw van het aanvullend pensioen.

   2. Hoe gaat het precies in zijn werk?

   De vennootschap koopt een pakket aandelenopties via de bank en geeft deze vervolgens gratis aan de bedrijfsleider. Die heeft zestig dagen de tijd om dit aanbod te aanvaarden. Na één jaar – de blokkeringsperiode – kan hij of zij de opties opnieuw verkopen aan de bank die ze heeft uitgegeven. Let wel: het aanbod én de aanvaarding van de opties moeten schriftelijk gebeuren via een speciaal document.

    3. Welk voordeel levert een aandelenoptie op, in vergelijking met de klassieke cash betaling uit de vennootschap?

    Bij een klassieke cash uitbetaling hou je aan een bonus van 1000 euro bruto ongeveer 470 euro netto over. Dat is nauwelijks de helft. Wie datzelfde budget aan aandelenopties besteedt, kan dat nettobedrag opkrikken tot ongeveer 670 euro, afhankelijk van de markt.

     4. Wat is het beursrisico bij aandelenopties met garantie?

     Tijdens het eerste jaar schommelt de waarde van de ontvangen aandelenoptie in functie van de beurskoers. Zakt de beurs in elkaar, dan kan de verkoopprijs van de optie dus lager uitvallen dan het netto equivalent bij een identieke uitbetaling in cash. Dit scenario is erg onwaarschijnlijk, maar valt niet volledig uit te sluiten. Bedrijfsleiders kunnen zich hiertegen beschermen door met eigen middelen een zogenaamde Warrant-Hedge aan te kopen. Die zorgt ervoor dat ze, ongeacht de ontwikkelingen op de beurs, na één jaar altijd minstens een bepaald nettobedrag ontvangen.

      5. Hoe worden aandelenopties met garantie belast?

      Eenmaal de bedrijfsleider de aandelenopties heeft aanvaard, zijn ze belastbaar als beroepsinkomsten volgens de progressieve tarieven in de personenbelasting. De aandelenopties worden onmiddellijk belast op het ogenblik van hun toekenning. In tegenstelling tot werknemers, zijn bedrijfsleiders niet vrijgesteld van sociale bijdragen op de toekenning van aandelenopties. Deze bijdrage wordt berekend op het voordeliger belastbare forfait, begrensd tot afgerond 89.000 euro.

      Kortom, aandelenopties zijn zeker het overwegen waard om bedrijfsleiders te belonen naar werk en netto meer over te houden op het einde van de maand. Ook mooi meegenomen: vanuit juridisch, operationeel en boekhoudkundig oogpunt is zo’n warrantplan heel eenvoudig te implementeren. Waarom nog wachten?

       Meer weten?

       Al overtuigd van het voordeel van deze alternatieve beloningsvorm of wil je graag meer informatie? SD Worx ondersteunt klanten bij de juridische implementatie van het aandelenoptieplan en de correcte vertaling ervan naar de loonadministratie. Neem contact op met onze experts via warrants@sdworx.com. Zij helpen je graag verder.