1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Afwezigheden>
absenteeism

Zorgwekkend ziekteverzuim: hoe bindt jouw bedrijf de strijd aan?

Heb je het ook gemerkt? Vallen werknemers in jouw bedrijf vaker uit? Bedrijven in heel België kampen met steeds hogere ziekteverzuimcijfers. In 2022 bereikte het ziekteverzuim in België opnieuw een recordhoogte. Zo blijkt uit het nieuwe rapport van SD Worx op basis van loongegevens van ruim 800.000 werknemers uit meer dan 23.000 Belgische bedrijven in de privésector. 

Deze nieuwe recordcijfers vragen om een nieuw plan van aanpak. Hoe? SD Worx stippelt het voor je uit en gaat samen met jou de strijd aan.
 

  Vooral kortverzuim ligt een pak hoger

  In de voorbije 10 jaar merken we een zo goed als constante stijging van zowel het kortdurende verzuim (minder dan 30 dagen) als het middellange verzuim (tussen 30 dagen en 1 jaar). Opvallend voor 2022 is dat vooral het kortverzuim fors is toegenomen tot 3,45% dagen. Vergeleken met 2021 is dit een stijging van bijna 20%. Hiermee overtreft het kortdurende verzuim voor het eerst sinds 2014 het middellange verzuim. Meer medewerkers waren dus voor een korte periode ziek, namelijk 68%. Het middellange verzuim bleef vrijwel gelijk met zo’n 13%. Conclusie? Gemiddeld ging in België 6,6% van de gewerkte dagen verloren door afwezigheid.

   Waarom meer kortverzuimers?

   Het corona-, griep- en RSV-virus hielden de Belgen in hun greep. Tot eind april 2022 lag het kortdurende verzuim flink boven dat van 2021. De omikronpiek van januari is hoogstwaarschijnlijk de grootste boosdoener. Andere redenen voor afwezigheid zijn mogelijk een lagere tevredenheid, een hogere werkdruk of minder algemeen welzijn. Ook een lichte terugval van het thuiswerk kan een oorzaak zijn. Thuiswerk heeft namelijk een positieve invloed: werknemers met lichte ziektesymptomen zijn geneigd om toch te werken omdat ze dit vanuit hun comfortabele thuis kunnen doen.

    Meer verzuimers, meer kosten voor jouw bedrijf

    Door de stijgende ziektecijfers wordt het financiële plaatje voor bedrijven er niet beter op. Integendeel. Naar schatting kostte het ziekteverzuim vorig jaar 1465 euro per voltijdse werknemer die minstens één dag afwezig was door ziekte. Dit bedrag is berekend per verzuimer, zonder patronale kosten. Heb je een organisatie van 100 werknemers? Met een snelle rekensom komen we dan uit op zo’n 146.500 euro. Hierbij gaat het alleen over de loonkosten van niet-gepresteerde uren. De patronale kosten bedragen al gauw 28% of meer. Ook omvangrijke indirecte kosten, zoals productiviteits- en kwaliteitsverlies, vervanging, stijgende werkdruk en motivatieverlies bij collega’s … zijn hier dus niet meegerekend.

     Nieuw plan van aanpak met SD Worx

     Als werkgever is het belangrijk dat je op verschillende fronten werkt om verzuim terug te dringen. Merk je inderdaad meer kortdurige uitval? Beschouw dit als een kans om optimalisaties door te voeren. Uiteraard bestaat er geen kant-en-klare oplossing. Maar met elke kleine stap kom je dichter bij jouw missie: een kentering brengen in het ziekteverzuim tot een aanvaardbaar niveau.

     Als toonaangevende leverancier van people solutions reikt SD Worx je deze drie sleutels die niet mogen ontbreken in een doelgericht verzuimbeleid:

     1. Breng het ziekteverzuim in kaart

      Hoe goed of slecht scoort jouw bedrijf in ziekteverzuim? Klinkt misschien cliché, maar meten is weten. Een grondige data-analyse levert je waardevolle inzichten op. Is er meer kort- of langdurende afwezigheid? Herken je bepaalde patronen? Dankzij deze inzichten kan je een doordacht verzuimbeleid opstellen dat zowel pro- als reactief werkt. Ingewikkeld? SD Worx is een krak in verzuimdata opvolgen en benchmarken.

     2. Houd je personeelskosten onder controle

      Een gezonde bedrijfsvoering kan niet zonder een efficiënt kostenbeheer. Daarom is het essentieel om je totale personeelskosten in kaart te brengen. Inclusief je verzuimkosten dus. Ze hebben namelijk een grote impact op je bedrijfsresultaat. Door met alle verborgen kosten rekening te houden, kan je een correcte prognose maken en beslissen waar je optimaliseert. Ook kan je extra kosten tijdig budgetteren.

     3. Perfectioneer je personeelsplanning

      Je werknemer meldt zich ziek. Verdorie, net nu het alle hens aan dek is. Uitval komt altijd ongewenst en ongelegen. Herkenbaar? Een nauwkeurige personeelsplanning geeft je inzicht in de bezetting, capaciteit en beschikbaarheid van je medewerkers. Zo kan je snel schakelen en ben je ook goed voorbereid op schommelingen in personeelsbehoeften.

      Voorkomen is beter dan genezen

      Zo is dat. Weet dat verzuim ook kan wijzen op andere sluimerende problemen. Medewerkers zijn mogelijk ontevreden, ervaren een te hoge werkdruk, klagen over slecht management of voelen zich niet gewaardeerd. Eén voor één redenen waardoor hun betrokkenheid keldert. Sleept het arbeidsverzuim in jouw onderneming aan? Dan is het nu tijd om actie te ondernemen. Vaak is dit een voorbode voor personeelsverloop. Een gewaarschuwd mens … telt voor twee!

       Alles weten over de verzuimcijfers?

       Je leest erover in ons verzuimrapport 2022

        Download het rapport